reklama

Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 10-12/12) - 9. časť

Aby som bol konštruktívny a neprinášal len kritiku, spomeniem aj návrhy zlepšujúce udržateľnosť dôchodkového systému.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Doteraz som hovoril o problémoch nášho dôchodkového systému, no aby som bol konštruktívny, spomeniem aj možné riešenia zlepšujúce dnešný stav z pohľadu udržateľnosti. Aby bol dôchodkový systém udržateľnejší, je dôležité znížiť zodpovednosť štátu za budúce dôchodky a zvýšiť zodpovednosť jednotlivca. Konkrétne spomeniem 9 návrhov riešení (9 už bolo spomenutých v minulých 3 častiach), ktoré znižujú zodpovednosť štátu a 12 návrhov, zvyšujúcich zodpovednosť jednotlivca, keďže pôjde o pomerne rozsiahle návrhy, každý deň som publikoval 3, teda dnes pôjde o posledné 3 návrhy pre jednotlivca (9 už bolo spomenutých v minulých častiach).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Návrhy na zlepšenie udržateľnosti - zvýšená zodpovednosť jednotlivca (10-12/12)

Zníženie správcovských poplatkov v III. pilieri

III. pilier momentálne nie je zaujímavý nielen kvôli nižšej výnosnosti (aj keď za posledné obdobie sa zlepšila) a nízkym daňovým úľavám, ale aj kvôli vysokým správcovským poplatkom, ktoré sú na vysokej úrovni aj v prípade, že nie je dosahovaný nadvýnos v porovnaní s trhom. Poplatky sa síce znížili z 1,4 % na 1,2 %, no oproti poplatkom v II. pilieri sú násobne vyššie. Správcovské poplatky sú v II. pilieri na úrovni 0,3 %. (Šebo, 2018)

III. pilier sa podarilo zatraktívniť vďaka finančnej podpore štátu vo forme príspevkov a daňových úľav aj v ČR, kde počet sporiacich ku koncu roku 2016 prekročil počet 4,5 mil. osôb. (Molek, 2018)

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Práve vysoké poplatky znižujú výkonnosť fondov, preto riešením by bolo ich zníženie vďaka štátnej podpore, čím sa zvýši motivácia vstupu do III. piliera.

Flexibilita výberu z III. piliera

Nízky záujem o III. pilier podporuje aj absencia programového výberu. Sporiteľ by mal mať možnosť rozhodnúť sa, ako bude s peniazmi zaobchádzať, rovnako ako pri programovom výbere z II. piliera. Programový výber by mal byť umožnený o to viac, že všetky príspevky v III. pilieri sú platené dobrovoľne nad rámec odvodov do dôchodkového systému.

Toto opatrenie by zatraktívnilo III. pilier, čím sa zvýši motivácia vstupu do III. piliera, a teda aj zodpovednosť jednotlivca a udržateľnosť dôchodkového systému.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dynamický pomer odvodov

Ide o najpodstatnejší návrh, ktorý na seba nadväzuje ďalšie návrhy, preto som ho nechal na koniec. Od roku 2024 bude pomer odvodov medzi I. a II. pilierom 2:1 (12 % I. pilier a 6 % II. pilier). Pre udržateľnosť dôchodkového systému, by malo väčší význam zmeniť tento statický pomer na dynamický, a to tak, že prvú tretinu pracovného života (keďže odvod 6% je tretina) bude presmerovaných 100 % z odvodu (18 %) do II. piliera a nasledujúce dve tretiny pracovného života bude odvádzaných 100 % odvodu (18 %) do I. piliera. S týmto nápadom, ktorý prezentoval v Hospodárskych novinách prvýkrát prišiel ekonóm doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD, následne mi návrh upresnil aj pri osobnom rozhovore. Toto opatrenie by nebolo retrospektívne, uplatňovalo by sa iba na ľudí vstupujúcich na trh práce.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Logika tohto opatrenia spočíva v tom, že sporenie na dôchodok je veľmi dlhodobá záležitosť a nemá zmysel posledné mesiace pred dôchodkovým vekom prispievať do II. piliera, keďže tieto príspevky sa nestihnú zhodnotiť. Významnou premennou je dĺžka doby úročenej sumy, v prípade, keď budú všetky príspevky v II. pilieri v priebehu prvej tretiny pracovnej kariéry, budú mať oveľa dlhší čas na úročenie sa a súčasne úročená bude na začiatku vyššia suma. Vďaka zloženému úrokovaniu a dlhšiemu časovému horizontu, ktorý sa bude suma úročiť, môže sporiteľ očakávať vyšší výnos v budúcnosti. Pravdou je, že predpokladá sa rast mzdy v priebehu kariéry, čo bude znamenať, že odvod do II. piliera bude platený z nižšej sumy, teda príspevky sa budú úročiť dlhšie, no odvádzané budú z nižšej sumy.

Po prvej tretine pracovnej kariéry začne poistenec odvádzať 100 % (18 %) do Sociálnej poisťovne. Dá sa predpokladať, že odvod bude platený z vyššej sumy, keďže poistenec bude na vrchole kariéry a môžeme u neho predpokladať najvyšší dosiahnutý príjem (z ktorého budú platené odvody) práve v tomto období.

Problém môže nastať v prípade, ak v druhej a tretej tretine pracovného života sporiteľ nebude zamestnaný. V takom prípade je potrebný mechanizmus na presun časti prostriedkov z II. piliera do I. piliera tak, aby bol zachovaný tretinový pomer. Zamestnanosť jednotlivca by sa každý rok prepočítavala, teda ak sporiteľ v 2. tretine pracovného života (kedy odvádza celých 18 % do Sociálnej poisťovne) bude v kalendárnom roku 6 mesiacov nezamestnaný, odvody za posledné 2 mesiace z II. piliera budú na konci roka presunuté do I. piliera.

Negatívny dopad na sporiteľov by tento návrh nemal, keďže pri modelovaní rôzneho vývoja nástupnej mzdy, miery nezamestnanosti, rastu mzdy, výnosnosti fondov a iných ovplyvňujúcich parametrov bola predpokladá výška nasporenej sumy vždy vyššia v porovnaní s dnešným statickým odvodom, vďaka zloženému úrokovaniu. Dokonca pri nízkopríjmových skupinách s pomalým rastom mzdy bol viditeľný značný nárast úspor v II. pilieri v porovnaní so sumou pri statickom odvode.

Dopad na Sociálnu poisťovňu by bol obrovský. Dynamickým pomerom odvodov by sa príjmy Sociálnej poisťovne zvýšili zhruba o 25 %, čo zásadne podporuje udržateľnosť dôchodkového systému. Nástup tohto opatrenia bude pomalý, kedy prvých 14 rokov aj 8 mesiacov (ak uvažujeme so 44 ročným pracovným pomerom) Sociálna poisťovňa príde o časť príjmov z nových poistencov (73 mil. – 1,1 mld. eur po diskontovaní), po štrnástich rokoch začnú poistenci postupne prispievať do I. piliera (ročná strata bude opäť klesať až na 30mil. eur) a o 30 rokov, keď dôchodkový strop začne najviac zaťažovať rozpočet, toto opatrenie začne najviac pomáhať. Ročný reálny zisk Sociálnej poisťovne oproti statickým odvodom sa bude postupne zvyšovať z 60 mil. až na 1,7 mld. eur, kedy sa uzavrie pracovný cyklus a všetci pracujúci budú odvádzať dynamické odvody. Následne bude ročný zisk oproti statickému modelu 1,7 mld. € v reálnej hodnote.

Aby mohol byť zavedený dynamických pomer platenia odvodov, musia byť splnené niektoré z už spomenutých opatrení: vyššia informovanosť a vzdelávanie, povinnosť II. piliera, vhodnosť investičnej stratégie v II. pilieri, postupné zvyšovanie odvodu do II. piliera a obmedzovanie I. piliera (čím by sa zmenil tretinový pomer), vhodné by bolo aj zrušenie referenčnej sumy a povinnosti dlhopisových fondov vo veku nad 52 rokov.

Zavedením tohto opatrenia sa významným spôsobom zvýši udržateľnosť dôchodkového systému, keďže sa zvýšia príjmy Sociálnej poisťovne. Súčasne sa aj zvýši zodpovednosť jednotlivca, ktorý bude nútený pracovať v mladom veku, aby odviedol čo najväčšiu sumu na svoj osobný účet v II. pilieri, taktiež bude nútený zvoliť si vhodnú investičnú stratégiu. Podľa rôznych modelovaných situácií sa zvýši aj nasporená suma jednotlivca, čo bude predstavovať vyššiu mieru náhrady v budúcnosti.

Týmto uzatváram sériu riešení :)

Michal Šustek

Michal Šustek

Bloger 
  • Počet článkov:  9
  •  | 
  • Páči sa:  10x

Narodil som sa v Žiline, po VŠ sa presťahoval do Bratislavy, kde žijem dodnes. Vyštudoval som ekonomiku a manažment na Žilinskej univerzite v Žiline, kde som sa venoval téme dôchodkového systému a jeho udržateľnosti v SR, na túto tému som písal aj diplomovú prácu, konkrétne: Dôchodkový systém Slovenskej republiky z hľadiska zodpovednosti štátu a jednotlivca. Dnes pracujem ako Senior Consultant. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu