Metropolitný inštitút Bratislavy už tri roky pomáha hlavnému mestu byť zdravším, krajším a funkčnejším mestom

Pozrite si sumár toho, čo sa MIB od vzniku v roku 2019 podarilo.

Metropolitný inštitút Bratislavy už tri roky pomáha hlavnému mestu byť zdravším, krajším a funkčnejším mestom
Víťazný návrh architektonickej súťaže na budúcu podobu Živého námestia.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Vyše 40 projektov v programe Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Základný strategický dokument na najbližšie desaťročie Bratislava 2030. Manuál verejných priestorov, ktorý predstavuje a vysvetľuje hodnoty, na akých chce mesto tvoriť a obnovovať verejné priestory a k nemu vypracovaných 11 koncepčných princípov a štandardov, ako je napríklad správne umiestňovanie mobiliáru, exteriérových terás, manuál osvetlenia, prístreškov MHD či starostlivosti o zeleň. Manuál participácie, viac ako 15 000 ľudí zapojených do participácie. 13 súťaží v celkovej investičnej hodnote cez 90 miliónov eur. Vrátenie ikonických kúpeľov Grössling Bratislavčanom a Bratislavčankám ako otvorený priestor pre všetkých. Bratislava pred tromi rokmi získala odborného partnera pre témy rozvoja mesta, architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

O doterajšej práci MIB sa dá napísať veľa, a preto sme pripravili správu sumarizujúcu jeho tri roky. Tento dokument v skrátenej verzii prinášame aj na tomto blogu.

Prečo vznikol MIB?

Úloha Metropolitného inštitútu Bratislavy je od začiatku vytvárať podmienky na to, aby mala Bratislava odborné podklady pre súčasné aj budúce výzvy ako sú mestský a územný rozvoj, bývanie či zveľaďovanie roky zanedbaných verejných priestorov. Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol ako Viedeň, Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v Prahe či Brne. Samostatný koncepčný inštitút znamená, že existuje v meste metropolitný think tank, ktorého kapacity sú smerované do lepšieho a funkčnejšieho prostredia a mesta.

SkryťVypnúť reklamu

Čo sa podarilo za 3 roky

Na začiatok si ukážme najdôležitejšie čísla, ktoré odzrkadľujú prácu desiatok odborníčok a odborníkov pracujúcich v MIB.

Obrázok blogu

Hlavné činnosti MIB sa dajú rozdeliť do troch úrovní podľa zásahu, aký dosahujú: dokumenty s celomestským alebo územnoplánovacím zásahom, koncepčné materiály a činnosti vo verejnom priestore. Predstavme si ich do detailu.

Bratislavské verejné priestory ožívajú

Vďaka MIB sa téma verejného priestoru pravidelne dostáva aj do verejnej debaty. Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako mesto spolu zažívame, ovplyvňuje to, ako sa v ňom cítime, ako nám v ňom fungujú vzťahy, a aký máme pocit z daného priestoru. Kvalita verejného priestoru podnecuje k tráveniu času v ňom. Aj na základe týchto potrieb vznikol Program obnovy verejných priestorov Živé miesta, v rámci ktorého postupne pripravujeme obnovu zanedbaných verejných priestorov Bratislavy. Ide o najviac viditeľnú prácu MIB.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Súťaže prinášajú najlepšie návrhy

MIB za tri roky svojej existencie vyhlásil už trinásť architektonických súťaží v celkovej investičnej hodnote cez 90 miliónov eur. Medzi doteraz najväčšie architektonické súťaže, ktoré sme realizovali, patria súťaže na obnovu ikonických kúpeľov Grössling a obnovu Živého námestia.

Pri Grösslingu prebieha príprava projektovej dokumentácie, aby z budovy, ktorá je jednou z posledných neobnovených kultúrnych pamiatok v centre mesta, vznikol nový komunitný verejný priestor, ktorý bude spájať Mestské kúpele, Mestskú knižnicu, park a kaviareň či priestor pre deti. V prípade projektu Živého námestia pokračuje príprava projektovej dokumentácie. Na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a Kamennom námestí podľa návrhu vznikne zjednotený verejný priestor, pričom si každé námestie zachová svoju atmosféru.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem týchto projektov sme v roku 2021 ukončili súťaž na obnovu Jurigovho námestia. V minulom roku vznikli aj architektonické návrhy na štyri lávky cez Chorvátske rameno. Aktuálne prebieha súťaž na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor, kde na území s rozlohou 33 100 m2 vznikne 90 nájomných bytov, stredisko pre seniorov, škôlka a parkovací dom pre 499 áut.

V príprave je tiež obnova bratislavskej Hlavnej stanice. MIB zastrešuje komplexnú prípravu medzinárodnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže. Okrem námestia pred stanicou bude súťaž riešiť aj širšie územie ohraničené Pražskou, Šancovou a Žabotovou ulicou. Úlohou odborníkov a odborníčok bude pracovať s danou zónou ako s jedným celkom a priniesť najlepšie možné riešenie nielen z hľadiska architektúry, ale aj dopravy.

Zapájanie obyvateľov do rozvoja mesta

Vôbec prvýkrát v histórii mesta a magistrátu funguje v rámci Metropolitného inštitútu Bratislavy samostatné pracovisko, na ktorom pracujú odborníčky a odborníci na participatívne plánovanie, facilitovanie či prácu s dátami. Pod participatívnym plánovaním pritom rozumieme predovšetkým zapojenie či účasť verejnosti do rozhodovania (o rozvoji mesta či obce, o verejných politikách, o témach, ktoré majú dopad na verejnosť).

Počas viac ako dvoch rokov participatívnych aktivít MIB použil rôzne participatívne metódy v rôznej variácii: takmer 100-krát sa použili aplikované metódy a na všetky ostatné participácie sa použilo 11 štandardných metód ako napr. susedské stretnutie alebo dotazníkový prieskum. Celkovo bolo do participácie zapojených približne 15 000 ľudí. MIB realizoval participáciu pri projektoch ako revitalizácia Sadu Janka Kráľa, trhoviska Miletičova či Krížnej ulice.

Na Sekcii mestských štúdií a participácie vznikol tiež tristostranový Manuál participácie, Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom.

Obrázok blogu

Koncepčné materiály určujú pravidlá pre verejné priestory

Bratislava má vďaka MIB po prvý raz koncepčné pravidlá pre jednotný a kompaktný vizuál verejných priestorov. Vznikom Manuálu verejných priestorov mesto získalo návod ako obnovovať a tvoriť verejné priestory. V Manifeste verejných priestorov sme zadefinovali hodnoty, na ktorých sa má mesto v 21. storočí rozvíjať. Sú to: mesto pre peších, zelené mesto, starostlivé mesto, atraktívne mesto a čisté mesto.

Manuál je nástroj, ktorý zlepšuje úroveň verejných priestorov tým, že stanovuje celkovú víziu a zásady ich rozvoja, obnovy a tvorby.
Manuál je nástroj, ktorý zlepšuje úroveň verejných priestorov tým, že stanovuje celkovú víziu a zásady ich rozvoja, obnovy a tvorby. 

Na hodnotový rámec pre rozvoj mesta nadviazali konkrétne technické Princípy a štandardy podľa jednotlivých oblastí. Doteraz ich Sekcia verejných priestorov MIB pripravila 11 a na príprave ďalších pracuje. Už teraz vidíme, že jednotlivé manuály uľahčujú prácu projektantom, ale aj zamestnancom verejnej správy, ktorým dávajú jasný návod ako postupovať.

Princípy a štandardy zástavok MHD a starostlivosti o zeleň.
Princípy a štandardy zástavok MHD a starostlivosti o zeleň. 

V roku 2021 sekcia verejných priestorov MIB taktiež vytvorila nový a dizajnovo unikátny štandard bratislavskej dlažby, ktorá sa od konca roka 2022 môže používať v mestských projektoch. Časť dlažby bude charakteristická štyrmi typmi vzorov. Ide o kombináciu línií a vlnoviek, ktoré vychádzajú z histórie a nadväzujú na niekdajšiu kamennú dlažbu v Bratislave. Najvýraznejšou súčasťou dlažby je unikátna dlaždica s nápisom Bratislava, ktorá odkazuje na tvorbu významných slovenských výtvarníkov – Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu a Milana Dobeša.

Sekcia verejných priestorov odborne participuje aj na tvorbe projektových dokumentácií na kompletnú obnovu ulíc prebiehajúcu v súčasnosti najmä v okolí obnovy električkových radiál.

Strategické plánovanie - od plánovania rozvoja mesta po územné plánovanie

V rámci tejto činnosti MIB pripravuje zásadné dokumenty pre rozvoj mesta na úrovni strategického plánovania. Úlohou MIB je nastoľovať pravidlá pre celé mesto, teda určiť, akým smerom sa má mesto rozvíjať. V rámci toho vznikol Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja s názvom Bratislava 2030.

Okrem toho Sekcia územného plánovania ukončila alebo rozpracovala päť urbanistických štúdií ako podkladových materiálov pre nový územný plán: Urbanistická štúdia brownfieldy, Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania v Bratislave, Urbanistická štúdia Výškového zónovania, príprava zadania Urbanistickej štúdie Vinohradov, príprava zadania Urbanistickej štúdie Pribinová – Zimný prístav. V spolupráci vznikla tiež urbanisticko-krajinárska štúdia Bratislavský Dunajský Park týkajúca sa rozsiahleho územia dunajskej prírody.

 Bratislavský Dunajský Park zasahuje územie, ktoré je približne 28 km dlhé a siaha od Devína po Čunovo.
Bratislavský Dunajský Park zasahuje územie, ktoré je približne 28 km dlhé a siaha od Devína po Čunovo. 

Momentálne prebieha aj aktualizácia viacerých kľúčových generelov. Medzi nich patria generel zelene, ktorý mapuje a kategorizuje zeleň mesta a bude obsahovať aj koncepciu rozvoja zelenej infraštruktúry. Ďalej sú to generely školstva, športu, bývania a záhradkárskych osád v Bratislave. Všetky tieto dokumenty majú za úlohu pripraviť analýzu súčasného stavu a následne na základe stratégii, koncepcii a trendov navrhnúť územný priemet do územnoplánovacích dokumentov.

Práca Metropolitného inštitútu Bratislavy je však stále iba na začiatku. V súčasnosti pripravujeme ďalšie projekty, vďaka čomu sa Bratislava stane krajším, zdravším, funkčným a lepším miestom.

Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok v oblasti architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru. Cieľom MIB je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny. MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu