Dajte riadenie EÚ fondov do rúk ľuďom bez zlej skúsenosti

Písmo: A- | A+

Veľmi prosím, aby ste si našli v slovenskej administratíve pár katov, ktorí zoberú sekeru a osekajú pre nové obdobie všetky tie veci, ktoré Brusel nepožaduje, pretože ináč nemáte šance vyčerpať kohézne peniaze, ... Věra Jourová

Skúškou správnosti o nevyhnutných zmenách riadenia štátu (okrem zvládnutia pandémie a potrestania mafiánov) bude nové nastavenie programovacieho obdobia 2021 – 2027 pre čerpanie finančných prostriedkov štrukturálnych investičných fondov EÚ. Odstránime, alebo neodstránime našu vlastnú byrokraciu? Naozaj zjednodušíme pravidlá, alebo iba tak trošku, lebo sa to nedá, keďže je to veľmi náročné a komplikované a ani by sme neverili až ako veľmi je to zložité. Medzičas príprav na obnovu spôsobu riadenia EÚ fondov a ich čerpania, ktorým bol celý rok 2020, nám veľké nádeje nedáva a je taký všelijaký. Stále ostáva v platnosti, že systém riadenia a čerpania EÚ fondov je veľmi náročný, komplikovaný a zložitý a stále platí, že by sme ani neverili až ako veľmi. Takže uvidíme ...

Na web stránke Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizácie SR je niekoľko povzbudivých informácií:

5.11.2020 Veronika Remišová pripravila novelu zákona o eurofondoch, ktorá prináša viac transparentnosti a zjednodušuje čerpanie. Veronika Remišová: „Za najdôležitejšie považujem dve opatrenia. Prvým je povinnosť zverejňovať aj poradcov, ktorí sa podieľali na príprave eurofondových projektov, či už ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. ... Druhým dôležitým bodom je väčšia právna istota a lepšie informácie pre žiadateľov. Orgán auditu Ministerstva financií SR bude musieť zverejňovať svoje správy. ...“

5.11.2020 Vicepremiérka Remišová vyzýva odbornú i laickú verejnosť na Národnú konzultáciu k eurofondom. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027 v objeme 13 miliárd eur.

4.11.2020 Komisárka Elisa Ferreira podporuje zjednodušovanie čerpania eurofondov na Slovensku. „S Európskou komisiou sme sa zhodli, že eurofondy musia byť čerpané transparentne a slúžiť ľuďom tak, aby všetky regióny napredovali rovnomerne. Pre Slovensko je to priorita,“ zdôraznila ministerka Remišová.

Na tej istej stránke môžeme prečítať aj tento povzbudivý text: „Pracujeme na historickom zjednodušení systému eurofondov ... Aj mimoriadne komplikovaná štruktúra spomaľuje na Slovensku čerpanie a robí celý proces neprehľadným.“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová a dodala, že Slovensko potrebuje v čerpaní eurofondov zásadné zjednodušenie, dôraz na národné priority a väčšiu slobodu od byrokracie.

Zdá sa, že všetko beží fajn a my sa môžeme tešiť na svetlé eurofondové zajtrajšky. Naozaj je to tak? Naozaj dosiahneme principiálne zlepšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania práve tým, že zabezpečíme povinnosť zverejňovať aj poradcov, ktorí sa podieľali na príprave eurofondových projektov a že Orgán auditu Ministerstva financií SR bude musieť zverejňovať svoje správy? Naozaj sú tieto opatrenia (súhlasím, že správne opatrenia) tým hlavným a podstatným, čo nám ostalo vyriešiť a problém čerpania bude vyriešený? Inými slovami, naozaj nám práve tieto opatrenia prinesú zásadné zjednodušenie a väčšiu slobodu od byrokracie? Myslím si, že nie. Myslím si, že takéto opatrenia sú iba malými zdravými omrvinkami na chorej pokazenej torte celého systému EÚ fondov.

V rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 zorganizoval 24.9.2020 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti diskusiu pod názvom: Partnerstvo, právny štát a participácia pod lupou. Okrem iných účastníkov sa diskusie zúčastnila expremiérka Iveta Radičová a eurokomisárka Věra Jourová. Obidve dámy s veľkým D sa vyjadrili aj k otázke nastavenia čerpania eurofondov na Slovensku. Ich reakcie, postrehy a odporúčania sú veľmi cenné a nie sú veľmi lichotivé voči súčasnému stavu. Oproti predchádzajúcim vyjadreniam ministerky Veroniky Remišovej sú vyjadrenia Ivety Radičovej a Věry Jourovej hlbšie a idú viac k podstate problému byrokracie, administratívy a neefektívnosti čerpania finančných prostriedkov z EÚ. Celú dvojhodinovú diskusiu si čitateľ môže pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=8rG45Db4eFo&t=1133s

Pre zjednodušenie uvádzam zostrih z diskusie:

Cca od 1:12:00 popisuje Iveta Radičová skúsenosť so žiadosťou o grant: „Raz nejaký formulár chýba. A vrátia nám to. Potom pre istotu dáme o formulár naviac, aby náhodou niečo nechýbalo a vrátia nám to, pretože to bolo nad rámec. Nemáte ťah. Inými slovami, to nie je byrokratizmus, to sú nezmysly, to je šikan štátu voči občanom, aj voči tým, ktorí chcú byť participatívni, ktorí chcú byť aktívni. Poznámka pod čiarou, ... a to nechce ani reformu, ani zmenu, to chce škrtanie nezmyslov, lebo tie nezmysly vytvárajú priestor, ako sa špekulanti vedia dostať k zdrojom a tí, ktorí sú poctiví, sú jednoducho vyraďovaní pre zámienky alebo pre tzv. formálne chyby. ... Toto nie je štát pre ľudí, toto je šikana na občanoch a ona sa znásobuje a čím máte pravidlá komplikovanejšie, tým väčší priestor pre korupciu. To je podhubie, z ktorého sa nedostaneme, ak pristúpime na akékoľvek kompromisy. Ja odmietam zásadne hrať túto hru s mocou, odmietam prijímať šikanu zo strany štátu, a zásadne odmietam sa tváriť, že keď mi o tom budú rozprávať, tak sa mám tváriť, že je to transparentné. Je to iba podvod a nie transparentnosť.“

Cca od 1:26:00 Věra Jourová: „Mám návrh. Vieme, že zhruba 80% z toho ako fungujú tie procesy a procedúry, to robí členský štát. 20% vychádza z európskych nariadení. Keď sme nastavovali európske nariadenia pre obdobie 2021 a ďalej, tak som behala po Európskej komisii a prosila som o odstránenie zložitosti typu povinnosť dávať tzv. time sheet-y, predfinancovanie zo strany neziskoviek pre sociálne projekty, ... Kolegovia mi povedali: o čom to hovoríš, veď v nariadeniach nič také nie je. Takže veľmi prosím, aby ste si našli v slovenskej administratíve pár katov, ktorí naozaj zoberú sekeru a osekajú pre toto nové obdobie všetky tie veci, ktoré Brusel nepožaduje, pretože ináč nemáte šance vyčerpať kohézne peniaze, pôdohospodárske peniaze, peniaze na transformáciu ekonomiky kvôli „zelenej“ téme a peniaze na obnovu. .... Apelujem, teraz je ten čas, nájsť tých katov na Slovensku a vykĺčovať administratívu.“

Cca od 1:28:00 Iveta Radičová: „Pokus preraziť cez niektorých úradníkov sa rovná pokusu o samovraždu. Zažila som. Pokus bol skresať. Prišli s dvojnásobným manuálom. Upozorňujem a prosím: dajte to do rúk ľuďom bez tejto zlej skúsenosti. Úplne noví ľudia. Dajte šancu ľuďom nepoznačených skúsenosťou, kde tých 80% komplikácií sme si navyrábali sami.“

Na tej istej diskusii zareagovala cca od 1:29:00 ministerka Mária Kolíková: „Viem, že úprimný záujem Veroniky Remišovej je naozaj osekať a odstrániť, čo tam nemá byť. ...“

Krátky záver - máme v podstate dve možnosti:

  1. priebežne stále pripravovať a nastavovať množstvo opatrení pre parciálne zlepšenia a zjednodušenia procesov čerpania EÚ fondov tak povediac do nekonečna,

  2. urobiť rozhodný rez a odstrániť všetky nariadenia, prekážky, prílohy, metodiky, výkazy, ..., ktoré EÚ nepožaduje a ktoré sú domácim výmyslom.

Ak si zvolíme variant č. 1, dopadneme tak, ako vždy doteraz, čo najlepšie vystihuje obrázok z pripravovanej knihy „Viac/menej ne/vážne 2“ (kresby Fera Guldana na motívy Mira Polláka).

Ak si zvolíme variant č. 2, tak jeho súčasťou musí byť zredukovanie stavu všetkých štátnych zamestnancov v oblasti riadenia EÚ fondov o cca 80% (približný odhad, ktorý je v percentuálnom zhode s nadpočetnou agendou domácej krajiny (rozumej Slovenska)). Noví ľudia, nepoznačení zlou skúsenosťou, by tvorili 20% personál riadenia EÚ fondov. Ak by to chceli zvládnuť, a takí ľudia určite sú, tak by sa vo vlastnou záujme postarali o osekanie administratívy a jej zjednodušenie.

Nech žijú noví kati administratívy EÚ fondov!

Skryť Zatvoriť reklamu