Dajme mladým viac peňazí - stopneme extrémizmus

Písmo: A- | A+

Kto zastaví šíriaci sa strach a nebezpečenstvo? Táto otázka mnohým ľuďom nedáva spávať. Na stole sú rôzne návrhy. Prijímajú sa zákony. Tvoria špeciálne policajné jednotky. Ale na niečo sme zabudli.

Táto vláda odôvodnila svoj vznik vytvorením hrádze proti extrémizmu. Ale doteraz nenašla najmä v školskej politike žiadne obzvlášť účinné riešenia. Pritom platí to povestné, že ak hľadáte po celom háji, nájdete zvyčajne na samom kraji. A presne na samotnom okraji záujmu všetkých zodpovedných sa ocitla neformálna výchova a vzdelávanie, pričom je tu obrovský potenciál pre formovanie osobnosti detí a mladých ľudí. Má silný preventívny charakter. Rozvíja osobnostné a sociálne zručnosti. A najmä buduje aktívne demokratické občianstvo.

A čo má teda štát a konkrétne ministerstvo urobiť? Využiť aktívne skupiny, ktoré v ňom dnes pôsobia, túto mimoriadne dôležitú kritickú masu odhodlaných ľudí, ktorí v nich pôsobia a zmeniť celú architektúru a financovanie. Spomeniem v krátkosti niekoľko konkrétnych krokov, ktoré predstavujú návrhy odborníkov (za všetkých spomeniem aspoň A. Chlebničanovú, D. Rušinovú a P. Lenča) na prácu s deťmi a mládežou zaslali do tvoriaceho sa programu „Učiace sa Slovensko“.

Najprv musíme rozpoznať potreby a celkový prínos konkrétnej služby pre deti a mladých ľudí. Zodpovedať si na otázky aké služby, pre kohoprečo by mal štát podporovať.

Najdôležitejším bude nastavenie kvalitatívnych kritérií tej - ktorej služby, vzorom môže byť aj táto publikácia, ktorá spracovala i tento súbor podnetov oblastí hodnotenia kvality (berte ho však ako neúplný zoznam, ktorý musí zohľadniť aj poznatky detí, mladých ľudí a ľudí, čo s nimi pracujú).

Obrázok blogu

Dôležité je i nastavenie finančných mechanizmov podpory – prečo napr. v zahraničí sa takéto služby môžu podporovať aj výnosom z lotérií, kým u nás idú výlučne iba do oblasti športu.

Otvoriť systém rôznym poskytovateľom za rovnakých podmienok. Tu sa musíme pozrieť na súčasnú diskusiu, ktorú najlepšie bolo dobre vidieť i na tlačovej konferencii ZMOS v utorok 7.3.2017. Videli sme tu len nárast výdavkov na originálne kompetencie, pričom sa zabudlo povedať, že rovnako rástol aj výnos z podielových daní, a výsledkom bol smer diskusie - zoberme základným umeleckým školám, tí majú veľa, dajme viac iným organizáciám. V zmysle princípu rozdeľuj a panuj je to presne to isté, akoby sme zobrali z jednej malej kopy a prihadzovali na ďalšie ešte menšie.

A najmä toto všetko vybudovať na princípe spolupráce všetkých zainteresovaných. Výsledkom je potom vytváranie skutočných komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom. Sociálna inklúzia a súdržnosť v spoločnosti (tak na celospoločenskej, ako aj na lokálnej úrovni) sú najlepšou prevenciou proti radikalizácii.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä mladým ľuďom starším ako 15 rokov – je to skupina, ktorá najčastejšie nemá pozitívne napĺňanie voľného času, čoho dôsledkom je ich angažovanosť v extrémistických skupinách. Môžeme túto skupinu zadefinovať aj v rozhraní 12 – 22 rokov ako to urobili v Nórsku, kde sa namiesto potláčania extrémizmu zameriavajú na oblasti, ktoré spôsobujú ich zraniteľnosť. Majú overené, že ak sa mladí ľudia nachádzajú v určitej zraniteľnej situácii (chudoba, sociálne a kultúrne vylúčenie, rodinná situácia a iné), častejšie sa začnú prikláňať k určitej forme extrémizmu. Veľmi dobrou a overenou praxou je využitie menej tradičných služieb – otvorené kluby a nízkoprahové zariadenia, práca v teréne, tam, kde sa mladí ľudia prirodzene stretávajú - a užšia spolupráca aj medzi ministerstvom školstva a ministerstvom práce.

Ďalšou dôležitou vecou je investovať do ľudí, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú (vychovávatelia, sociálni pedagógovia atď.), ktorým sa nikto nevenuje. Aktualizácie obsahu štúdia na vysokých školách v spomínaných odboroch, kde sa nesledujú aktuálne trendy a chýba tréning konkrétnych zručností pre výkon povolania v praxi. Navýšiť a zafinancovať prax počas štúdia, aby nedochádzalo k paradoxom, že ľudia z terénu chodia robiť študentom prednášky o tom, ako to u nich funguje. A zabezpečiť kvalitný odborný rast počas výkonu svojho povolania.

Miesto záveru si dovolím skonštatovať, že sila každého systému je v jeho rôznorodosti. No zároveň slabina v neprepojení a spolupráci. Preto je veľmi dôležité, aby nielen pri tvorbe akčného plánu pripravovanej reformy, ale aj pri akomkoľvek zásahu v legislatíve, čerpaní fondov, personálnych rošádach sa všetci dospelí zastavili a pozreli sa na problémy Slovenska z ohľadom na deti a mladých ľudí. Pozornosť je nutné upriamiť aj na spoluprácu jednotlivých rezortov, aby vytvárali príležitosti pre túto vekovú kategóriu, podporovali miestnych podnikateľov, aby ich tak mohli zamestnať a tí najšikovnejší, aby mohli rozbehnúť vlastné projekty. Dá sa to.

To im naozaj nechceme odovzdať lepšiu krajinu? Alebo chceme dovoliť, aby si ich získal ziapajúci kult veľkých svalov a klamstiev? Mali by sme všetci okamžite odsúdiť, ak sa tu začínajú mladí ľudia lanáriť na propagandistické reči o dekadencii a morálnom bahne, ktoré tak rád používal holohlavý muž v čiernej košeli s krstným menom Benito. Urobiť všetko preto, aby sa zastavila manipulácia v podobe hľadania alternatívnej pravdy. Treba si otvorene pravdu hovoriť, nereagovať na kritiku ako zdroj šírenia nenávisti, zobrať si poučenie napr. zo Švédska, kde sa jednotlivci spojili v boji proti hejtovaniu na internete, ale zároveň neprekrúcať fakty o časoch, ktoré momentálne žijeme. Aj keď sa nám to často nezdá, pretože ľudská pamäť nie je práve najspoľahlivejším prameňom (odsúdení v justičných omyloch na základe chybného očitého svedectva by vedeli rozprávať), nežijeme v lepších časoch, čo je aj z hľadiska vývoja našej krajiny pochopiteľné. Ak dopustíme šírenie strachu, budeme mlčať pri nenávistných komentároch, ktoré prajú iným ľuďom smrť, nič nezmôžeme. 

Tejto téme sme sa venovali s kolegyňou Veronikou Remišovou na tlačovej konferencii 8.3.2017

Skryť Zatvoriť reklamu