Šanca pre komplexný prístup integrácie Rómov

Dnes máme šancu (tak to zatiaľ vyzerá), že v budúcom programovacom období 2021 - 2027 bude možné realizovať komplexný prístup pri odstraňovaní prekážok integrácie rómskych komunít priamo v obciach a osadách.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (19)

V súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia pre roky 2021 – 2027 prebiehajú vo všetkých krajoch stretnutia, ktorých konečným cieľom je nastavenie nutných a potrebných pravidiel tak, aby čerpanie finančných prostriedkov v kompetencii krajov bolo čo najefektívnejšie a najužitočnejšie pre rozvoj krajov a samozrejme pre dobro ich ľudí.

Jednou z takýchto udalostí bolo „Regionálne stretnutie k príprave stratégie Košického kraja na obdobie 2021 – 2027“. Prezentačné a informačné stretnutie (podľa pozvánok konferencia) sa udialo v Spišskej Novej Vsi, vo štvrtok 17. 9. 2020. Je veľmi dobré, že vedenie Košického kraja prezentuje informácie priamo po okresoch a zároveň mobilizuje potenciálnych záujemcov o aktívnu účasť na príprave a tvorbe budúcej Integrovanej Územnej Stratégie (IUS), ktorá obsahovo zodpovedá strategickému dokumentu pod názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Po tomto úvode chcem poukázať na jednu zo šancí, ktoré zvolený integrovaný prístup na úrovni krajov môže priniesť. Prídavné meno „integrovaný“ sa na spomínanom regionálnom stretnutí, zameranom na susediace (v minulosti spojené) okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, opakovalo veľmi často a patrilo k najčastejšie používaným slovám. Ideovo je slovo integrovaný veľmi blízko slovu komplexný. V minulom programovacom období 2007 – 2013 a tiež v súčasnom dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 sa nepodarilo riešiť problémy integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) komplexne, napriek tomu, že snahy by aj boli. Nebola chuť, porozumenie, odbornosť a žičlivé pravidlá. Naopak, pravidlá čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov boli viac ako neprajné, boli odrádzajúce až nepriateľské. Ak sa ku ním pridala byrokracia, nepochopenie a neodbornosť bruselských a bratislavských profesionálov, negatívny výsledok bol garantovaný. Dnes máme šancu (tak to zatiaľ vyzerá), že v budúcom programovacom období 2021 - 2027 bude možné realizovať komplexný prístup pri odstraňovaní prekážok integrácie rómskych komunít priamo v obciach a osadách. Čo ma k tejto nádejí na komplexnosť vedie?

SkryťVypnúť reklamu
  1. Úplný ústup od tzv. dopytových výziev a realizácie dopytových projektov. Tieto výzvy boli úzko zamerané a svojim princípom rozdrobovali riešenie celostného problému integrácie MRK. V konečnom dôsledku boli brzdou riešenia.

  2. O výbere projektov na ich realizáciu bude rozhodovať Rada partnerstva priamo v príslušnom kraji. Ak zanedbané alebo znevýhodnené okresy a kraje na východnom Slovensku vedia o potrebe riešenia integrácie MRK, čo stále a všade potvrdzujú, tak teraz majú príležitosť riešenie uskutočniť komplexne a nie na 100 pokračovaní nekonečne dlho.

  3. IUS bude obsahovať zámery nielen pre celkové projekty VÚC, ale aj pre projekty miest a obcí. Pre konkrétne obce s problémami spolužitia väčšiny/menšiny s MRK je to príležitosť pre vypracovanie svojho špecifického strategického rozvojového komplexného projektu pre integráciu MRK. Následne tento projekt realizovať komplexne a nie systémom metódy 100 malých projektov, podľa toho aká projektová kampaň má práve zelenú.

  4. Nový prístup financovania pre programovacie obdobie 2021 – 2027 prináša (zatiaľ v prísľuboch) zjednodušenie pravidiel financovania pre kombináciu rôznych zdrojov kombinovania fondov. Ak sa tento prísľub premietne do praxe, tak odpadne jedna z najväčších doterajších prekážok, na ktorú vždy upozornil každý úradník na každej úrovni plánovania a implementácie európskych štrukturálnych fondov v Bruseli aj v Bratislave.

  5. Odstránenie dopytovo orientovaného systému je nahradené územným princípom, čo maximálne vyhovuje uskutočneniu komplexného riešenia integrácie Rómov v konkrétnej osade, resp. konkrétnej obci. Ťažisko komplexného riešenia integrácie MRK sa reálne odohráva na území obce, takže územný princíp je viac ako podporný.

Čo ďalej? Všetci, ktorým úprimne záleží na integrácii Rómov, by mali aspoň časť svojej energie venovať príprave a tvorbe IUS a v obciach a mestách napomôcť príprave zámerov projektov, ktorých cieľom je integrácia Rómov. Následne by mali pomôcť s vypracovaním strategického komplexného rozvojového projektu pre integráciu Rómov v konkrétnom meste/obci. Posledným krokom je samotná realizácia takéhoto komplexného projektu, pričom každý môže viac alebo menej pomôcť. Kiež by sme už v tejto finálnej fáze boli.

Viac o téme na:

https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/541095/integracia-romov-a-komplexny-pristup.html

SkryťVypnúť reklamu

https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/508972/mala-obhajoba-komplexneho-pristupu.html

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  88
  •  | 
  • Páči sa:  162x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu