Malá obhajoba komplexného prístupu

Nasledujúci text podáva jednoduché vysvetlenie potreby komplexného prístupu pri riešení problémov v chudobných rómskych komunitách.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Zhora nadol

Na celoštátnej úrovni usiluje „Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ o riešenie problémov všetkých Rómov, t.j. Rómov integrovaných, Rómov žijúcich v malých komunitách vo vnútri miest a obcí a taktiež Rómov mimo obce v osadách. V širokom zmysle svojho záberu je táto „stratégia“ komplexnou stratégiou. Všetci Rómovia sú zasiahnutí nejakým druhom znevýhodnenia. Tých prvých sa týka minimálne stigmatizácia (preto je v „stratégii“ strategický princíp destigmatizácie), tých druhých sa týka okrem stigmatizácie aj segregácia (preto je v „stratégii“ strategický princíp desegregácie) a Rómov v osadách sa okrem stigmatizácie a segregácie týka aj getoizácia (preto je v „stratégii“ strategický princíp desegregácie).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na celoštátnej úrovni sa komplexný prístup prejaví tak, že v druhej flexibilne otvorenej časti „stratégie“ sú (budú(mali by byť)) akčné plány riešiace infraštruktúru, diskrimináciu, verejnú mienku, bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, ... skrátka všetko v tomto štáte, čo sa týka Rómov a čo treba riešiť. Lebo je to nedoriešené, lebo sú s tým problémy.

Na lokálnej úrovni sa komplexný prístup prejaví tak, že popíše a navrhne riešenia (akčné plány s časovými harmonogramami, finančnými nákladmi a zodpovednými realizátormi) pre tie oblasti života miestnej rómskej komunity, ktoré spoločná komunita nerómskej väčšiny/menšiny a rómskej menšiny/väčšiny považuje za dôležité a ktoré chce riešiť. Typickým príkladom je „Koncepcia komplexného riešenia problémov na sídlisku Luník IX“. V „koncepcii“ nie je úplne všetko, ale zahŕňa najpodstatnejšie a najproblémovejšie oblasti života svojich občanov.

SkryťVypnúť reklamu

Dole

Ak je predmetom záujmu jednotlivec (s rodinou), tak komplexný prístup sa bude orientovať na oblasti základných problémov, potrieb a záujmov denného života jednotlivca. Čiže bude sa sústrediť na neho samého, jeho vzťahy a kontakty s blízkymi, s členmi jeho komunity a s predstaviteľmi organizácií a inštitúcií, (terénni pracovníci, pracovníci miestneho úradu, školy, úradu práce, zdravotného strediska, pošty, cirkvi, mimovládnych organizácií, ...).

Každodenný život jednotlivca (klienta) je v tom istom čase zmesou najrôznejších ťažkostí, problémov, starostí, radostí, prehier, víťazstiev, prianí, potrieb a snov, čo dokazuje, že celý jeho život je komplexný. Týždeň rómskeho klienta nevyzerá tak, že v pondelok býva alebo chce bývať, v utorok je zdravý alebo sa lieči, v stredu sa vzdeláva alebo rozmýšľa o rekvalifikačnom kurze, vo štvrtok zháňa peniaze alebo sa skrýva pred exekútorom, v piatok sa skúša zamestnať alebo robí na čierno, v sobotu je diskriminovaný alebo sa bráni a v nedeľu sa snaží odstrániť predsudky väčšinovej spoločnosti alebo je už voči nenávistným prejavom imúnny.

SkryťVypnúť reklamu

Rómsky klient žije každý deň vo veľkej zmesi problémov a často rieši súčasne okrem 127 rôznych problémov aj starosti s bývaním, opaterou detí, svojím zdravím a zdravím svojich blízkych, vzdelaním a školou, dlhmi, exekútormi a úžerníkmi a tiež starosti so zabezpečením aspoň nejakého finančného príjmu vďaka nepravidelnej fuške alebo šťastiu regulárneho zamestnania. Riešenie každej časti tohto veľkého balíka problémov pomáha zlepšiť život klienta. Žiadne jedno riešenie ale samé o sebe nestačí. Problémy klientov a celé oblasti problémov, v ktorých klienti žijú, sú tak poprepájané, že zlepšenie/zhoršenie jedného problému pomáha zlepšiť/zhoršiť druhý problém. Platí to aj rôzne opačne a všelijako pomiešane a previazane. Takže zlepšenie/zhoršenie nejakého problému/problémov pomáha zlepšiť/zhoršiť iný problém/problémy.

SkryťVypnúť reklamu

A preto je ku riešeniu balíka problémov života človeka v sociálne znevýhodnenom prostredí/chudobe/generačnej chudobe potrebný komplexný prístup.

Dôsledky

Tak ako v zdravotnom stredisku, alebo v nemocnici, nemôžu byť všetci lekári iba pľúcnymi lekármi (alebo lekármi akéhokoľvek iného ale toho istého zamerania), tak riešenie problémov života klientov nemôže ponúkať iba jednu úzko zameranú špecifickú službu, i keby bola akokoľvek kvalitná. Pretože ani akokoľvek kvalitný pľúcny lekár nemusí byť dobrým zubárom.

Tieto vyššie tvrdenia nie sú proti špecifickým službám, ale sú proti názorom, ktoré považujú jeden vybraný prístup, alebo jednu vybranú oblasť problémov za najdôležitejšiu, najsprávnejšiu a spásonosnú (často sa tak spomína napr. oblasť zamestnania, alebo princíp absolútnej rovnosti pred zákonom a vo všetkom), pričom zvyšné oblasti problémov sú podcenené alebo dokonca ignorované.

Špecifické služby majú svoje miesto a sú veľmi potrebné (lebo reálne pomáhajú), ale netreba od žiadnej z nich čakať vyriešenie celého znevýhodneného postavenia rómskych klientov žijúcich v generačnej chudobe.

Výber konkrétnej jednej alebo viacerých pomoci (čiže výber konkrétne zvolenej jednej alebo viacerých odborných špecifických služieb) v rámci komplexného prístupu k rómskym klientom navrhne odborný sociálny/terénny/komunitný pracovník, ktorý je skúsený a pozná klienta, jeho komunitu a prostredie v ktorom žije. Podobne postupuje všeobecný lekár, ktorý určí pre chorého návštevníka svojej ambulancie ďalšie odborné vyšetrenie u jedného, alebo viacerých konkrétnych lekárov špecialistov.

Poznámky na záver:

1. Senzitizáciu môžeme pre účely úspešného aplikovania komplexného prístupu chápať ako formu zvyšovania profesionálnej odbornosti a posilňovania citlivosti voči klientom a ich problémom. Je určená všetkým, ktorí prichádzajú z povinnosti alebo dobrovoľne do pravidelného pracovného alebo príležitostného občasného kontaktu s ľuďmi žijúcimi v sociálne znevýhodnenom prostredí/chudobe/generačnej chudobe. Jej obsahovým cieľom je pochopiť zákonitosti, princípy, súvislosti, pravidlá a správanie ľudí, žijúcich v takomto prostredí a vďaka tomu sa lepšie a kvalitnejšie rozhodovať, konať a pracovať.

2. V budúcom programovacom období pre roky 2021 – 2027 je veľmi vhodné a potrebné vyčleniť jeden operačný program na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít tak, aby bolo možné realizovať „komplexné“ projekty, založené na komplexnom prístupe pre jednotlivcov, rómske komunity, obce a mestá.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  83
  •  | 
  • Páči sa:  112x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu