Kto má právo prisťahovať sa na Slovensko?

Písmo: A- | A+

Táto téma rezonuje v rozličných diskusiách a každý druhý diskutér sa akémukoľvek prisťahovalectvu bráni formou nikto nemá právo prisťahovať sa k tebe domov.

Mal som možnosť porozprávať sa s nemenovaným politikom ktorý má veľké obavy z pristahovalectva. Z rozhovoru vyplynulo že tieto obavy sú hlavne kultúrneho charakteru a nemajú rasový podtón.

Položil mi otázku "Kto rozhoduje o tom kto sa na Slovensko prisťahuje a kto nie?"

Pretože je lepší rečník ako ja, tak argumentoval že občania a prieskumy ukazujú že väčšina je proti. V rýchlosti som nevedel ako na jeho argumentáciu reagovať. Ale musím uznať niekoľko bodov.


1. Utečenci a migranti, ochrana hraníc

Medzi skutočných utečencov sa naozaj zamiešali ľudia ktorí nepochádzajú z vojnou zmietaných krajín. Líbya ani Afganistan však niesú stabilné a Turecko nieje bezpečné napríklad pre Sýrskych kurdov.

Získať pas alebo víza vo vojnou zmietaných krajinách je výzva ktorú by som nikomu neprial. V meste kde sa bojuje a nefungujú štátne inštitúcie je to problém, a prekročiť línie medzi povstaleckým a vládnym územím je riziko ohrozenia života.

Faktom ale je aj to že človek ktorý získa status vojnového utečenca má nasledne právo žiadať o povolenie pobytu a nemusí to nutne znamenať, že v krajine kde momentálne žije ako azylant.

Po prekročení hraníc vás mieste úrady registrujú a vydajú vam dočasné doklady a vás čaká proces na konci ktorého dostanete status - či už vojnového utečenca alebo žiadateľa o trvalý pobyt - alebo v prípade závažných dôvodov vašu žiadosť zamietnu. V oboch prípadoch zatiaľ nemáte zaručený voľný pohyb po krajine (prípadne Schengenskom priestore). Mnoho krajín na trase do Nemecka však toto nesplnilo a umožnilo voľný prechod utečencov.

2. Imigračná politika a utečenecká politika

EÚ nemá v stručnosti žiadnu spoločnú imigračnú politiku a je to jedna z vecí ktoré si členské štáty riadia samy v rámci ich suverenity. 

"Kvóty na utečencov" ako sa o nich zvykne hovoriť nehovoria nič o tom že by Slovensko malo vydať povolenia na trvalý pobyt, hovoria len o tom že by sa Európa mala spoločne a solidárne pomáhať vojnovým utečencom. Zvolená forma (relokácia do iných členských štátov) nieje zrovna najšťastnejšia.

Treba však poznamenať, že rôzne štáty majú rôzne možnosti ako vojnovým utečencom pomáhať a keďže Slovensko nepatrí ani medzi cieľové ani tranzitné krajiny tak naše možnosti sú obmedzené - hlavne ak sa jedná o kapacity na ubytovanie utečencov. Išlo teda aj o to pomôcť Taliansku a Grécku zvládnuť ťažkú situáciu.

Problém je však v tom, že Slovenská republika zlyhala na oboch úrovniach - či už tej pomôcť vojnovým utečencom, alebo pomôcť členským štátom EÚ ktoré utečenecká kríza zasiahla naplno. Nielenže sme odmietli pomoc "zlým moslimom", reálne sme odmietli pomoc talianskym a gréckym kresťanom s ktorými zdieľame Európsku úniu.

Kto teda rozhoduje o tom kto sa môže prisťahovať na Slovensko?

Tvrdiť že v rámci demokracie predsa občania, je pekná predstava, ale dovolím si oponovať - nemyslím že toto tvrdenie je pravdivé.

Moc štátu stojí na pilieroch Legislatívy - to jest Zákonodarnej moci, Exekutívy - výkonnej moci, a Súdnej moci.

Ak by som na územie Slovenska priviezol občana Sýrie, bez vedomia úradov, čelil by som stíhaniu za rôzne trestné činy - špeciálne prevádzačstvo. Úrad ktorý na toto dohliada je Cudzinecká Polícia a tá spadajá pod ministerstvá a tie pod vládu. Ako taká je cudzinecká polícia v tomto prípade prepojená s výkonnou - exekutívnou mocou. Malo by zmysel odvolávať sa na to, že máme demokraciu?

Je to úradná a exekutívna moc štátu ktorá rozhoduje o tom komu udelí povolenie na pobyt a komu nie. Úradníci musia byť znalí našich zákonov ako aj iných medzinárodných dohôd - do detailov zachádzať nechcem, pretože ich úprimne nepoznám.

Veľmi v stručnosti:
Nieje pravdou, že občania štátu rozhodujú o tom komu je udelené právo na trvalý pobyt na Slovensku. Naše zákony ani Ústava neumožňujú občanom vstupovať do právomocí úradov, ale ani úradom diskriminovať z náboženských dôvodov.


Nikto po vás nebude chcieť aby ste si nasťahovali utečenca do domu a ak s obľubou tvrdíte že "Slovensko je ako váš domov" tak by ste sa mali prestať chovať majetnícky k svojej vlastnej krajine.

Takže nalejme si čístého vína. Tak ako na Slovensku reálne nemá občianska spoločnosť "vítačov a slniečkárov" žiadny vplyv na výkon úradnej moci imigračných úradov a cudzineckej polície, tak na to nemá výrazný vplyv ani prípadná verejná mienka ktorá by bola proti.

Skryť Zatvoriť reklamu