reklama

Čo dokáže Bratislava v roku 2012?

Kým rok 2011 sme sa v hlavnom meste snažili o maximálne úspory a ozdravný finančný režim a aj v tomto roku pokračujeme v šetrení a splácaní starých dlhov, ale už pracujeme aj na niekoľkých rozvojových projektoch. Čaká nás rekonštrukcia Starého mosta a začiatok výstavby koľajovej trate do Petržalky, nové cyklistické trasy, projekt preferencie električkovej dopravy, podpora cestovného ruchu ako aj príprava projektov na krytú plaváreň, nájomné byty či zberné dvory.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)

Rok 2011: Otvorenosť a ozdravovanie financií

Hneď od začiatku volebného obdobia sme začali pracovať s myšlienkou otvorenej samosprávy a urobili sme celý rad nových opatrení, ktoré menia vzťah mesta k občanom a celkove atmosféru v meste. Poskytujeme informácie nad rámec zákona, zverejňujeme pridelené byty, dotácie, záväzné stanoviská k investičnej výstavbe, obstarávame a predávame elektronickými aukciami. Zároveň organizujeme verejné diskusie a vytvárame priestor pre zapojenie občanov do spolurozhodovania, napríklad aj cestou participatívneho rozpočtu. Rozhodne nemaľujeme veci naružovo. Otvorene hovoríme aj o tom, aké máme problémy, ako ich riešime, alebo chceme riešiť. Aj o tom, akú finančnú situáciu sme zdedili a ako sa s ňou vyrovnávame. Za minulý rok sme znížili zadlženie mesta o 15 mil. eur, výrazným šetrením na bežnom chode mesta, znižovaním počtu úradníkov, predajom mestského majetku. A v ozdra-vovaní financií mesta budeme pokračovať celé štyri roky, čo obmedzuje naše možnosti pri financovaní rozvojových projektov. 

Oprava Starého mosta a koľajová trať do Petržalky

Najviac opatrení plánujeme v roku 2012 v oblasti dopravy. Určite najvýznamnejším projektom bude rekonštrukcia Starého mosta a začatie budovania koľajovej trate do Petržalky. V marci tohto roku podá mesto žiadosť na Európsku komisiu o nenávratný finančný príspevok na tento projekt. Pokiaľ budeme úspešní, tak v druhej polovici roka dáme dole Starý most. Fyzicky ho demontujeme, pretože opravovať sa bude na nábreží Dunaja. Most sa po opravení vráti na pôvodné miesto.

Ekologická doprava: Cyklotrasy a nové trolejbusové trate

Očakávame, že rok 2012 bude znamenať zásadný obrat vo vytváraní podmienok pre verejnú a nemotorovú dopravu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 491 tisíc eur na budovanie cyklistických trás v meste, čo je doteraz najvyššia suma, ktorú malo mesto k dispozícii. Chceme sa orientovať nielen na rekreačné trasy, ale aj na hlavné mestské cyklotrasy, ktoré pomáhajú cyklistom dostať sa do práce. Máme fungujúcu Komisiu pre cyklistickú dopravu, v ktorej všetky návrhy budeme diskutovať so samotnými cyklistami, odborníkmi a zástupcami mestských častí.

Zelená doprava, to nie sú len cyklotrasy. Tento rok dokončíme novú trolejbusovú trať Pražská - Hroboňova a takisto začneme s prípravou ďalšej trolejbusovej trate do Vojenskej nemocnice. To všetko za európske peniaze z Operačného programu Bratislavský kraj. Za európske peniaze dokončíme aj projekt preferencie električkovej dopravy na Vajnorskej radiále, čo bude znamenať, že na tejto trase sa cestujúci dostanú do mesta rýchlejšie.

Zberné dvory, plaváreň a nájomné byty

Okrem dopravy pripravujeme aj ďalšie rozvojové zámery, v roku 2012 v podobe projektovej dokumentácie. Ide o nové zberné dvory, kde chceme pripraviť vybudovanie minimálne piatich spádových zberných dvorov, ktoré budú slúžiť obyvateľom na likvidáciu veľkorozmerného odpadu. Takisto pripravíme aj projekt krytej plavárne, na realizáciu budeme hľadať financie v ďalších rokoch. Spracujeme aj projekt výstavby ďalších nájomných bytov. Prvý nájomný dom začneme stavať tento rok v Petržalke na Čapajevovej ulici. Projekt je v štádiu získania stavebného povolenia, takže výstavba začne v druhej polovici roku.

Výrazný impulz na podporu cestovného ruchu

Bratislava v závere minulého roka úspešne založila organizáciu, ktorá sa volá Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board). Je to prvý krát, kedy sa pod jednu strechu podarilo dostať mesto a štyridsať podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v oblasti turizmu. Doteraz bola činnosť jednotlivých subjektov fragmentovaná, ale tu na jednom mieste aj vďaka zákonu o cestovnom ruchu máme možnosť pripraviť kroky, ktoré zatraktívnia Bratislavu, umožnia nám zvýšiť počet turistov a pevne verím, že aj počet prenocovaní. Veľmi dôležité je, že mesto vďaka tejto organizácii dostane od štátu navyše takú istú sumu, akú do nej vloží. Pre Bratislavu by to mal byť veľmi výrazný impulz, ktorý z nej pomôže urobiť turisticky atraktívnejšiu destináciu.

Pokračujeme v otvorenej samospráve

V tomto roku chceme schváliť dokument s názvom Protikorupčné minimum, o ktorom diskutujeme s poslancami. Stanovuje jasný rámec pre činnosť mesta, pretože je v ňom množstvo opatrení s cieľom obmedziť priestor pre korupciu a zvýšiť transparentnosť a otvorenosť samosprávy v Bratislave. Takisto chceme pokračovať v projekte participatívne-ho rozpočtu, ktorý sme spustili v minulom roku vo forme pilotného projektu. Teraz sa stal projektom, ktorý podporili aj poslanci a je už oficiálnou súčasťou politiky mesta.

Všetky tieto ciele môžeme dosiahnuť len vtedy, ak nájdeme spoločnú reč v mestskom zastupiteľstve a dokážeme získať aj podporu občanov pre ich naplnenie. Viem, že to nebude ľahké, ale už v minulom roku sme ukázali, že v kľúčových veciach sa dokážeme dohodnúť. Bol by som rád, keby sme podobnú mieru zhody dosiahli aj v tomto roku.

Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik

Bloger 
  • Počet článkov:  55
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Vysokoškolský pedagóg. Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave Zoznam autorových rubrík:  Moje názory

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu