Tehelné pole, a.s. – fakty namiesto obviňovania

Poslanec mestského zastupiteľstva Hrčka za SaS a podpredseda tejto strany Galko v posledných týždňoch vzniesli obvinenie, že mesto pri predaji pozemkov pod hotelom Double Tree by Hilton vedľa Zimného štadióna Ondreja Nepelu prišlo o 1,6 mil. eur. Dôkazom je podľa nich posudok, ktorý ohodnocuje trhovú cenu omnoho vyššie ako ďalšie tri znalecké posudky, ktoré tiež ohodnocujú trhovú cenu pozemkov. Opakovane publikujú obvinenia, akoby verili, že sto krát opakovaná lož sa stane pravdou a že im to pomôže zviditeľniť sa pred voľbami do VÚC. Možno sa spoliehajú na to, že ľuďom stačia skratky alebo silné slová, ale pre mňa sú dôležité fakty a preto chcem ešte raz vysvetliť dôvody, prečo mesto vo veci vysporiadania podielu v spoločnosti Tehelné pole, a.s. konalo tak, ako konalo.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

Tejto téme sme sa viackrát podrobne venovali na pôde mestského zastupiteľstva, viac ako rok sme hľadali riešenie na pôde finančnej komisie - za účasti poslancov, opakovane sme rokovali so spoluvlastníkom a nakoniec sme našli dohodu (lebo inak sa problém vysporiadania riešiť nedal). Nikto na meste po rozhodnutí poslancov nebúchal šampanským, ale ako som ja a viacerí poslanci konštatovali, prijaté riešenie bolo najlepším východiskom zo situácie, ktorá bola v minulosti pre mesto nevýhodne nastavená.

Možno by teraz stačilo uviesť pár citátov ľudí, ktorí bezpochyby nie sú žiadni hovorcovia vedenia mesta, napr. vyjadrenia vydavateľa denníka SME A. Fulmeka, či dlhoročného redaktora TRENDu G. Beera, alebo členov mestského zastupiteľstva za pravicové strany, ktorí tiež postup vedenia bratislavskej samosprávy označili ako najvýhodnejší pre mesto. Nechcem sa však primárne opierať o vyjadrenia druhých (uvádzam ich až na záver), ale predovšetkým ešte raz poskytnúť môj osobný pohľad a dôvody, prečo sme navrhli schváliť dohodu.

V roku 2006 Bratislava spolu s spoločnosťou TP Slovan založilo novú spoločnosť Tehelné pole, a.s., pričom do nej vložilo vklad 400-tis. Sk (13 tis. Eur) a k tomu súkromnému spolumajiteľovi prenajalo pozemky pod budúcim športovo-rekreačným komplexom za symbolických 1000 Sk na rok (teda 33 eur na rok, nie na m2) po dobu 50 rokov. Už tu bol položený základ nevýhodného postavenia mesta, pretože ak by mesto svoje pozemky vložilo ako majetkovú spoluúčasť spoločného podniku, bolo by pri vysporadúvaní v úplne inej pozícii. Čiže výnos mesta za celých 50 rokov by bol 1.650 eur.

Od tohto momentu Bratislava ako 40%-ný akcionár nevložila do spoločného podniku ani korunu, či euro. Hotel, ktorý sa na pozemku postavil bol postavený na úver. V dôsledku toho sa spoločnosť Tehelné pole, a.s. dostala do straty, pre ktorú väčšinový akcionár žiadal od mesta navýšenie základného imania v hodnote viac ako 1 mil. eur. Ešte v roku 2010 poslanci rozhodli, že mesto sa na navyšovaní imania a financovaní potrieb hotela nebude podieľať.

V novom volebnom období sme viac ako rok hľadali riešenie. Nenavyšovať imanie by znamenalo riziko, že firma sa dostane do konkurzu a pozemky bude 50-rokov prakticky zadarmo užívať veriteľ. Lebo nájomná zmluva by nezanikla ako sa mylne domnieva poslanec Hrčka. Na navyšovanie imania a financovanie straty však mesto nemalo, nemá a v dohľadnej dobe nebude mať peniaze, keďže spláca vysoké dlhy z minulosti a čelí výpadkom daňových príjmov. Ak by mesto dalo súhlas na navýšenie základného imania väčšinovému akcionárovi, tak by sa podiel mesta znížil pod jedno percento a mesto by nezískalo nič okrem 1.650 eur za 50 rokov. 

V tejto situácii mesto rozhodlo, že vystúpi zo spoločného, pre mesto zle nastaveného podniku, pričom vyrokuje pre mesto čo najvýhodnejšie podmienky. Náš podiel v dnes stratovej spoločnosti sme predali za dvojnásobok vkladu a za pozemky, ktoré mal kupujúci zabezpečené na 50 rokov dopredu za symbolických 33 eur na rok, sme predali za viac ako 1 mil. eur. Naše manévrovacie možnosti boli obmedzené aj zmluvne, keďže podiel sme museli ponúknuť väčšinovému spolumajiteľovi spoločnosti a cenu pozemku ovplyvňovalo to, že na ňom stála nehnuteľnosť. 

K otázke predajnej ceny pozemku, ktorú aj nezávislý znalec v denníku SME označil za trhovú, je treba uviesť, že mesto pracovalo postupne so štyrmi znaleckými posudkami. Keďže prvé dva sa výrazne líšili cenou, prvý bol na úrovni 211 eur za meter a pri druhom posudku sa cena vyšplhala na bezmála 650 eur za meter, boli vypracované dva ďalšie, ktoré odhadovali cenu na 251 a 254 eur za meter. O cene 251 eur hovoril napokon riaditeľ magistrátu na rokovaní zastupiteľstva a táto cena bola uvedená v materiáli poslancom, pretože len táto bola aktuálna a čo je najrozhodujúcejšie, za túto bol kupujúci ochotný kúpiť. Keď mesto rokovalo o cene, zástupca spolumajiteľa sa jasne vyjadril, že nemajú prečo ísť nad uvedenú cenu, pretože veď oni majú pozemky zmluvne garantované na 50 rokov za 33 eur na rok. Hrali sme teda len s takými (slabými) kartami, ktoré boli v úvode príbehu, v roku 2006 bývalým vedením mesta rozdané. Nikto či už o cene či priebehu rokovaní nič netajil, napokon, o všetkom opakovane rokovala finančná komisia mesta, v ktorej sedia poslanci zastupiteľstva.

Na zastupiteľstve, ktoré o postupe mesta rozhodovalo som sa kritikov pýtal, aký iný realistický postup ponúkajú, odpoveď som však nedostal. Pretože možnosti boli vskutku len dve, ostať v podniku, v ktorom by sme nenavýšili imanie a nefinancovali stratu, pretože na to nemáme, a tým by sme sa dostali do úplne bezvýznamnej pozície a podnik by mohol ísť do konkurzu, kde by sme stratili aj to, čo sme vložili a naše pozemky by za 33 eur ročne polstoročie užíval veriteľ. Alebo z podniku vystúpiť a v ťažkej finančnej situácii získať trhovú cenu pozemku viac ako mil. eur. V rozhodovaní medzi 1650 eurami za 50 rokov a zotrvaním v pre mesto zle nastavenom podniku, alebo vystúpením z neho s príjmom viac ako 1 mil. eur sme zvolili druhú variantu, v presvedčení, že konáme v záujme mesta. 

Nečakám od všetkých poslancov či nezávislých pozorovateľov, aby nekriticky prijímali rozhodnutia vedenia mesta, nie som ten typ politika. Chcem však tých, čo vznášajú obvinenia požiadať, aby zohľadnili fakty, aj to že exekutíva musí pri hľadaní a presadzovaní riešení problémov zohľadňovať aj okolnosti, právne, zmluvné, či finančné, ktoré sa jej nepáčia, ale jednoducho ich zdedila a nemôže ich ignorovať, keď nechce vystaviť mesto riziku strát budúcich. Tak káže zodpovedný prístup k výkonnej moci a tak sme konali aj v tomto prípade. 

