Arabská žena „pred“ a „po“, časť 2.

Bohužiaľ, moslimovia zničili v maximálnej možnej miere stopy, pamiatky a texty predislamského obdobia. Svoje dejiny pred islamom hodili do šuplíka „Jaheliyah“, t.j. Temný vek, Vek Nevedomia, preto nie je ľahké presne definovať status žien v predislamskej ére. Určite nebol homogénnym javom a existovali rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. Ostáva nám oprieť sa o islamské zdroje a študovať práva žien a ich vývoj za života Mohameda. Paradoxne, ako dôkaz proti islamu to úplne postačí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (21)

O tom, ako Alah ženu na chlapovi finančne závislú urobil, a potom ju ponížil lebo je finančne závislá

Na úvod malé odbočenie: Táto logika je Mohamedovi vlastná. Okrem finančnej závislosti podobným postupom degradoval ženy aj v oblasti inteligencie a náboženstva. Vymyslel si verše o tom, že svedectvo jedného muža sa rovná svedectvu dvoch žien a potom keď rešpektovali jeho príkaz, láskavo ženám vysvetlil že ich inteligencia je „poruchová“, lebo ich svedectvo nemá rovnakú hodnotu ako mužovo. Čo sa týka náboženskej oblasti, ženám zakázal modliť sa a postiť v období menštruácie, a potom ich láskavo-otcovsky káral nech robia dobré skutky a platia zakat, lebo ich náboženstvo nie je tak úplne 100%né, keďže sa nemodlia a nepostia počas periódy. Ale vráťme sa k téme finančného zabezpečenia.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Začnime veršom z Koránu:

4:34. Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými (dal mužom určité výhody pred ženami) i za to, čo míňajú (títo muži na živenie rodiny) zo svojich majetkov. Dobré manželky (sú tie, ktoré) sú poslušné (vypočujú svojich manželov a neodvrávajú im vo všetkom), strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť.

Uvedený verš redukuje ženu na živý inventár svojho manžela a dáva mu za úlohu ju vydržiavať, akoby bola mulica alebo ťava. Bohužiaľ, Chadídža nežila dosť dlho na to, aby svojmu drahému manželovi pripomenula, že po ich svadbe ona vydržiavala jeho a míňala na ňho zo svojho majetku.

Skryť Vypnúť reklamu

Zanietené moslimky prezentujú tento verš ako úžasný dar a pozdvihnutie ženy. Lebo zabezpečenie rodiny kladie na mužove plecia a nie je povinnosťou ženy finančne sa starať o nič aj keby bola bohatá. Je toto spravodlivosť? Pre mňa je manželstvo tímová práca. Prečo by som mala nechať muža drieť, ak môžem prispieť svojou troškou? Argument znie: výchova detí je náročná práca, žena nepotrebuje okrem toho posluhovať ešte aj cudzím za peniaze. – Pokiaľ nepracuje ako ľahká deva, nikomu za peniaze neposluhuje. Zamestnanie je obchod: „predáš“ svoju prácu, nie seba či svoju česť. A čo ak deti odrastú? Čím sa má zapodievať? Ako sa má cítiť užitočná? Islam urobil zo ženy závislú chuderku na celý život: závislú od otca, bratov, manžela, mužských príbuzných. Áno, niektoré ženy jednoducho pracovať nechcú, ale sa chcú naplno venovať veľkej rodine. – Potrebujú na to zákon vo veršíkoch? Je božie stvorenie chlap natoľko sprostý, že by vyháňal matku jeho piatich detí na nočné do továrne na balenie cestovín, aby nemusel dať na domácnosť svoju výplatu? Ak taký aj existuje, dva veršíky zmenia jeho názor?

