Pohrobkovia Slovenskej pospolitosti

Písmo: A- | A+

Výsledky v prospech ultrapravicovej strany zarazili mnohých voličov. Za zvláštne však považujem že k takejto situácii došlo nielen v parlamentných voľbách avšak už predtým v komunálnych voľbách. Naozaj nikto nevidel varovné znaky?

Tí z čitateľov ktorí si môj blog nemýlia s blogom môjho menovca si možno pamätajú moju obhajobu metalového festivalu pred obvineniami z šírenia náboženskej nenávisti. Vo svojich úvahách som sa ale obával či by moje články nemohli niekomu otvoriť cestu k beztrestnej propagácii fašizmu. Čas však ukázal že vôbec nie. Cestu si tieto hnutia našli sami.


Jedným z faktorov ktoré by vás ako občana diskvalifikovali z kandidatúry na verejne volenú funkciu je uznanie vinným z trestného činu. Otázka bezúhonnosti príslušníkov ultrapravicových hnutí je pomerne nejasná a až zarážajúco hmlistá. V dnešnej dobe sa preverujú hlavne facebookové statusy ktoré záhadne miznú, prípadne nikdy nepovedané výroky a naprosto legálna drzba zbrane. Možno je to cesta, ale určite stojí za to obhliadnuť sa späť.

Vráťme sa k politickej strane s názvom Slovenská pospolitosť a hlavne sa pozrime na jej koniec. Strana bola oficiálne rozpustená rozhodnutím súdu kvôli nesúladu jej programu s Ústavou - napríklad kvôli snahám o obmedzenie všeobecného volebného práva, alebo pre snahy o zavedenie stavovského systému namiesto demokracie.

Jej predsdtavitelia boli stíhaní za propagáciu fašizmu, avšak obvinenia boli stiahnuté pretože súd nedospel k názoru že by zvolanie "Na stráž!" bolo takouto propagáciou. Niesom s priebehom vyšetrovania, ktoré prebehlo pred desiatimi rokmi dostatočne oboznámený, ale príde mi zvláštne že príslušníci ale a i funkcionári strany ktorá bola rozpustená ako "hnutie smerujúce k potláčaniu občianskych práv" neboli z členstva a podpory takejto skupiny obvinení. Samotný akt rozpustenia strany tento trestný čin zdá sa potvrdzuje, ale nezdá sa že by bola vyvodená aj trestno-právna zodpovednosť voči konkrétnym osobám.

NIesom právnik, a môj pohľad na minulosť niektorích našich novozvolených poslancov je len čisto laický.

Paragraf 421 Trestného zákonníka, bod 1:
"Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Kladiem si otázku či sa stačí vzdať násilia na to aby som legislatívnou cestou mohol presadzovať obmedzenie práv občanov. Paragraf 424 hovorí že nestačí:

"1. Kto verejne
a) sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto takéto obmedzenie vykonal, alebo

b) podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Rozpustenie politickej strany na základe toho že jej volebný program smeruje k potlačeniu všeobecného volebného práva a je v nesúlade s ústavou je skoro iste iný paragraf než 421 a 424 trestného zákonníka. Program stany Slovenskej pospolitosti asi nebol násilný a ani dostatočne výhražný a pravepodobne málo podnetný na to aby sa týmto zaoberali súdy.

Avšak s istou iróniou by som rád upozornil na paragraf 88 trestného zákonníka:
"Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona okrem trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a § 422, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424."

 

Že sa súdy zaoberajú bezúhonnosťou už legálne zvolených poslancov je už trochu neskoro. Ak budú vyšetrovaní, odsúdení tak sa vždy nájde dostatok dôvodov prečo ich označovať za martýrov a môže sa dokola opakovať o tom ako štátna moc nerešpektuje hlas ľudu - alebo aspoň istej osempercentnej časti.
 

===

S podobnými úvahami sa idem naobedovať - dnes čína. Pri odchode uvidím pani pri stole za mnou ako si pred čínskou servírkou zakrýva tvár. Najskôr som si myslel že sa odniekiaľ odráža slnko, ale bolo pod mrakom. Nedokáže sa na ňu ani pozrieť, tak ťažký prípad xenofóbie to je. Ostane len ten trpký pocit toho že takých ako ona je viac a trestná zodpovednosť hrozí len tým čo svoj názor otvorene povedia. Teda ... až do doby kým sedia v poslaneckej lavici.

Veľmi málo ľudí pripisovalo význam tomu čo sa dialo okolo festivalu Gothoom. Podcenil sa aj "Pekný biely deň". Divadlo Tanca v Banskej Bystrici "len" prišlo o dotáciu a stalo sa cieľom špinavej kampane. Divadlo Sama Chalupku malo "len" prerušené predstavenie. V kontexte volieb, ale aj iných udalostí minulého roka nieje dobré takéto varovné znaky podceňovať. Som rád že spoločnosť sa konečne ozvala a ohradila sa proti takému konaniu.

Avšak obavy že sa znova nejaký aktívny občan zapojí do kampane proti dekadentnej kultúre ostávajú. Cenzúra a obmedzenia práv sa zrazu nebudú týkať len neprispôsobivých občanov. Znova sa dozviem "zaručene pravdivé informácie" ako hudba vedie k satanizmu a k zvýšenej trestnej činnosti, alebo ako tanec vedie k predčasnej sexualite, alebo ako divadlo nabáda k hanobeniu rasy a národa.

Skryť Zatvoriť reklamu