V Žehre, Krompachoch a Bystranoch sme sa pozreli pravde do očí

Boli sme v teréne: Ak pozitívne testované osoby ostanú v osade, nákaza sa bude šíriť ďalej a v prípade dôslednej karantény sa za dostatočne dlhý čas podarí dosiahnuť logicky očakávaný výsledok, ktorým bude zamorenie celej osady.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Dátum: 15. 4. 2020

Čas: 9,00 – 18,00 hod

Miesto: Bystrany, Žehra, Krompachy

Účastníci: Igor André, Andrej Bán, Miroslav Pollák

Účel a cieľ cesty:

Dozvedieť sa pravdu o aktuálnej situácii v piatich rómskych komunitách, ktoré sú od 8. 4. 2020 uzavreté a ich obyvatelia sú fyzicky izolovaní od vonkajšieho sveta: rómska osada v Bystranoch (cca 2200 obyvateľov), rómska časť obce Žehra – vrátane časti Dobrá Vôľa, sídliska Dreveník a okolia (cca 2100 obyvateľov), rómska komunita na Družstevnej ulici v Krompachoch (cca 700 obyvateľov), rómska komunita na Hornádskej ulici v Krompachoch (cca 500 obyvateľov) a rómska komunita Stará Maša (cca 400 obyvateľov).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Priebeh cesty:

O 9,00 hod vyrážame 2 osobnými autami z Levoče do Bystrian cez Klčov a Jamník keďže priama cesta Spišské Podhradie - Žehra - Dobrá Vôľa - Spišské Vlachy je uzavretá. Postupne navštevujeme Bystrany, Žehru a Krompachy. Z Krompách pokračuje Andrej Bán ďalej na východ do Veľkého Šariša. Igor André a Miro Pollák sa vracajú do Levoče o 18,00 hod. V zastavenom aute ešte Igor André informuje o situácii v rómskych komunitách zvedavca z Neue Zurcher Zeitung. To je už koniec cesty, z ktorej sa všetci jej účastníci musia spamätať, každý po svojom a osamote.

1. Bystrany

Prvý možný vchod do Bystrian od Jamníka (od Spišskej Novej Vsi) je napravo od cesty na kopci. Tento vstup poľnou cestou je zahataný betónovými panelmi, pri ktorých stojí štvorčlenná hliadka (jeden policajt a traja vojaci). V priateľskom rozhovore sa dozvedáme, že hlavnú zodpovednosť za stráženie karantény má polícia. Vojsko je nápomocné a aj keď sa niečo vojaci dozvedia (napr. vojak vidí ako dieťa chce ujsť z osady cez pole), musia to nahlásiť policajtom, ktorí môžu fyzicky zasiahnuť. Policajt nás nevie telefonicky skontaktovať so svojim nadriadeným, vojakovi sa to podarí a tak máme dohodu, že s veliteľom vojenskej jednotky, ktorá má na starosti 5 uzavretých rómskych komunít sa stretneme pri vstupe do uzavretej rómskej časti, ktorá spadá pod Žehru.

SkryťVypnúť reklamu

Z diaľky vyzerá byť rómska osada v Bystranoch pokojná, trochu tichá, sem tam vidieť pobehovať deti. Vchádzame do obce, po pravej strane míňame osadu a vidíme strážený hlavný vchod do osady zdola od centra obce. Prichádzame na obecný úrad, ktorý je zamknutý, ale na klopanie nám otvára jeho pracovník. Vo vnútri je starosta František Žiga a jedna administratívna pracovníčka. Spolu udržujú najnutnejší chod úradu a jeho kontakt s okolitým svetom. Ostatní zamestnanci majú dovolenku. Dozvedáme sa, že situácia v osade je pokojná a jej členovia majú kontakt s okolím prostredníctvom svojich rodín spoza karantény. V samotnej osade sú tri obchodíky s potravinami, ktoré naďalej fungujú. Drevo na kúrenie zabezpečujú na požiadanie domáci podnikatelia, lieky na požiadanie (napr. telefonicky cez obecný úrad, ktorý vie rodné čísla obyvateľov) objedná a kúpi v lekárni známy alebo samotný pracovník obecného úradu. Stále platí, že niekoľko sto Rómov je v Anglicku (najmä v meste Sheffield), ale títo sa už v najbližšej dobe nechcú vrátiť a skoro isto prečkajú pandémiu v Anglicku. Z pôvodných deväť pozitívnych testovaných, je iba jeden v karanténe mimo osady. Mal ísť do Humenného, ale centrum v Humennom nebolo pripravené (vraj chýbal personál), tak je v karanténe v Bardejove. Terénni pracovníci a pracovníci MOPS (miestna občianska poriadková služba) v obci fungujú normálne a majú ochranné prostriedky, ale starosta by predsa len privítal pomoc práve pre potreby hygieny, dezinfekcie a ochranných prostriedkov.

