Právnický hlavolam

Písmo: A- | A+

Poznáte paragraf 340 trestného zákona? Je veľmi zaujímavý v kontexte toho ako sa v našej politke kydá hnoj zo strany na stranu. Tento príbeh mal byť čisto fiktívny, ale niekto ma predbehol...(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených ... a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, ... potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


Podľa dnešného vyjadrenia istého nemenovaného doktora práv sa zdá že sa hodnoverným spôsobom dozvedel o konzumácii drog v centrálne SaS. Dúfam že v predstihu informoval o tomto zistení Policajný zbor. Jeho verejné vyjadrenie totiž znamená že sa na jeho vyjadrenie nevzťahujú výnimky z bodu 2 o "bezprostrednom ohrození života seba alebo blízkej osoby" a ani bod 3. o spovednom tajomstve a ani "zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti". Aby som upresnil novinári na tlačovej konferencii niesú Policajný zbor, ani orgán činný v trestnom konaní ani sprostredkovateľ medzi oznamovateľom a políciou (a nemyslím že im hrozí paragraf 340, stačí zdroj považovať za nehodnoverný).Podľa paragrafu 172 Trestného zákona je výroba, predaj, preprava omamných látok trestným činom s trestom odňatia slobody s hornou hranicou desať rokov. V prípade priťažujúcich okolností ako spôsobenie smrti, vo veľkom rozsahu alebo, ako člen nebezpečného zoskupenia až doživotie. Ak by sa toto s SaS preukázalo, pánovi doktorovi hrozí paragraf 340.

Alebo pán doktor má dôveryhodné informácie len o činnosti v rozsahu paragrafu 171? Ide o prechovávanie omamných látok pre vlastnú spôtrebu? V tom prípade mu nič nehrozí. Pretože takýto trestný čin má hornú sadzbu 3 roky a paragraf 340 sa neuplatní.


Pevne verím že Policajný zbor začne v sídle SaS vyšetrovanie. Pokiaľ sa vyšetrovanie nezačne, alebo doktor oficiálne neoznámi trestný čin, alebo pokiaľ polícia nenájde žiadne znaky drogovej trestnej činnosti výhradne v malom rozsahu...

Tak si pán doktor môže vybrať medzi paragrafom 340 o Neoznámení trestného činu, alebo 373 o ohováraní.

Prajem všetkým zúčastneným súťažiacim príjemnú zábavu.

Doplnenie:
Pôvodná verzia tohoto blogu mala reflektovať inú udalosť, pri ktorej nepodložené vyjadrenia mal vyvrátiť osočovaný. Jeden z diskutujúcich dokonca vyjadril presvedčenie že ja ako bloger nemám čo obhajovať niekoho iného.
1. Podobné vyjadrenia sú len dymovou clonou a nemajú žiadnu reálnu váhu.
2. Všetci, vrátane volených politikov by si mali uvedomovať že môžu byť trestne zodpovedný za podobné neuvážené slová.
3. Dôkazné bremeno je vždy na tom, kto vznesie obvinenie. Nie naopak.

Skryť Zatvoriť reklamu