Na záver uvádzam vyjadrenia k postupu mesta vo veci vysporiadania podielu v spol. Tehelné pole a.s.:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V ostatných dňoch sa k téme vyjadril vydavateľ denníka SME Alexej Fulmek, ktorý uviedol: "Napríklad nedávna téma biznisu medzi mestom Bratislava a Širokým ohľadom akcií hotela Double Tree a pozemku. On určite nie je náš priateľ, skôr konkurent. Ako môžete hodnotiť, či bol obchod medzi nimi nevýhodný pre mesto, keď neviete nič o hospodárskom výsledku hotela a cene, za ktorú mu mesto prenajalo pozemok? ... Zaujímal som sa o túto kauzu a viem s prehľadom povedať, že SME sa vtedy mýlilo. Minimálne to bolo pre mesto lepšie ako iné alternatívy."

Dávnejšie sa téme venoval týždenník TREND, ktorého dlhoročný redaktor Gabriel Beer uviedol okrem iného nasledovné: "Na to, aby magistrát držal vo výstavbe krok s ďalšími akcionármi, nemal dostatočnú finančnú kapacitu." "Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik dostal na výber: nájsť v mestskom rozpočte 1,58 milióna eur, aby si pri zvýšení základného imania udržal podiel, alebo akcie predať." "M. Ftáčnik nemal veľa šancí na manévrovanie," "Mesto bolo zatlačené do kúta. Lebo okrem úveru, ktorý na stavbu hotela získala z Privatbanky, ďalšie reálne peniaze na vybudovanie bratislavského DoubleTree by Hilton poskytli firmy pod kontrolou J. Širokého: Finasist a Druhá strategická - 3,2 milióna eur ako krátkodobé finančné výpomoci. Na tie by obe spoločnosti - ak by mesto nešlo poruke - vedeli zatlačiť. Aj keby poslanci chceli tlačiť oligarchu k lepšej cene, za ktorú by predali akcie, veľa šancí nemali. V prípade konkurzu by boli najväčšími veriteľmi firmy J. Širokého a Privatbanka."

SkryťVypnúť reklamu

Rozhodnutím o postupe mesta vo veci podielu v spol. Tehelné pole sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo na jeseň minulého roku, pričom všetci poslanci si uvedomovali, že nejde o dobré a zlé riešenie, ale o čo najlepšie východisko z pre mesto nevýhodne nastavenej situácie. Poslankyňa Jarmila Tvrdá z KDH vtedy uviedla okrem iného, že "s týmto materiálom sa zaoberáme takmer rok. Na finančnej komisii, pokiaľ mi pamäť slúži,, bol minimálne 4-krát. A naposledy, keď sme sa s ním zaoberali, v máji alebo v júni to bolo, tak prišiel člen predstavenstva akciovej spoločnosti Tehelné pole, pán Balaník, a mala som možnosť sa s ním rozprávať aj mimo. A on tvrdil, že akciová spoločnosť Tehelné pole si dala spraviť posudok, ktorý vyšiel 210 alebo 220 Eur/m2. Mesto si dalo spraviť posudok, ten vyšiel na 251. A povedal, že akceptuje teda mestský. Moja snaha bola, aby to zaokrúhlil ako také gesto voči mestu na 300 Eur/m2. A on vtedy povedal tú vetu, ktorú pán primátor už dnes povedal, že prečo by sme to mali robiť, veď my máme platnú zmluvu na 50 rokov, čo je 33 Eur/rok."

SkryťVypnúť reklamu

Nakoniec uvádzam vyjadrenie mestského poslanca Milana Černého za SDKÚ, ktorý bol členom dozornej rady spoločnosti Tehelné pole a.s., mal teda najviac informácií o stave a možnostiach mesta: "ako predseda dozornej rady sa takisto prikláňam k alternatíve typu B, to znamená odpredaju týchto 4 akcií hlavnému akcionárovi i vzhľadom k tomu, že naša finančná kondícia nie je vstave, kedy sme schopní či už navyšovať základné imanie alebo vykrývať tieto straty, alebo nejakým podielom ručiť za záväzky, ktoré v postate sa viažu na výstavbu tohto hotela." "Táto situácia, žiaľ, z minulosti je tak nakonfigurovaná, že inú možnosť nemáme." "ak sa bavíme o nejakom záujme hájiť, alebo snahe hájiť finančné záujmy tohto mesta, nemôžeme pokračovať my v takto nevýhodnej zmluve."

Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik

Bloger 
  • Počet článkov:  55
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Vysokoškolský pedagóg. Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave Zoznam autorových rubrík:  Moje názory

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
SkryťZatvoriť reklamu