Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (September 2017)

V auguste som uverejnil prvú časť série štatistík, v ktorých budem na mesačnej báze robiť prehľad štátnych výberových konaní podľa inštitúcií, regiónov či požadovaného vzdelania budúcich štátnych zamestnancov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Mesačný sumár

Za mesiac september bolo spolu vyhlásených 741 výberových konaní na obsadenie 797 pozícií. V porovnaní s augustom, kde bolo vyhlásených 619 výberových konaní na 671 pozícií vidno, že skončil prázdninový režim na úradoch.

Štatistiky

Inštitúcie a odbory

Ako prvú metriku si opäť pozrieme top 10 inštitúcií s najvyšším počtom výberových konaní. Opäť na prvých miestach jasne vytŕčajú Ministerstvo vnútra a Ústredie práce. Ako som však bol v diskusii ku predchádzajúcemu blogu upozornený, pod ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy". Preto tieto dve inštitúcie rozoberiem podrobnejšie. Na ďalších miestach máme stabilne Finančné riaditeľstvo, či Ministerstvo financií, ale do popredia sa dostala Štátna školská inšpekcia, čo môže, ale aj nemusí súvisieť so začiatkom školského roka.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov inštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky303
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava139
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica50
Štátna školská inšpekcia29
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR27
Ministerstvo financií Slovenskej republiky19
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky16
Dopravný úrad14
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky14
Pôdohospodárska platobná agentúra12

 

V minulom prehľade bol spravený prehľad špeciálne pre odbor " 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie" a preto ho ponúknem aj pre mesiac september. Ministerstvo vnútra opäť vedie v počte výberových konaní na odbor, kde sa pracuje s EU fondami, ale ani Ministerstvo pôdohospodárstva nezaháľa.

Názov inštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky20
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR13
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia4
Pôdohospodárska platobná agentúra4
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky2
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky1

Detailnejší prehľad do akých sekcií Ministerstvo vnútra hľadá ľudí.

Sekcia ministerstva vnútraorganizačný útvarpočet VK
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebodbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií23
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekapozemkový a lesný odbor18
2.20 - Životné prostredieodbor starostlivosti o životné prostredie16
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterkatastrálny odbor10
2.17 - Vnútroodbor všeobecnej vnútornej správy9
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieodbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity6
2.17 - VnútroOddelenie živnostenskej registrácie odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava5
2.18 - Výstavbaoddelenie investičnej výstavby odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku5
2.17 - Vnútroorganizačný odbor4
2.20 - Životné prostredieOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava4

Pre ešte detailnejší pohľad som spravil aj porovnanie typov výberových konaní u Ministerstva vnútra, ktoré zobrazuje počet vonkajších a vnútorných výberových konaní (ako mi bolo vysvetlené, pri vnútorných sa "len presúvajú štátni zamestnanci"). Z nasledovných čísel dobre vidno, že Ministerstvo stále prijíma nových ľudí, nie len presúva zamestnancov na iné potrebné pozície.

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie206
užšie vnútorné výberové konanie87
širšie vnútorné výberové konanie10

 

Detailnejší prehľad do akých sekcií hľadá ľudí Ústredie práce.

Sekcia ústredia práceorganizačný útvarpočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, odbor služieb zamestnanosti, aktivačné centrum, pracovisko Nové Zámky3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, aktivačné centrum3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.02 - FinancieSekcia ekonomiky, odbor finančný, oddelenie rozpočtu a financovania3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, odbor služieb zamestnanosti, agenda aktivačné centrum, pracovisko Šaľa3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, referát posudkových činností2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, pracovisko Púchov, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor služieb zamestnanosti, Aktivačné centrum, Pracovisko Šahy, agenda Aktivačné centrum2

 Pri Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny vidno, že sa zamestnáva rovnomerne skrz všetkými organizačnými útvarmi. Avšak podlľa nasledovných čísel to vyzerá, že cca pol na pol presúvajú zamestnancov a prijímajú nových.

Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie64
užšie vnútorné výberové konanie56
širšie vnútorné výberové konanie19

 Regióny

Pri pohľade na kraje oproti letu vidno postup Košického kraja v počte výberových konaní z posledného miesta do prvej štvorky.

KrajPočet VK
Bratislavský307
Banskobystrický78
Prešovský70
Košický69
Žilinský66
Nitriansky66
Trnavský47
Trenčiansky38

Po zoskupení podľa okresov však už vypadli z minulej top 10 Lučenec a Rimavská Sobota, ale dostali sa tam medzi veľké mestá aj Levice, či Brezno.

OkresPočet VK
Bratislava289
Košice30
Prešov25
Trnava23
Banská Bystrica22
Žilina21
Nitra21
Levice13
Trenčín13
Brezno13

Vzdelanie

Prehľad výberových konaní podľa vzdelania opäť neprekvapí a jasne dokazuje trend, že do štátnej správy je stále až veľmi dôležitý titul.

SkryťVypnúť reklamu
VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa451
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa152
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie48
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa43
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa33
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie5
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa5
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa2
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1

Ku koncu opäť smutné čísla o tom, prečo na našich úradoch trpia cudzinci.

Vyžaduje sa cudzí jazykPočet VK
Nie665
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)39
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)19
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)10
Anglický (A2 – Úroveň základná)3
Maďarský (C1 – Úroveň pokročilá)2
Nemecký (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)1
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)1

Tento mesiac pridám na záver štatistík ešte dva prehľady navyše a to počet výberových konaní podľa platovej triedy a podľa typu výberového konania.

Platová triedaPočet VK
6/hlavný radca146
7/štátny radca132
4/samostatný radca131
5/odborný radca115
8/hlavný štátny radca98
3/radca55
9/generálny štátny radca28
2/hlavný referent26
1/odborný referent8
Neuvedená2
Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie404
užšie vnútorné výberové konanie274
širšie vnútorné výberové konanie63

Zhrnutie

Mesiac September bol evidentne aktívnejší v počte výberových konaní oproti letu. Ako však možno vidieť, aj keď štát presúva zamestnancov medzi jednotlivými sekciami/úradmi, stále prijíma veľké množstvo nových ľudí.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

281 článkov
SkryťZatvoriť reklamu