SkryťVypnúť reklamu

2. Žehra

Stretávame sa s vojakmi na uzavretej hranici do rómskej časti Žehra, ktorú na jej začiatku tvorí málo oddelená menšia časť s názvom Dobrá Vôľa, ktorá má 141 obyvateľov. O tejto zvláštnosti treba vedieť, pretože administratívne je Dobrá Vôľa časťou mesta Spišské Vlachy. Medzi Dobrou Vôľou a rómskou časťou obce Žehra je vzdialenosť asi 150 m, ktorá končí mostom smerom na Spišské Podhradie.

V prvej etape testovania dňa 4. 4. 2020 vyšlo 15 pozitívnych prípadov pre túto spoločnú lokalitu rómska časť Žehra + Dobrá Vôľa. Jeden z 15 pozitívnych bol aj Róm z časti Dobrá Vôľa (v skutočnosti nebol testovaný, ale keďže sa pohyboval s pozitívne testovanými a bol s nimi na omši, kde sa pilo z jedného kalicha, tak bol umiestnený v spoločnej karanténe v miestnej škole).

SkryťVypnúť reklamu

Zatiaľ čo sme sa zoznamovali s profesionálnymi vojakmi, ktorí mali za sebou niekoľko misií v rôznych krajinách vojnou poznačeného sveta v Európe a v Ázii, na hraniciach karantény odovzdávali materiálnu pomoc Rómovia Rómom. Šťastnejší Rómovia zo „slobodného sveta“ posúvali veľkú XXL plynovú bombu menej šťastným rodinným príslušníkom zo „zavretého sveta“. Jedným ani druhým sa nepáčil náš záujem o fotografiu výmenného obchodu na karanténnej páske. Aj pri neskoršej návšteve Krompách s tými istými vojakmi zaznelo suché konštatovanie jedného z nich: „Ani sa im už nečudujem, každú chvíľu ich tu chodí niekto fotografovať, musia sa cítiť ako v zoologickej záhrade. Kto vie, čo si o nás vlastne myslia.“

Pri návšteve Žehry sme sa dozvedeli, že z tejto časti nie sú zaznamenané úteky. Najviac ich je vraj z časti Družstevnej ulice v Krompachoch. Poloha týchto dvoch lokalít a ich okolité prostredie nám veľmi ľahko pomôže porozumieť tomuto rozdielu. Členité prostredie s blízkym lesom, kopcami, väčším potokom a tiež cestami cez a okolo lokality v Žehre ponúka dostatok príležitosti na skrytý odchod a nepozorovaný príchod do karantény. Tesná lokalita na Družstevnej ulici, ktorá je nalepená na susednú mestskú časť v Krompachoch dráždi a provokuje k nedovolenému opúšťaku každú chvíľu a bez prestávky. Nečudo, že práve v tejto časti zaznamenala polícia a vojsko najviac pokusov o útek.

Vždy na karanténnej opáskovanej hranici nás napadali myšlienky, ako je zabezpečený základný chod života vo vnútri karantény? Ako sa budú vyplácať dávky? Ako sa budú riešiť osobné spory a dlžoby legálne aj tie úžernícke? Ako sa bude prerozdeľovať pomoc, aby nebola zneužitá a aspoň elementárne spravodlivá? A tak ďalej a tak podobne. Na niektoré otázky nám dali odpoveď samotní vojaci. Podľa nich, celá táto akcia prebieha nekoordinovane, je nepripravená a je neodborne riadená. Až príliš veľa komunálnej politiky brzdí a znižuje výkonnosť práce pri zabezpečení samotnej karantény a pri ochrane a podpore bežného života ľudí v karanténe. Výsledkom je malá efektivita. Skutočnú podstatu zabezpečenia karantény naviac prehlušujú divadelné mediálne výstupy a prezentácie politikov. Vojaci nám potvrdili, že nedostatky, ktoré my často vidíme z diaľky, vidia aj oni zblízka. Nebolo ťažké sa s nimi dohodnúť aj na rovnakom chápaní zmyslu použitia vojenskej techniky už pri jej prvom okázalom nasadení v Jarovniciach. V každom prípade, mali sme možnosť zažiť veľmi korektných a profesionálnych vojakov, ktorí poznajú svoje remeslo, ktorým ide o skutočnú vec a ktorí chcú naozaj pomôcť v boji proti koronavírusu. Robia to, čo môžu robiť v mantineloch svojich právomocí. Pri tom všetkom vidia rezervy a chyby pri celkovej ne/koordinácii, ne/spolupráci, ne/pripravenosti a ne/odbornosti všetkých zúčastnených aktérov.

3. Krompachy

Prvýkrát sme sa počas nášho „jednodňového spišského výletu“ stretli s Rišom Kokym zo Zdravých komunít pred Žehrou, druhý krát sme ho už iba zazreli v okoloidúcom aute v Krompachoch. Ponáhľal sa prvý aj druhýkrát. Riadil svojich kolegov priamo na mieste činu. Jeho dvoch bielych snehuliakov (asistenti zdravia v bielych jednorazových ochranných kombinézach) sme videli pri návštevách pozitívne testovaných Rómoch najprv v časti Stará Maša a neskôr na Družstevnej ulici v Krompachoch. Vďaka voľnému bielemu skafandru, darovanému od vojakov, sa ku bielym snehuliakom pridal na Družstevnej aj Andrej Bán. Z diaľky sa podobali na kozmonautov z Apolla na Mesiaci, ale títo bieli snehuliaci nezbierali kamene a nemerali rýchlosť vesmírneho vetra. Naši snehuliaci išli cielene za životom, za ľudským životom chorých nakazených ľudí, o ktorých sa treba zaujímať, s ktorými treba komunikovať a ktorým treba pomáhať.

Na Družstevnej sme videli veľké vojenské auto, ktoré bolo cisternou pitnej vody. Naložený kontajner vody mal asi sedem kubíkov. Deň predtým poslúžil 50 litrami a dva dni dozadu asi 70 litrami. Malú spotrebu vody by vysvetlila čerstvo zriadená prípojka pitnej vody na opačnej strane osady. Prípojka nízku spotrebu ale nevysvetľuje, lebo ešte nie je zapojená. Vysvetlenie sa odkladá.

Mnohé súvislosti a pozadia života v karanténe a pri nej, nám vysvetlili dvaja rómski nadšenci z komunitného centra (Vladka Dunková a Ivan Dunka), ktoré prevádzkuje mimovládna organizácia Ľudia a perspektíva OZ, r.s.p. so sídlom práve v Krompachoch. Výhodou týchto „svätuškárov“ je to, že poznajú terén a ľudí v teréne, majú skúsenosti a výsledky, ale hlavne to, že sú skutočnými nefalšovanými odborníkmi, ktorí rozumejú problematike. Keby to všetko nestačilo, tak môžeme doplniť, že sú to domáci ľudia (nie z Bratislavy), nemajú klávesnicu, predtým nechodili do kaviarne a do práce nemusia cestovať vrtuľníkom. Keď sa 8. 4. 2020 na štvorhodinovom stretnutí krízového štábu v Krompachoch rokovalo za účasti predsedu vlády o inštalácii karantény pre rómske osady s pozitívnymi výsledkami testov, títo domáci experti neboli prítomní. Nikto ich nezavolal, nikto sa ich na nič nepýtal, nikomu nechýbali. Pritom, práve títo nadšenci najlepšie vedia, kto je v osade najviac chudobným, kto potrebuje najviac a akej pomoci, aká je nálada vo vnútri osady, kto zatajuje horúčku, ako sa dá alebo nedá dodržať karanténa, prečo treba pozitívne testovaných vybrať z karantény a izolovať ich, ako a prečo komunikovať s Rómami z osady, ako poskytovať pomoc, aby bola spravodlivá a nezvýšila napätie a nepodporovala úžerníctvo v karanténe, a tak ďalej a tak dlho ďalej. Áno, v teréne sú takíto experti, o ktorých nemá premiér ani tušenia, napriek europoslaneckej barličke. Títo domáci experti vedia, ktorým podnikateľom a firmám už teraz chýbajú pracovníci z osady, ktorá je v karanténe. Ktorý krízový štáb zaujímajú skúsenosti týchto expertov? Ktorý krízový štáb zaujímajú názory Vlada Ledeckého, ktorý má skúsenosti a výsledky, a ktorý žije pár kilometrov od Žehry, Krompách a Bystrian? Ľúbivú mediálnu zručnosť predvádzať sa pred mikrofónmi a kamerami treba nahradiť reálnou odbornosťou s praxou a výsledkami. Radiť a koordinovať by mali skutoční odborníci.

Na stretnutí s Imrichom Holečkom, ktorý je vedúcou osobnosťou mimovládnej organizácie Ľudia a perspektíva OZ, r.s.p. sme sa dozvedeli, že táto organizácia je naviac aj veľmi úspešným registrovaným sociálnym podnikom, ktorý zamestnáva plus, mínus 20 Rómov z Krompách a okolia. Aj v dnešných ochromených časoch pribrzdenej ekonomiky, dostáva ich sociálny podnik veľmi výhodné zákazky a objednávky práce (napríklad od Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s.) bez protekcie, len na základe svojho dobrého mena a poctivej histórie. Ktorý krízový štáb zaujímajú názory na problematiku zamestnanosti Rómov v dnešnom ekonomickom útlme?

Som presvedčený, že na akomkoľvek krízovom štábe na Slovensku, by skutoční odborníci z terénu, napríklad experti z mimovládnej organizácie Ľudia a perspektíva OZ, r.s.p. z Krompách alebo Vlado Ledecký zo Spišského Hrhova zdôraznili nutnosť izolovať pozitívne testovaných od svojich susedov a rodín v osade. Izolovať znamená fyzicky oddeliť mimo osady do chráneného prostredia bez možnosti osobných kontaktov. Zdôvodnenie je veľmi jednoduché:

Vo vnútri osady nie je možná skutočná izolácia a karanténa pozitívne testovaných osôb.

Ak pozitívne testované osoby ostanú v osade, nákaza sa bude šíriť ďalej a v prípade dobre chránenej osady v dôslednej karanténe sa za dostatočne dlhý čas podarí dosiahnuť logicky očakávaný výsledok, ktorým bude zamorenie celej osady, t. j. všetkých jej obyvateľov. Ak je toto cieľom, momentálne sme na dobrej ceste.

Ak si myslíme, že koronavírus nie je nebezpečný a netreba sa báť hrozby, ktorá vyplýva z nákazy pre celú osadu, t. j. pre všetkých jej obyvateľov, tak treba otvorene priznať, že dnes prebieha v osadách zvláštny druh branného cvičenia a na celom Slovensku netradičná celoštátna hru na zdravých a chorých. V takom prípade nám lajdáckosť, nedôslednosť a neodbornosť nemusí až tak prekážať.

Tak, či tak, tlačovke sa nevyhneme. Zdá sa, že piár, medializácia a tlačovky budú mať ešte dlho najvyššiu prioritu. Určite vyššiu ako odbornosť. Aj vojaci to už vedia.

4. Pokračovanie správy z terénu na druhý deň, alebo v hre sú aj Spišské Vlachy

V rámci testovania Rómov zo Žehry po veľkonočných sviatkoch, bol testovaný aj spomínaný „pozitívny“ Róm z Dobrej Vôle, ktorého čerstvý skutočný test bol negatívny a tento výsledok bol potvrdený dňa 16. 4. 2020. Ak by spomínaný Róm z Dobrej Vôle bol naozaj pozitívne testovaný prvýkrát dňa 4. 4. 2020 a druhýkrát dňa 14. 4. 2020 bol negatívne testovaný, bol by to rekordný prípad najrýchlejšie vyliečeného pacienta na koronavírus. Druhým, viac uveriteľnejším variantom je predsa len nedôslednosť pri testovaní.

Keďže momentálne nie je nikto z Dobrej Vôle pozitívne testovaný, táto mestská časť Spišských Vlách bola dňa 16. 4. 2020 vyčlenená z karantény, ktorej hranica sa posunula za Dobrú Vôľu pred rómsku časť Žehry, približne na úroveň mosta. Pre 141 obyvateľov Dobrej Vôle[1] je to iste veľmi dobrá správa, ale pre samotné mesto Spišské Vlachy a ich obyvateľov už menej. Čo ak je niekto zo 141 obyvateľov Dobrej Vôle predsa len pozitívny? Čo ak je pozitívnych viac? Za desať dní spoločnej karantény s rómskou časťou Žehry mohlo dôjsť ku prenosu nákazy veľmi ľahko. Obava je oprávnená, pretože počet pozitívnych sa v samotnej rómskej časti Žehry za desať dní zvýšil zo 14[2] na 51. Naviac, do Dobrej Vôle sa vrátilo z Anglicka 30 obyvateľov, z ktorých bolo 8. 4. 2020 testovaných maximálne šesť a 14. 4. 2020 nebol testovaný ani jeden z týchto navrátilcov. Je len prirodzené, že mesto Spišské Vlachy žiada o rýchle testovanie všetkých svojich obyvateľov mestskej časti Dobrá Vôľa.

 

[1] Naviac, v mestskej časti Dobrá Vôľa má 16 ďalších obyvateľov prechodný pobyt

[2] Od oficiálne zverejňovaného čísla 15 sme odpočítali obyvateľa Dobrej Vôle, ktorý bol chybne započítavaný do celkového súčtu 15

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  83
  •  | 
  • Páči sa:  112x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu