Výpočet Pí z binárneho kódu vesmíru.

Písmo: A- | A+

Výpočet Pí je založený na prepojení binárneho kódu vesmíru s klávesnicou čísel na mobile a na kalkulačke. Na tejto adrese je poďakovanie s obrázkom: https://www.facebook.com/photo?fbid=10222743430206237&set=a.10206662793560371

Binárny kód vesmíru je 1; 2; 4; 8; 7; 5

Klávesnica na mobile je v poradí:

1; 2; 3

4; 5; 6

7; 8; 9

Klávesnica na kalkulačke je v poradí:

7; 8; 9

4; 5; 6

1; 2; 3

Prepis binárneho kódu podľa klávesnice na kalkulačke s porovnaním na mobile je:

1 = 7;

2 = 8;

4 = 4;

8 = 2;

7 = 1;

5 = 5;

Podiel 784215 / 124875 = 6,28 = 2 * Pí

Pí je 3,14.......

Podiel 124875 / 784215 /= 0,1592356687

0,1592356687 / 10^2 = 0,001592356687

Súčet 3,14 + 0,001592356687 = 3,141592356687, čo je

2,883121019 * 10 ^-7

Ak nechceme pracne zisťovať protikód k binárnemu kódu vesmíru, jednoducho začneme písať od druhej číslice od konca smerom doľava a pripíšeme číslicu 5:

124875 = 78421...5 = 784215

Skryť Zatvoriť reklamu