Rodič 1 a Rodič 2

Písmo: A- | A+

Minulý týždeň pripravilo Fórum pre verejné otázky v našom meste veľmi zaujímavú besedu na tému Ochrana manželstva a rodiny. Tá ma hneď zaujala, preto som sa rozhodol prísť a zistiť viac.

Bol som milo prekvapený, že sa na diskusii zúčastnilo viacero mladých ľudí i rodičov z Partizánskeho a okolia. Od hosťa besedy Martina Dilonga, zároveň právnika a experta na ľudské práva, sme sa dozvedeli o pripravovaných legislatívnych zmenách z dielne slovenskej vlády. Išlo najmä o projekt Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, z ktorého sa už niektoré body zaviedli do praxe. Bol zriadený osobitný Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Preto ako kresťansko-demokraticky zmýšľajúci človek a zástanca tradičnej rodiny považujem za nesmierne dôležité, že sa o týchto veciach hovorilo aj v Partizánskom. Uvedomil som si, že v budúcnosti budeme čeliť novej hrozbe, a to možnému prekrúteniu chápania tradičného manželstva ako zväzku muža a ženy, či dokonca až  rozpadu prirodzenej formy rodiny. Nechcem sa dožiť situácie, kedy deti budú oslovovať svojich rodičov ako Rodič 1 a Rodič 2 - takéto umelé označovanie už dnes zavádza napríklad Veľká Británia, jedna z kolísok európskej demokracie. S akým pocitom by ste posielali svoje dieťa do školy, keby ste mu na 1. stupni základnej školy balili do aktovky popri čítanke a písankách aj učebnicu sexuálnej výchovy? Učebnicu, ktorá by vaše dieťa učila používať antikoncepciu a upozorňovala ho, že je úplne normálne mať za rodičov dvoch mužov alebo dve ženy.

Týmto chcem vyjadriť svoj jednoznačný nesúhlas s takzvaným „liberálnym" ponímaním rodiny a vlastnú vôľu urobiť všetko preto, aby sa z formulárov, v ktorých sa vypĺňajú políčka rodičov, nevytratili slová „matka" a „otec". Plodná piatková diskusia ma utvrdila vo viere, že v podpore tradičnej rodiny nie som ani v Partizánskom, ani na Slovensku osamotený. Veď spomeňme si na nedávny Pochod za život v Košiciach s účasťou až 80 tisíc ľudí, ktorý mienkotvorné médiá takmer odignorovali. Takisto dôležitý je protestný list Matice slovenskej ministrovi Miroslavovi Lajčákovi. Táto téma bude ešte určite hýbať našou krajinou a jej výsledok bude vypovedať o charaktere tohto štátu.