Kde prijíma štát zamestnancov v čase korony?

Pandémia postupne ovplyvňuje pracovný trh nie len v súkromnej sfére ale aj v štátnej správe. Pripravil som preto prehľad kde a koľko štát prijíma aktuálne nových ľudí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Mesačný sumár

Zatiaľ čo v roku 2018, či 2019 sa priemery vyhlásených výberových konaní do štátnej správy hýbali cez 600 mesačne (písal som o tom v staršom blogu), korona a pravdepodobne aj voľby udreli na štátnu správu vo veľkom. Opatrný rozbeh začiatkom roka s približne 400 vyhlásenými výberovými konaniami sa v apríli prepadli na 133, čo je najmenej za obdobie, odkedy sú dostupné dáta o výberových konaniach (od júla 2017). Keď apríl porovnám s mesačnými priemermi za minulé roky, pokles je približne až 80%.

Po kliknutí sa zobrazí graf v plnej veľkosti
Po kliknutí sa zobrazí graf v plnej veľkosti  (zdroj: UVOstat.sk)

Štatistiky

Väčšina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje. Ak vás zaujímajú kompletné štatistiky, skúste tento reportovací nástroj.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Inštitúcie a odbory

Zatiaľ čo vo februári sa do top 10 prekvapivo dostal Štatistický Úrad, kde novo prijímaní ľudia pravdepodobne súviseli s parlamentnými voľbami, v marci sa na piatom mieste a v apríli dokonca na treťom mieste v počte vyhlásených konaní umiestnil Štátny Ústav pre kontrolu liečiv, čo naznačuje, že štát potreboval nových ľudí v súvislosti s koronakrízou v tomto úrade. 

Ďalším prekvapením je Štátna školská inšpekcia, ktorá sa v máji umiestnila na druhej priečke, čo je bežne miesto pre Ministerstvo vnútra, alebo Ústredie práce. Vyzerá to na nových ľudí, ktorí budú mať asi neľahkú úlohu v tejto dobe odsledovať ako sa školy popasujú s nezvyčajným školským rokom.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem tohto prekvapenia sú na prvých priečkach, aj keď s oveľa nižšími číslami ako bežne Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre úplnosť musím doplniť to, čo píšem pri každej takejto analýze a na čo som bol upozornení pri prvom blogu. Pod Ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami.

Marec 2020

Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky58
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava25
Ministerstvo hospodárstva SR13
Ministerstvo financií Slovenskej republiky10
Štátny Ústav pre kontrolu liečiv9
Úrad pre verejné obstarávanie9
Pôdohospodárska platobná agentúra7
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky7
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky5

Apríl 2020

Názov inštitúciepočet VK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava37
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky17
Štátny Ústav pre kontrolu liečiv10
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky7
Pôdohospodárska platobná agentúra7
Ministerstvo hospodárstva SR6
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky5
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky5
Najvyšší kontrolný úrad SR3
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky3

Máj 2020

Názov inštitúciepočet VK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava43
Štátna školská inšpekcia37
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky27
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky10
Pôdohospodárska platobná agentúra10
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky9
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky9
Štatistický úrad Slovenskej republiky8
Úrad pre verejné obstarávanie7
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava6

Detailnejší prehľad podľa jednotlivých sekcií

Ak odfiltrujem jednotlivé inštitúcie a pozriem sa priamo na sekcie, kam sa prijímali ľudia, do popredia sa okrem klasických sekcií práce, sociálnych vecí, alebo sekcií venujúcim sa eurofondom, dostáva aj zdravotníctvo a školstvo. Zaujímavý je v apríli taktiež celkový prepad vnútra, ktoré evidentne počas pandémie stratilo zo svojej dôležitosti.

SkryťVypnúť reklamu

Marec 2020

Názov sekciepočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina28
2.19 - Zdravotníctvo28
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka20
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie19
2.17 - Vnútro17
2.02 - Financie16
2.03 - Geodézia, kartografia a kataster11
2.20 - Životné prostredie9
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb9
1.01 - Riadenie štátnej služby7

Apríl 2020

Názov sekciepočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina36
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie13
1.01 - Riadenie štátnej služby12
2.19 - Zdravotníctvo12
1.02 - Kancelária predstaviteľa štátnej moci7
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka6
2.16 - Verejné obstarávanie6
1.06 - Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika6
1.07 - Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit5
2.04 - Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví4

Máj 2020

Názov sekciepočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina28
2.19 - Zdravotníctvo28
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka20
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie19
2.17 - Vnútro17
2.02 - Financie16
2.03 - Geodézia, kartografia a kataster11
2.20 - Životné prostredie9
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb9
1.01 - Riadenie štátnej služby7

Regióny 

Pri pohľade na kraje sa ukazuje jedna zaujímavosť. V minulých rokoch bol súčet výberových konaní zo všetkých krajov okrem Bratislavy približne 65-80% výberových konaní samotnej Bratislavy. Zatiaľ čo v marci ten pomer klesol (52%), od apríla rapídne stúpol (87%) a vysoké hodnoty (86%) si udržal aj v máji. Bude zaujímavé sledovať či sa tento trend po ukľudnení v krajine vráti do štandardných čísel, alebo či sa viac začne prijímať mimo Bratislavského kraja.

Ak sa pozriem na samotné okresy, v máji sa bežne vysoko umiestnené okresy Banská Bystrica či Žilina prepadli, zatiaľ čo už od marca sa vyššie umiestňuje Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, či Dunajská Streda. 

SkryťVypnúť reklamu

Vzdelanie

Vysoká škola bola podmienka pre prijatie pri skoro 90% výberových konaní, čo v štátnej správe nie je žiadne prekvapenie. Ani pandémia nezmenila praktiky štátnych inštitúcií, ktoré stále vyžadujú diplom. Je otázne či druh práce pre štát je natoľko náročný, aby až cca 90% pozícií bolo nutné obsadiť vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi.

Marec 2020

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa150
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa34
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie16
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa12
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa9
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie2

Apríl 2020

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa108
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa16
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa5
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie4

Máj 2020

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa169
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa34
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa11
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie10
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa5
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa5
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie2
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa1
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1

Z pohľadu cudzích jazykov taktiež žiadna zmena. Drvivá väčšina výberových konaní nemá ako podmienku žiaden cudzí jazyk.

Platové triedy a typy výberových konaní 

Zatiaľ čo v marci prevládali vonkajšie výberové konania nad vnútornými (vnútorné signalizujú presun úradníkov v rámci úradov), v apríli a máji už vnútorné výberové konania počtom prekonali vonkajšie.

Pri platových triedach sa veľké prekvapenia nediali. Zatiaľ čo prvé 4 najnižšie triedy boli zastúpené len 10% vo výberových konaniach, až 25% výberových konaní bolo určených pre platovú triedu hlavný štátny radca, čo je druhá najvyššia platová trieda. Za minulé roky bola táto platová trieda tiež najviac preferovaná úradmi, ale pomerovo sa hýbala okolo 20%. 

Zhrnutie

Z prehľadu platových tried, či vzdelania to vyzerá, že štát primárne prijíma vzdelaných a skúsených ľudí, čo sa nezmenilo ani v čase pandémie. Čo sa zmenilo, sú inštitúcie kam sa hľadajú noví ľudia. Celkové nízke čísla taktiež jasne dokazujú, ako veľmi táto kríza ovplyvnila prijímanie nových ľudí do štátnej správy všeobecne.

Bonus

Ak vás zaujíma detailné porovnanie s minulými rokmi, dá sa prečítať v tomto blogu, alebo si ho môžete ručne vyklikať v interaktívnom grafe. V prípade, že máte záujem o prácu v štátnej správe, môžete si na portáli UVOstat.sk  nastaviť notifikácie podobne, ako napr. na portáli profesia a budú vám chodiť informácie o novo otvorených výberových konaniach.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

63 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu