Máte príbuzných v sociálnom zariadení? Overte si podmienky, v ktorých žijú!

Písmo: A- | A+

Čo by ste robili, keby ste zistili, že v sociálnom zariadení poskytujú zdravotnú službu nekvalifikovaným personálom? Boli by ste ľahostajní k faktu, že zdravotný stav vášho príbuzného, jeho život je zverený do rúk personálu,

ktorého kvalifikácia nezodpovedá požiadavkám zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Zaoberali by ste sa touto témou, keby ste si naplno uvedomili, že zdravotný stav a dokonca život vášho príbuzného je v nekvalifikovaných rukách?

Vezmime si v predchádzajúcich článkoch zmienené Zariadenie opatrovateľskej služby v Remetských Hámroch. Po celý čas existencie tohto zariadenia (4 roky okrem cca 4 mesiacov) je v ňom zabezpečovaná zdravotná starostlivosť na odbornej úrovni "zdravotnícky asistent", hoci zákon určuje úroveň "sestra". Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované personálom s nedostatočnou odbornou kvalifikáciou... Vieme, čo to znamená?

Znamená to predovšetkým trestnoprávnu zodpovednosť riadiacich pracovníkov zariadenia a prevádzkovateľa zariadenia za každé zhoršenie zdravotného stavu a za každé úmrtie, ktoré v tomto zariadení vzniklo v období, počas ktorého klientom nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť na adekvátnej odbornej úrovni. Manažment zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia a Správna rada neziskovej organizácie majú na krku nedbanlivostné trestné činy s následkom zhoršenia zdravotného stavu, vážnych zdravotných komplikácií a s následkom smrti. Ako je vykonávaná kontrola z príslušných štátnych inštitúcií, keď je takýto vážny prešľap pri poskytovaní sociálnych služieb prehliadaný celé 4 roky? Ľudia zbytočne zomierajú a nikoho to nezaujíma. Kým nevznikne škandál.

Vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti v sociálnom zariadení na odborne nedostatočnej úrovni bolo podané trestné oznámenie. V hre je samozrejme veľa, ide najmä o pobyt zodpovedných za mrežami, čomu sa pochopiteľne snažia vyhnúť. Čo teda robia "kompetentní" namiesto urýchlenej nápravy? Do ochrany svojej slobody opäť siahli po známostiach - krajská prokuratúra porušila zákonmi určené postupy a postúpila podnet na vybavenie vecne a miestne nepríslušnej okresnej prokuratúre. Náhoda? V žiadnom prípade. Ide iba o to, že okresná prokuratúra "poverená" vybavením trestnej veci poskytuje dostatok kamošov a vôle zahrať vec do autu a ochrániť darebácky manažment neziskovej organizácie pred trestnoprávnou zodpovednosťou.

V žiadnom prípade nech si nikto nemyslí, že si domýšľam - keby to tak bolo, už by ma nebolo.

Tie isté osoby, ktoré sú zodpovedné za katastrofálny stav sociálneho zariadenia a za poskytovanie odborne nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, boli cca sedem mesiacov objektom intenzívnej práce kriminálnej polície, ktorá zdokumentovala nevídane rozsiahlu trestnú činnosť manažmentu neziskovej organizácie. Nejde tu len o to, že v sociálnom zariadení nemajú sestru, ale len zdravotníckeho asistenta. Problém s neziskovou organizáciou je oveľa väčší, šťavnatejší, pikantnejší a presahuje hranice východu našej krajiny.

Čo sa stalo s prešetrovaním rozsiahlej trestnej činnosti pod pláštikom neziskovej organizácie? Vec a spisová agenda z rozhodnutia nadriadeného bola odobratá objektívne konajúcim policajtom pred samotným koncom vyšetrovania a odovzdaná iným... Dnes je už zrejmé, že na krajskej prokuratúre našlo vedenie neziskovej organizácie osoby ochotné poskytnúť im podporu a ochranu pred trestným konaním, ktoré malo začať v blízkej budúcnosti. Spis bol údajne hneď po prevzatí ochudobnený o kľúčový dôkazový materiál, osoby podozrivé z páchania rozsiahlej trestnej činnosti dostali informácie o tom, ktoré dôkazy vo svojej držbe musia uviesť do súladu so zákonmi alebo zničiť. Je nepochybné, že na úrovni krajskej prokuratúry došlo k zneužitiu právomocí a nastúpilo úsilie zmariť vyšetrovanie tak, aby bolo možné trestné oznámenia vyhodnotiť ako "neopodstatnené".

Politici, ktorí tento mafiánsky stav v orgánoch na ochranu práva spôsobili, veľmi radi lákajú voličov rečami o zlepšení vymožiteľnosti práva, o reforme súdnictva či polície atď. Ale až nedávno pred oči verejnosti vyplával oveľa väčší problém, o ktorom nikto z politikov nikdy nehovoril - že jadrom organizovaného zločinu v našej krajine sú práve príslušníci spravodajských služieb a prokuratúry. Samozrejme nie všetci.

Smerácke heslo "Istoty pre ľudí" máme pred sebou v plnej paráde. Istoty majú zločinci.

Pôjdeme ďalej. A konkrétnejšie.

Skryť Zatvoriť reklamu