Kde chcel štát zamestnať najviac ľudí v roku 2018?

Za rok 2018 som pripravil kompletnú štatistiku vyhlásených výberových konaní do štátnych inštitúcií. Keďže dáta za rok 2017 nie sú kompletne dostupné, porovnanie bude len približné.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ročný sumár

Za celý rok 2018 bolo vyhlásených 8511 výberových konaní s 9204 otvorenými pracovnými pozíciami. Niektoré výberové konania však mohli byť vyhlásené niekoľko krát ak sa na prvý pokus nepodarilo obsadiť danú pozíciu. V porovnaní s rokom 2017, z ktorého existujú dáta približne za pol roka (prvé dáta sú z 21.júna 2017) to vyzerá na nárast cca 10-15%. 

Výberové konania v priebehu jednotlivých mesiacov
Výberové konania v priebehu jednotlivých mesiacov (zdroj: uvostat.sk)

Štatistiky

Väčšina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje. Ak vás zaujímajú kompletné štatistiky, skúste reportovací nástroj portálu UVOstat.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Inštitúcie a odbory

Ani za rok 2018 sa nič nezmenilo na prvých priečkach kde dominujú Ministerstvo vnútra a Ústredie práce. Pre správnosť musím doplniť informáciu z diskusie ku starším blogom, že pod Ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami. Máme tu však nového skokana oproti roku 2017 a tým je Ministerstvo obrany. Zatiaľ čo v roku 2017 sa umiestnili až na 19.mieste, za rok 2018 sa vyšplhali na tabuľkové 8.miesto.

Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky1694
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava1517
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica1001
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky258
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky245
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR208
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky207
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky189
Ministerstvo hospodárstva SR188
Ministerstvo financií Slovenskej republiky185

Eurofondy sú stále zaujímavá téma, preto som sa špeciálne pozrel na výberové konania na odbor "1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie". V porovnaní s rokom 2017 sa prepadlo Ministerstvo práce (počtom VK kleslo cca o 50%) a skokan roka je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. 

SkryťVypnúť reklamu
Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky192
Pôdohospodárska platobná agentúra94
Ministerstvo hospodárstva SR87
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR84
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky68
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky50
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky50
Ministerstvo financií Slovenskej republiky37
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu34
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky30

Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ministerstvo vnútra

Sekcia Ministerstva vnútraOrganizačný útvarpočet VK
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR49
2.17 - VnútroOddelenie živnostenskej registrácie odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava42
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieodbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity22
2.17 - VnútroOddelenie priestupkov odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Košice17
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebOkresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií17
2.20 - Životné prostredieOddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava16
2.18 - Výstavbaoddelenie investičnej výstavby odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku15
2.20 - Životné prostredieOdbor starostlivosti o životné prostredie14
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekaPozemkový a lesný odbor14
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie finančného riadenia odboru operačného programu efektívna verejná správa sekcie európskych programov14

Pri pohľade na jednotlivé sekcie Ministerstva vnútra máme skokana "Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality", ktoré sa oproti roku 2017 posunulo zo štvrtej na prvú priečku. Zatiaľ čo v roku 2017 vyhral Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tento rok sa v tabuľke umiestnila jeho regionálna odnož zo Žiliny.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie801
vonkajšie výberové konanie787
širšie vnútorné výberové konanie106

 Pri pohľade na typ výberových konaní sa u Ministerstva nič nezmenilo a stále prevládajú vnútorné presuny zamestnancov.

Detailnejší prehľad výberových konaní pre Ústredie práce

Sekcia Ústredia práceOrganizačný útvarpočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately22
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností16
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Oddelenie služieb pre občana15
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately15
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ,odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Oddelenie služieb pre občana13
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaSekcia sociálnych vecí a rodiny Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately12
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností12
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Pracovisko Zlaté Moravce, referát sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela11

Ústredie práce si aj v roku 2018 drží trend rovnomerného prijímania zamestnancov naprieč sekciami, akurát prvé miesto pre oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí v Nových Zámkoch trošku vyskočilo zo šedého priemeru (štvrté miesto v roku 2017).

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie773
vonkajšie výberové konanie611
širšie vnútorné výberové konanie133

Podľa typu výberových konaní to je podobné ako na Ministerstve vnútra, kde prevláda presun zamestnancov.

Regióny

Z pohľadu regiónov si oproti roku 2017 polepšil košický kraj. V rámci okresov sa okrem krajských miest do tabuľky opäť dostali Dunajská Streda a Nové Zámky.

KrajPočet VK
Bratislavský4953
Banskobystrický687
Košický582
Nitriansky546
Žilinský515
Prešovský484
Trnavský427
Trenčiansky317
OkresPočet VK
Bratislava4824
Košice281
Banská Bystrica272
Žilina221
Prešov167
Nitra162
Trenčín158
Trnava154
Nové Zámky129
Dunajská Streda98

Vzdelanie

V rámci vzdelania sa žiadne zmeny neudiali. Ešte stále jasne dominuje nutnosť vysokej školy pre prácu v štátnej správe. Viac ako 85% výberových konaní má podmienku aspoň prvostupňového vysokoškolského vzdelania.

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa5086
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa2046
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie540
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa350
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa318
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie59
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa37
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa29
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa24
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa15

Žiadna zmena za rok 2018 nenastala ani pri vyžadovaní cudzích jazykov, kde stále nie je vyžadovaný žiaden cudzí jazyk pri viac ako 75% výberových konaniach. Ak však už je nejaký vyžadovaný, tak jednoznačne angličtina.

SkryťVypnúť reklamu
Vyžadovaný cudzí jazykPočet VK
Nie6693
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)709
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)516
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)166
Anglický (A2 – Úroveň základná)142
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)83
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)31
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)21
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)18
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Francúzsky (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Nemecký (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)15

Platové triedy a typy výberových konaní 

V rámci platových tried je skokanom skoro najvyššia ôsma platová trieda. Oproti roku 2017 sa posunula o tri priečky na vrchol. Najnižšie platové triedy sú aj tento rok na chvoste tabuľky.

Platová triedaPočet VK
8/hlavný štátny radca1743
5/odborný radca1656
4/samostatný radca1577
7/štátny radca1326
6/hlavný radca755
3/radca675
9/generálny štátny radca467
2/hlavný referent201
1/odborný referent108
Neuvedená3

Pri typoch výberových konaní za rok 2018 pribudli aj hromadné výberové konania. V celkovom súhrne však stále prevládajú vnútorné výberové konania, ktoré signalizuje presun zamestnancov v rámci štátnej správy.

Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie4010
užšie vnútorné výberové konanie3618
širšie vnútorné výberové konanie866
druhá časť hromadného výberového konania17

Zhrnutie

Za rok 2018 stúpol počet výberových konaní do štátnej správy, a aj keď veľká časť z nich sú vnútorné výberové konania, stále to neindikuje zoštíhľovanie štátnej správy. Čísla o prepustených zamestnancoch neexistujú, takže porovnať realitu so sľubmi bývalého ministra vnútra nie je možné.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat. Zároveň kto by mal záujem o kompletné štatistiky, nie len top 10, môže si ich sám vyklikať v interaktívnych grafoch.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
SkryťZatvoriť reklamu