reklama

Otcovia – choďte na materskú „dovolenku“ v piatky

Flexibilná rodičovská „dovolenka“ – skĺbenie rodinného a pracovného života pre oboch rodičov. Aby starostlivosť o deti nezostala len na pleciach matiek.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Súčasné nastavenie materskej a rodičovskej dovolenky na Slovensku je do veľkej miery rigidné a nevyhovujúce potrebám jednotlivých rodín, najmä v prípade, že by sa obaja rodičia chceli aj zapájať do starostlivosti o deti, aj naďalej rozvíjať svoj pracovný život (napríklad rozdeliť si pracovný týždeň tak, že 3 dni v týždni by bol s deťmi doma otec a dva dni matka). V tomto blogu si stručne opíšeme súčasnú úpravu materskej a rodičovskej dovolenky a predstavíme si nami navrhovanú úpravu materskej a rodičovskej dovolenky, ktorá predstavuje riešenie, ktoré má pozitívny dopad, tak na ženy, ako aj na mužov, keďže umožňuje zapájanie oboch rodičov do starostlivosti o deti, ako aj do pracovného života, a to podľa ich vlastného uváženia a voľby, nie podľa obmedzených možností zastaraného systému platného v súčasnosti. Súčasné nastavenie materskej a rodičovskej dovolenky má za následok, že jeden z rodičov (na Slovensku vo väčšine prípadov matka) zostane doma s deťmi na úkor svojho pracovného života a druhý z nich (vo veľkej väčšine prípadov otec) zas naďalej naplno pokračuje v práci na úkor väčšieho zapojenia sa do starostlivosti o deti. Sme si vedomí toho, že starostlivosť o deti nie je možné považovať za dovolenku, avšak pre prehľadnosť textu budeme používať tento zaužívaný legislatívny pojem.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Materská a rodičovská dovolenka sú na Slovensku upravené v § 166 až 170 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Materská a rodičovská dovolenka sú 2 rozličné inštitúty, ktoré však na seba nadväzujú. Materská dovolenka je bezprostredne spojená s pôrodom a prvými týždňami starostlivosti o novonarodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky u jednoičiek je 34 týždňov (spravidla začína 6 týždňov pred samotným pôrodom). V prípade, že sa rozhodne muž nastúpiť na materskú dovolenku, nazýva sa takýto typ dovolenky už od začiatku rodičovská dovolenka (pričom tu platí obmedzenie nástupu na rodičovskú dovolenku až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu). Materská dovolenka je dlhšia v prípade osamelej ženy a v prípade ženy, ktorá porodila dve a viac detí zároveň.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Po uplynutí materskej dovolenky nastupuje matka alebo otec na rodičovskú dovolenku, ktorá slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Tá trvá až do mesiaca, kedy dieťa dosiahne 3 roky. V prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť, majú rodičia nárok na rodičovskú dovolenku, kým dieťa dosiahne 6 rokov. Zákon (§ 166 ods. 4 Zákonníka práce) pozná aj možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom na dlhšom čerpaní rodičovskej dovolenky do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov (8 rokov v prípade dieťaťa, ktoré vyžaduje osobitnú starostlivosť), avšak len v prípade, že nebola celá rodičovská dovolenka vyčerpaná, t. j. že rodič si rodičovskú dovolenku počas prvých troch rokov života svojho dieťaťa prerušil, a tak ju teda celú (v trvaní 3 roky mínus materská dovolenka) nevyčerpal. Ani toto ustanovenie však nerobí materskú a rodičovskú dovolenku dostatočne flexibilnou, keďže ostatné podmienky nástupu na rodičovskú dovolenku ostávajú zachované.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Súčasná úprava materskej a rodičovskej dovolenky nereflektuje skutočné potreby rodín. Na materskej a rodičovskej dovolenke môže byť v danom období vždy len jeden z rodičov (napr. otec 2 roky a matka rok), pričom častejšie striedanie rodičov na rodičovskej dovolenke je vzhľadom na súčasnú právnu úpravu nemožné (napr. v priebehu jedného týždňa). Je to tak jednak z dôvodu zákonnej požiadavky oznámenia odchodu na materskú alebo rodičovskú dovolenku zamestnávateľovi mesiac dopredu, ako aj z dôvodu zákonom stanovenej minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky v trvaní 1 mesiac (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V súčasnosti tvoria veľkú väčšinu rodičov na rodičovskej dovolenke matky. To má za následok napr. diskrimináciu žien určitého veku pri prijímaní do povolania z dôvodu, že zamestnávateľ predpokladá, že zamestnankyňa si v blízkej dobe založí rodinu, a preto mu niekoľko rokov bude v práci chýbať. Okrem toho dlhá rodičovská dovolenka môže mať za následok stagnáciu žien v ich kariérach, nižšie platy a stratu niektorých schopností a zručností z dôvodu niekoľkoročného pobytu na rodičovskej dovolenke (nehovoriac o nižších dôchodkoch). Keďže za súčasnej právnej úpravy môže byť len jeden z rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, druhý z rodičov, spravidla otec, nemá možnosť slobodne si určiť, koľko času by chcel tráviť starostlivosťou o deti, keďže sa aj z finančných dôvodov predpokladá jeho plné zapojenie do pracovného života, čím môže trpieť jeho vzťah s deťmi.

Ako sa striedať na materskej

V súčasnosti de iure nie je možné, aby (napríklad) jeden z rodičov bol s deťmi pondelok až stredu (a v práci štvrtok a piatok) a druhý opačne. De facto to možné je, len jeden z rodičov sa musí tváriť, že sa o dieťa stará celý týždeň (a ak má materskú a nie rodičovskú, tváriť sa, že nechodí do roboty alebo aspoň nerobí to, čo doteraz). Ak má legálne zamestnanie, musí mať príjem vyšší ako 60 % priemernej mzdy, inak na to doplatí na dôchodku. Druhý rodič sa asi vie so zamestnávateľom dohodnúť, aby niektoré dni do roboty nechodil.

Navrhovaná flexibilná materská a rodičovská dovolenka poskytuje rodičom oveľa väčšiu slobodu pri rozhodovaní o tom, ako si rozdelia starostlivosť o deti. Na obrázku nižšie je možné vidieť porovnanie situácie v rodine za súčasnej úpravy materskej a rodičovskej dovolenky a v prípade flexibilnej rodičovskej dovolenky. Takáto úprava materskej a rodičovskej dovolenky má benefity pred oboch rodičov, ich deti, ako aj zamestnávateľov. V prípade pre Slovensko bežného usporiadania rodiny umožňuje flexibilná rodičovská dovolenka matke naďalej sa zapájať do pracovného života, udržať sa v pracovnom kolektíve a využívať svoje schopnosti a zručnosti a otcovi zas tráviť viac času s deťmi (pričom, samozrejme, rozdelenie rolí môže byť aj opačné). Deti trávia viac času s rodičom, ktorý by za súčasnej právnej úpravy trávil každý pracovný deň mimo domu a v neposlednom rade zamestnávatelia ani jedného z rodičov úplne neprídu o svojho zamestnanca/zamestnankyňu na dobu niekoľkých rokov (flexibilnú rodičovskú dovolenku je potrebné zaviesť s niekoľkými ďalšími opatreniami na trhu práce, jedným z nich je väčšia podpora čiastočných úväzkov, ktorých počet je na Slovensku dlhodobo veľmi nízky).

Hlavným cieľom je, aby otcovia boli na materskej dovolenke aspoň piatky.

Michal Páleník

Michal Páleník

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Som expertom na zamestnanosť, sociálne veci a regionálny rozvoj. Venujem sa najmä dlhodobej nezamestnanosti, súbehu dávok a práce, dôchodkovému systému a inkluzívnemu trhu. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu