De iure,de facto,per analogiam-je to možne?

Vážený pan Mikuš Mikuš ,prečital som si ,oba vaše príspevky a dovolím si vstupit do diskuzie.Prečítala som si Uznesenie Krajského sudu v Bratislave,sp.zn.:1T 23/02,predsedníčka senátu JUDR.Iveta Zelenayová,citujem:,,...zastavuje s

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

,,Článok 2.odst 2 Ústavy Slovenskej republiky.Podla §3 ods.2 zákona č.Z.z. o prokuráture v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o prokuratúre/ je v rozsahu svojej pôsobnosti -povinná- vo verejnom záujme vykonávať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie -zodpovednosti- za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využivat zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, učinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, ..."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najvyšší súd SR, sp.zn.4To/92, JUDr.Ján Mihál,predseda senátu,citujem str.7:" NV SR v zmysle ustanovenia par.147 ods.1 písm.a/,b/ Tr.por. preskúma správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť mestského prokurátora nie je dôvodná.

V prvom rade načím zo strany NV SR ,že právny názor vyslovený mestským súdom na otázky dokazovania a posudzovania pokračovacieho trestného činu podvodu je naprosto v súlade s právnou teóriou a právnou praxou uplatňovanou na tieto otázky v našej republike v zmysle platných procesných i hmotnoprávnych, trestnoprávnych zákonov. týmto zásadám však celkom nezodpovedá doterajší priebeh prípravného konania a ani hodnotenie dôkazov zo strany mestského prokurátora so zreteľom na doterajší obsah trestného spisu obžaloby ako aj bodov sťažnosti.

SkryťVypnúť reklamu

 

Z uvedených dôvodov NV SR bez výhrad si osvojuje dôvody, pre ktoré mestský súd po predbežnom prejednaní obžaloby, podľa par. 188 ods.1 písm. e/ Tr.por. trestnú vec obvineného Miroslava Mikuša vrátil na došetrenie ( ako som už písal od 2.7. 1992 kedy toto uznesenie dostal mestský súd do podania druhej obžaloby vo veci ubehlo osem rokov. A ani táto druhá obžaloba už Krajského súdu Bratislava na predbežnom prejednaní obžaloby nebola prijatá, predsedníčka senátu JUDr. Gabriela Šimonová ).

Dôvody, prečo tak postupoval mestský súd sú správne, výstižné, procesné a potrebné pre súd, aby vo veci mohol zodpovedne rozhodnúť. Nie je preto rozhodujúci právny názor vyšetrovateľa alebo prokurátora na ten ktorý doposiaľ vykonaný dôkaz ani na rozsah a spôsob dokazovania , lebo základným ich omylom je názor na pokračovací trestný čin podvodu, jeho čiastkové skutky a navyše aj vývojové štádia pokračovacieho majetkového trestného činu a nakoniec na otázku, či vrátením zálohy stavebníkovi zanikla alebo nezanikla trestná zodpovednosť obvineného za prv uzavretú zmluvu na výstavbu rodinného domu na kľúč so zabezpečením stavebného pozemku ako sa to zisťuje v preskúmanej veci."

SkryťVypnúť reklamu

Vážený občan v prvom mojom vyjadrení, ako je možné že to trvalo 19 rokov - trestné stíhanie - nájdete v mojom štvrtom a piatom vyjadrení. Ďakujem, že ste sa venovali čítaniu.

 

 

 

Miroslav Mikuš

Miroslav Mikuš

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  0x

27 rokov nezakonne prenasledovany slovenskou justiciou de facto, de jure. Podnikatel, investor, zberatel, sociolog. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu