Mlčanlivosť advokáta - 1. časť

Opakovanie je matkou múdrosti, preto si pripomeňme, kedy je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť. Jednou zo základných povinností advokáta pri výkone advokácie je jeho povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkokonom advokácie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj o osobných údajoch. Z tejto povinnosti zakotvenej v § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o advokácii") existuje výnimka. Touto výnimkou je konkrétne zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona je povinnou osobou aj advokát, ktorý je povinný posudzovať, či je pripravovaný alebo realizovaný obchod neobvyklý, urobiť o ňom záznam a ohlásiť túto neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie, resp. odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej operácie bez zbytočného odkladu finančnej spravodajskej jednotke, a to v prípadoch poskytnutia právnej služby klientovi stanovených v tomto zákone. Advokát, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou. Na tento účel je advokát povinný mať písomne vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu a aktualizovať ho.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo však v prípade advokáta, ktorý už nie je oprávnený na výkon advokácie, napríklad z dôvodu pozastavenia výkonu advokácie alebo po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov? Je takýto advokát pozbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť? Samozrejme, že nie. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie aj v prípade jeho pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.

Existujú však osoby, voči ktorým advokát nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie. Sú to osoby, ktoré advokát poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, a to v prípade, že aj táto osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Rovnako ako advokát sú povinní zachovávať mlčanlivosť aj zamestnanci advokáta (sem patrí napríklad aj advokátsky koncipient), či zamestnanci verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnanci komanditnej spoločnosti alebo zamestnanci spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Ďalej sa povinnosť zachovávať mlčanlivosť vzťahuje aj na iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb a tiež členov orgánov SAK a jej zamestnancov. Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, poučiť o rozsahu ich zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť (aj v súvislosti so svedeckou povinnosťou týchto osôb). Tieto osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť aj po skončení činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb. Rovnakú povinnosť majú tieto osoby, ako aj advokát v prípade skončenia zastupovania klienta.

Skryť Vypnúť reklamu

-MK-

Michaela Kovačicová

Michaela Kovačicová

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Je nás veľa, ale málo tých najlepších. Keďže sa chcem dostať medzi tých najlepších, musím makať a venovať sa tomu nielen v práci, ale aj v mojom voľnom čase. Našťastie je moja práca mojím hobby. O čom hovorím? O právnikoch a práve... Zoznam autorových rubrík:  Právo a legislatívaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu