Osobná pravda

Písmo: A- | A+

V krátkosti popíšem môj pohľad na teóriu o všetkom, ktorú sa neustále snažím dopĺňať tak, aby bola zabezpečená kontinuita vývoja v čase. Napíšem aj môj postoj k termínu osobná pravda.

Za atómom každého prvku stoja číselné hodnoty z tabuľky rozloženia prvočísel. Tieto hodnoty korešpondujú s trojicami Pytagorových čísel s posunom. Spájaním vždy šiestich bodov vzniká geometria predĺžených kociek v kockách, ktoré idú do troch smerov. Niečo podobné ako starý bulharský znak "Y". 
Za spomínanými číselnými hodnotami sú skryté prvočísla, či zložené čísla, za ktorými sú previazané dvojice častíc vo vesmíre. 
Je zrejmé, že rad prirodzených čísel začína nepárnym číslom a párne číslo voči nemu je vždy väčšie.
Podobne je to aj s dvojicou prvočísel. Začíname prvočíslom 5, ktorý je základom celého pochopenia vývoja vesmíru.
Za prvočíslom 5 je vodík. Hélium je za prvočíslom 7.
Orbitály elektrónov sa začínajú vytvárať na polpriamkach kolapsu vlny. Ja tento kolaps volám stabilitou. Vytvárajú sa tu nové energetické pomery a prebiehajú tu informácie, ktoré má v podvedomí celý vesmír a teda aj človek. Je tomu tak preto, lebo všetko na seba nadväzuje a vytvára našu budúcnosť cez naše myšlienky, ktoré nesú "jemnú hmotu". Tú naše zmysly zatiaľ nedokážu registrovať.

Neustále píšem, že netreba nič merať. Treba študovať rozmiestnenie vektorov, ktoré majú vo svojej kombinatorike zakódované informácie o vlastnostiach hmoty v danom mieste priestoru. 
Študovaním pochopíme viacej súvislosti a zákonitosti platiacich medzi, po sebe nasledujúcimi, vývojovými štádiami tvorby hmoty a života. Musíme však pochopiť, že hmota nie je prvoradá. Prvoradý je duch - vodca našich myšlienok, z ktorých si vyberáme, čo je pre každého z nás najväčšou pravdou. Pravdu totiž poníma každý človek inak. Preto je potrebné rozprávať o svojich "pravdách" pred všetkými. Aj takými, ktorí našu "pravdu" nechápu.
Vidím jedinú cestu, ako duševne a vedomostne rásť, v spolupráci všetkých ľudí, ktorí sa danou témou zaoberajú. Myslím, že nastala doba, aby určité informácie boli odokryté všetkým a neodovzdávali si ich iba vedci, či odborníci z nejakého vedného odboru.
Hovorí sa "Viac hláv, viac rozumu". 

Skryť Zatvoriť reklamu