Pre ozrejmenie...

Písmo: A- | A+

...určitému typu prajných ľudí uvádzam iba jeden príspevok človeka, ktorý vie, o čom hovorím....Je to preložené cez prekladač, tak treba niekedy popremýšľať nad danou vetou a v kontexte jej porozumieť.

J,N. z USA:

Som si istý, že čokoľvek, čo ste ukázali, alebo akú vec ukážete, podporí moje porozumenie. Zakaždým, keď vidím Váš nový príspevok, získam nový prehľad. Z našej predchádzajúcej výmeny som zistil, že je pravdepodobné, že na takomto Tori bude rodina vetrov na takom tori, že m = 24 torus, s prvými pármi definujúcimi n. Bude to umožňovať zamotaný signál vo vnútri. Bez toho, aby sme sa dostali do buriny, patria 24 a polárne prvočísla 11:13, 19 a 5 ... k najvyváženejším vinutiam alebo kódovaným geometrickým tvarom ... Akékoľvek svetlo vyjadrené tým, ako sú čísla vlnovými funkciami, pomôže . Pre každé vinutie m, n existuje buď výbušný vír, implozívny vír, v smere hodinových ručičiek a znova oba proti smeru hodinových ručičiek. Potom ďalšie 4 vetry, ktoré obracajú polárne prvočísla v páre. Ak dokážeme nielen zamotať signál do spárovaných, konjugovaných a inverzných cievok, čo umožňuje manipuláciu používateľa, vlastnú modifikáciu, dočasné uchovanie informácií atď., Potom môže byť správne párovanie niečo ako kvantový telefón alebo bezdrôtové sieťové zariadenie. Ako zariadenie MEG? kto vie ... Ak pri testovaní týchto cievok prídu nejaké vzrušujúce nálezy, nakoniec bude treba odhaliť koherentné vysvetlenie, prečo to bude potrebné. Teší ma, že ste medzi niekoľkými, ktorí môžu začať ukazovať, ako a prečo.

M.Ž: Slovensko:

Vďaka za slová, že Vám príspevky dodávajú porozumenie. Aj ja to tak cítim pri iných informáciách.

K poznatkom:

Už dávno som zistil, že na hľadanie rozloženia prvočísel stačí poznať prvočíslo 5 a 7, čo je prvá dvojica prvočísel. V geometrii vesmíru sú hodnoty 7 skryté. Prítomné sú v podobe súčtu energií a + b.

Zaujímavé je, že geometriu vesmíru a pohyb energií v ňom určujú dve prvé číselné hodnoty riadka každého prvočísla.

Zdá sa, že tak, ako existujú polpriamky stability s uzlami, z týchto uzlov pokračujú nemenné vlny stability každého prvočísla. Idú v smere kolmom na polpriamky - podobne ako zemské rovnobežky.

Ak patria spomínané prvočísla do skupiny najvyváženejších vinutí, súvisí to aj s ďalším vývojom v špirále bytia.

Jedna z metód faktorizácie je založená na tabuľke súčinov dvoch prvočísel. kde na vyjadrenie súčinu stačia tri prvé dvojice prvočísel: 5; 7; 11; 13; 17; 19.

Znamená to, že koncentrácia energie sa zvyšuje pri reakcii dvoch prvočísel, alebo ich súčinov.

Stĺpec v tabuľke rozloženia - stred dvojice prvočísel, kde nie je žiadna hodnota je jadrom atómu. Vzájomným prepojením dvojice prvočísel nastávajú interakcie potrebné k pohybu energií s následnými dejmi potrebnými k periodickému vývoju života.

Každý polkruh v kruhu má teda svoju príslušnú vlnu, ktorá sa v čase ďalších okruhov mení na ďalšiu a ďalšiu.

Do správy pošlem výpočet vlny k 11 a 13 tak, ako som predtým poslal 19. Pripojím aj príspevok o rozdiele rozdielov 24.

Budem sledovať Vaše nové zistenia pri výrobe cievok....Držím palce... Nech sa darí...

Skryť Zatvoriť reklamu