Činnosť platformy „Mosty z generačnej chudoby“ v máji 2020

Mimovládne neziskové organizácie pracovali v teréne práve tam, kde si to situácia a potreby najzraniteľnejších občanov najviac vyžadovali.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ťažisko aktivít organizácií platformy bolo sústredené na pokračovanie tých činností, ktoré pomáhali riešiť najakútnejšie problémy v teréne, súvisiace s pretrvávaním pandémie na Slovensku. Napriek postupnému útlmu zdravotného nebezpečenstva a postupnému znižovaniu počtu nakazených občanov, bolo potrebné vydržať v nasadení a minimálne z dôvodu elementárnej prevencie predísť ďalším neočakávaným následkom koronavírusovej krízy najmä v oblasti zdravia.

Za týmto hlavným účelom sa platforma sústredila najmä na:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
 • humanitárnu pomoc v teréne,

 • riešenie problémov vzdelávania detí a mládeže v čase obmedzeného stretávania sa a odstavenia školskej výučby,

 • obhajobu opodstatnenosti pomoci v najviac zanedbaných rómskych lokalitách – v segregovaných osadách,

 • vzájomnú informovanosť členov platformy a informovanosť verejnosti o práci jednotlivých organizácií platformy.

Interné konferencie platformy

V priebehu mesiaca máj boli uskutočnené dve regulárne online zoom konferencie členov platformy a jedna špecifická výnimočná konferencia. Okrem stabilného programu vzájomnej akútnej informovanosti, bola prvá online májová konferencia uskutočnená dňa 12.5.2020. Jej nosná téma bola zameraná na problematiku distančného vzdelávania žiakov základných škôl v čase pandémie. O svojich skúsenostiach informovali najmä zástupcovia eduRoma, Rómskeho inštitútu a Detstvo deťom. Predstaviteľ Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie stručne informoval o prijatom programovom vyhlásení Vlády SR v súvislosti s tématikou platformy. Zástupcovia ETP Slovensko avizovali možnosť prípravy projektového zámeru na podporu činnosti platformy.

SkryťVypnúť reklamu

Druhá pravidelná online konferencia v máji bola 26.5.2020. Okrem bežnej agendy bola otvorená otázka prípravy projektu podporujúceho činnosť platformy a jej aktivity v prospech zvýšenia odbornosti členov organizácií platformy. Projekt bude podaný vrámci výzvy OSF. Keďže platforma je súčasťou medzinárodnej organizácií „Karpatská platforma občianskej spoločnosti“, pre budúcu spoluprácu je veľmi dobré posilniť odborné kapacity členov domácej slovenskej platformy, čo zvýši kvalitu reprezentácie zo Slovenska, ako aj samotnú medzinárodnú spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Členovia platformy súhlasili s prípravou projektového zámeru, ktorý vypracuje ETP Slovensko. Počas konferencie bola otvorená nová veľká téma finančnej gramotnosti s rôznymi názormi a skúsenosťami účastníkov konferencie priamo z praxe. Otázkou ostáva aj hľadanie nových netradičných foriem zapájania verejnosti do aktivít organizácií platformy a tiež zvyšovanie informovanosti, napr. formou dialógu akou bola akcia v kine ÚSMEV v Košiciach v roku 2019 vrámci projektu IntegRare.

SkryťVypnúť reklamu

Mimoriadne stretnutie platformy sa uskutočnilo vo štvrtok 21.5.2020 a bolo venované téme letných škôl s hosťom platformy Mirkou Hapalovou, ktorá je riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu.

Zo strany M. Hapalovej bol záujem o spoluprácu s platformou, pričom konkrétnymi aktivitami by mohlo byť vytvorenie metodiky a kurikula pre letné školy, informovanosť o prekážkach zapojenia komunitných centier do aktivít v prospech letných škôl, otázka financovania komunitných centier v lete a veľkosť ich zdrojov na organizovanie letných škôl.

Osobitné aktivity organizácií platformy

Pontis

Viacero projektov nadácie sa prispôsobilo situácii a podporuje organizácie / jednotlivcov z cieľových skupín nadácie, ktoré boli zasiahnuté súčasnou núdzovou situáciou. Nadácia sa podieľala na spustení novej aplikácie. Bližšie na: https://www.facebook.com/nadaciapontis/photos/a.10150401673030630/10158065064235630/?type=3&theater 

SkryťVypnúť reklamu

ETP Slovensko

V rámci prípravy Koncepcie ukončovania bytovej núdze v Košiciach v spolupráci s Mestom KE, Nadáciou DEDO, LF UPJŠ a ďalšími partnermi prebehla v prvej polovici mája prezentácia výsledkov mapovania potrieb subjektov v čase koronakrízy. Dohodlo sa stretnutie na Meste KE o ďalšom postupe prípravy Koncepcie, ktoré už aj prebehlo.

Uskutočnená bola príprava letných aktivít s prvkami FIE a Letnej Akadémie v knižnici (pre deti a mladých z L9 v spolupráci s American Spaces a Americkou Ambasádou).

Realizuje sa príprava pilot projektu OLM v spolupráci ZŠ L9, Teach for Slovakia na Luníku IX pre žiakov druhého stupňa.

Od júna je plánované obnovenie aktivít v KC pre všetky skupiny, všetky dni v týždni podľa obmedzení.

Cesta von

V máji dokončovali humanitárnu pomoc v osadách a rozdeľovanie pomoci, dezinfekcie, potravín a pod. Omamy začali naplno pracovať a realizovať lekcie s najmenšími deťmi a ich rodičmi.

Počas posledného májového víkendu vo Veľkej Lomnici realizovali tréning pre novú vlnu 7 omám – z Veľkej Lomnice, Huncoviec, Markušoviec, Batizoviec, Raslavíc a Chminianskych Jakubovian. Od 1. júna sú zamestnané a začali pracovať. Spolu teda zamestnávajú 17 žien z chudobných osád – omám – ktoré budú robiť s cca 300 deťmi v ich komunitách v ranom a predškolskom veku.

Rómsky inštitút

Kontinuálne aktivity v teréne, z ktorých môžeme ako príklad spomenúť:

 • Komunikácia s vedením základných škôl kvôli príprave žiakov z rómskej komunity Stará Tehelňa.

 • Distribúcia úloh a pracovných zadaní pre žiakov a študentov v čase uzatvorených škôl.

 • Príprava a distribúcia humanitárnej pomoci (postele, matrace, periny, vankúše).

 • Dezinfekčné práce v rómskej lokalite Stará Tehelňa.

 • Posledná plošná distribúcia ochranných rúšok.

 • Pomoc pri zápise detí do MŠ.

 • Distribúcia potravinovej pomoci pre klientov na hranici absolútnej chudoby (maslo).

 • Distribúcia humanitárnej pomoci pre rodiny s deťmi nastupujúcimi do ZŠ (písacie stoly).

Karpatská nadácia

Pokračovanie v činnosti „Krízového fondu“, ktorý zriadila nadácia na podporu vzdelávania začiatkom apríla a do konca mája prijala 41 žiadostí o podporu. Zámery boli vyhodnocované na týždennej báze a finančná pomoc do výšky 500 Eur bola prijímateľom poskytnutá do 7 dní. Do konca mája získalo podporu 14 praktických nápadov a riešení od jednotlivcov (učiteľov), škôl a mimovládnych organizácií z východného Slovenska a bolo prerozdelených 6 010 Eur. Pomoc tak smerovala ku viac ako 1 400 žiakom. 5 000 Eur vyčlenila zo svojich zdrojov Karpatská nadácia a 1 010 Eur do fondu prispeli individuálni darcovia. Materiálnu pomoc poskytli partneri z IT sektora a telekomunikačný operátor.

Nadácia pomáha s pridelením SIM kariet obyvateľom v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Bližšie o tom píše na svojej stránke Komunitné centrum menšín:

https://odperinky.sk/skola-napriek-korone/

Komunitné centrum menšín

Poskytovalo vzdelávanie aj v čase núdzového stavu pandémie. O ich úspechoch sa bola osobne presvedčiť aj pani prezidentka na návšteve dňa 30.4.2020.

Inštitút zamestnanosti

Prehĺbil svoj záujem o problematiku bezdomovcov. 

Informovanosť verejnosti

Okrem svojich pravidelných informácií na vlastných webových stránkach organizácií platformy, treba spomenúť tieto mediálne výstupy:

Uskutočnený rozhovor pre POSTOJ:

https://www.postoj.sk/54782/prisla-vlna-solidarity-no-je-to-stale-tenka-hrana?fbclid=IwAR3mn4W0ZoHn2I9frH54wXsfZawNyy_3dJ85Fc1YICudlJ516n54NTzaBB4

Návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej:

https://odperinky.sk/komunitne-centrum-mensin-vo-velkom-krtisi-navstivila-prezidentka-slovenskej-republiky-zuzana-caputova/

Návšteva areálu Petra Gombitu pre bezdomovcov: https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/536141/prechadzka-s-petrom-gombitom.html

Propagácia platformy a jej činnosti:

https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/535845/platforma-mimovladnych-neziskovych-organizacii-mosty-z-generacnej-chudoby.html

https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/535853/cinnost-platformy-mosty-z-generacnej-chudoby-v-marci-a-aprili-2020.html

Viacerí členovia Platformy sa zapojili do celosvetovej kampane – v reakcii na koronakrízu bola kampaň mimoriadne aj v máji 2020:

https://www.givingtuesday.sk/neziskovky/cesta-von--2/

Článok, ktorý zdieľala mimovládna organizácia Cesta von: 

https://srdcovky.nadaciavub.sk/omamy-sa-pocas-pandemie-vzdelavali-mnohe-si-chcu-dokoncit-skolu-hovori-radka-babelova-zo-zdruzenia-cesta-von/?fbclid=IwAR0n66y-z8NP_GLKXVBy4cSzNL6QP41nK22hxRbxTq8y-v2V7YeulpUe5go

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
 • Počet článkov:  83
 •  | 
 • Páči sa:  112x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu