Môj pohľad na článok...

Písmo: A- | A+

https://www.quantamagazine.org/how-bells-theorem-proved-spooky-action-at-a-distance-is-real-20210720/?fbclid=IwAR2zxCdYXVfo9qdfNfRIo1ogh8uLdk3D_jsS55yxIhVlG4gzGTdCzVI7d5g

Aby v prírode správne pracovali všetky fyzikálne, chemické, či biologické deje, existujú vždy dve vzájomne prepojené miesta, ktoré zabezpečujú nielen to, v akej forme energie sa dnes človek nachádza, ale aj premenu tejto energie na energiu novú.
Poukazujú na to prepojenia medzi Phí s malým Phí, v ktorých je skryté Pí. /Poznatok je prepojený so súčtom 5 +10/
Konštanta "e" je zasa vyjadrená prevrátenou hodnotou n - faktoriálu /n!/, ktorý pracuje v rozdieloch rozdielov vzorcov v RH. 
Vzorec na výpočet Pí je neustálym prepájaním dvoch vzájomne prepojených bodov vo vesmíre. Podobne je to aj medzi Phí a malým Phí. Zákonitosti medzi nimi platiace vytvárajú príslušné vlny s frekvenciou, atď.
Aj v článku spomínaný spin je v systéme zabudovaný cez číselné hodnoty rozloženia prvočísel, kde na jednej polpriamke ležia modré hodnoty v tvare -1 a na druhej polpriamke červené hodnoty +1.


 

Skryť Zatvoriť reklamu