Skryť Vypnúť reklamu

2:228. A majú (manželky) toľko práv, koľko je na nich povinností, podľa dobrej zvyklosti (na tom ktorom mieste a v tom ktorom čase, celý vzťah medzi manželmi by sa však mal zakladať na dobrovoľnosti a malo by sa vylúčiť násilie a donútenie) ; muži však majú o stupeň viac ako ony

Komentár slovenského prekladu je nádherný: „celý vzťah medzi manželmi by sa však mal zakladať na dobrovoľnosti a malo by sa vylúčiť násilie a donútenie“. Háčik je však v tom, že tieto slová v originálnom Koráne nie sú. Vec sa má tak, že žena musí poslúchať svojho muža. Ak by sa čo len obával jej „spurnosti“, má právo ju fyzicky trestať. Jeho neistota a nedostatok sebadôvery sa stáva problémom jeho manželky. Mohamed nás učí, že väčšina z nás skončí v pekelnom ohni. Lebo sme hriešnice? Porušujeme božie príkazy viac než muži? Nie, lebo sme nevďačné k manželom! (pozri Bukhari Volume 2, Book 18, Number 161) Aby žena mohla ísť do neba, musí bozkávať zem po ktorej chodí jej dokonalý muž.

Skryť Vypnúť reklamu

Zažila som párkrát prítomnosť zmiešaných moslimských manželských párov. Tí arabskí muži na svoje ženy vety doslovne vybrechúvali! Dokonca predo mnou, pred cudzou osobou! Keď som to zažila prvýkrát, bol to šok, potom si človek aj zvykol. Rozprávali sa s nimi, akoby to bol pre tých mužov príšerný kríž musieť strpieť „neinteligenciu“ svojich žien: „V jednom kuse to robíš, mysli, mysli! Použi tvoj mozog! Ty kým niečo vysvetlíš! Si strašne pomalá! Len ma rozčuľuješ! No poďme, už to vypľuj a tak aby to normálny človek aj pochopil!“ Keď sme sa o takýchto mužských reakciách bavili, moslimky to prezentovali ako výhodu, pozitívnu vlastnosť na ktorú si len treba zvyknúť: povie všetko čo má na srdci, nič netají, vyventiluje sa a je dobre.

Vyventiluje sa?! VYVENTILUJE SA?!

Muž má právo biť svoju manželku

Korán 4:34 A tie (manželky) , ktorých spurnosti sa obávate, (tie) poučte (múdrymi a zmysluplnými slovami), opustite na lôžkach(tak, že sa im otočíte chrbtom pri spaní) a udrite (symbolicky, pretože cieľom je vzťah napraviť a nie ho zhoršiť, aby nedošlo k tomu najhoršiemu) ; ak by vás poslúchli, tak nevyhľadávajte proti nim cestu (ako by ste im ublížili alebo sa s nimi sporili).

alebo anglická verzia: ”and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.”

-Čo nás Mohamedov boh učí? ..pardon, nie nás... mužov predsa... Ak sa chlap čo len obáva, že jeho žena by mohla byť spurná, má jej dohovárať, psychicky vydierať a biť. Samozrejme ak ho poslúchne a spamätá sa, drzaňa drzá, všetko je v najlepšom poriadku. Aby som nedajbože nevytrhávala verše z kontextu:

Ako uvádza Razi, At-tafsir al-Kabir, on Q. 4:34 (tafsir je komentár k veršom Koránu za účelom ich vysvetlenia... niektoré sú totiž naozaj bez hlavy a päty) verš bol zoslaný v súvislosti so ženou, ktorá sa prišla sťažovať prorokovi, že jej manžel ju udrel (líce mala červené od facky). Najskôr jej Mohamed sľúbil odvetu, ale s tým že o tom ešte popremýšľa. Nato bol „zoslaný“ zmienený verš 4:34 a Prorok povedal: „Chceli sme jednu vec, ale Alah chcel inú a čo chce Alah to je najlepšie.“

Krásny kontext, čo poviete. A ešte krajšie „háčiky“ čo z neho plynú a odporujú zaužívaným tvrdeniam moslimov: Ako je možné, že žena ktorá vyrastala v ignorantskej predislamskej spoločnosti nenávidiacej a dehonestujúcej všetky ženy, sa opovážila sťažovať cudziemu človeku na svojho muža, lebo jej dal facku? Ako je možné, že človek, ktorý v spoločnosti utláčajúcej ženy žil celý život, prišiel najprv automaticky s nápadom o odvete? Až keď si to lepšie premyslel, „našťastie“ nabehol boh a uzemnil babizňu ako sa patrí... Naozaj, islam nádherne pozdvihol status žien.

Prorok Mohamed zrejme v záblesku okamihu videl a chápal, že sa stala neprávosť. Keď si však uvedomil, aký dôsledok by to mohlo mať aj pre ňho a jeho hárem plný mladučkých temperamentných žien, rýchlo zmenil názor. Šlo to hladko, v rukáve mal predsa žolíka: Toho Boha (Al Láh).

Dobrá žena sa nesťažuje na bitky od jej manžela:

Muslim 11:2141

Preorzprával Abdullah ibn AbuDhubab: Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab povedali že Alahov posol (mier s ním) povedal: Nebite Alahove služobnice, ale keď Umar prišiel k Alahovmu poslovi (mier s ním) a povedal: Ženy sa stali odvážnymi k svojim manželom, on (Prorok) dal povolenie ich biť. Nato prišlo veľa žien k rodine Alahovho posla (mier s ním) a sťažovali sa na svojich mužov. Tak Alahov posol (mier s ním) povedal: Veľa žien chodilo jedna po druhej k Mohamedovej rodine sťažovať sa na manželov. Nie sú najlepšie spomedzi vás.

- tu znova: Tak úžasne Mohamed pozdvihol status žien, až sa chodili ako na bežiacom páse sťažovať k jeho manželkám aby tomu svojmu bláznovi dohovorili nech neučí mužov myzogínne móresy.

Muž nemusí nikomu vysvetľovať, prečo zbil svoju ženu:

Muslim 11,2142: Prerozprával Umar ibn al-Khattab: Prorok (mier s ním) povedal: Muž nebude opýtaný prečo bije svoju ženu.

Muslim Book 11, Number 2135: Ak by som mal niekomu prikázať pokloniť sa niekomu, prikázal by som ženám pokloniť sa svojim manželom, kvôli špeciálnemu právu ktoré dal nad ženami Alah mužom.

Moslimovia radi vyvracajú verš 4:34 príbehmi ako: Mohamed nikdy neudrel ženu, bitie má biť iba symbolické, aby si žena uvedomila svoju chybu, atď. Fakt je, že Prorok udrel minimálne raz svoju najobľúbenejšiu manželku, a vôbec nie symbolicky:

Muslim 4.2127: „Udrel ma do hrude čo mi spôsobilo bolesť“ –udrel ju, lebo vyšla z domu sama

a bez povolenia.

Keď som raz bola u svojej kamarátky vydatej za nearabského moslima, sympatického rozumného mladého muža, prišiel z práce a chvíľu sme diskutovali. Začali sa so svojou ženou naťahovať, on srandičky, pre niečo si ju doberal a zrazu z neho vypadlo: „Ale to musíš. Musíš ma poslúchnuť, inak mám právo ťa biť.“ Celá debata medzi nimi prebiehala v rámci „cha-cha-cha-chi-chi-chi“, ale keď povedal túto vetu, ona zvážnela a výrazne namietala. On akoby nič, pokračoval s úsmevom na perách: „Ale áno, muž má právo udrieť svoju ženu, vraveli to predsa v mešite.“ Odpovedala mu: „Ja nie som pes ktorého trénuješ, ani krava ktorú ženieš na pašu, aby si ma bil.“ Jej manžel viac nemukol, vyzeral zaskočený, pobozkal ju na čelo a odišiel z izby.


V kontexte s moslimami vznikajú často veľmi bizarné situácie. Človek v hĺbke duše cíti, že ten či onen príkaz je chorý, ale keďže to povedal „Boh“, musí to rešpektovať a uznávať ako najsvätejšiu pravdu pravdúcu.


Aisha Moková

Aisha Moková

Bloger 
  • Počet článkov:  47
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Nepociťujem nenávisť voči moslimom, nemám prečo byť voči nim zatrpknutá. Keď ma niekto sklamal, či bol moslim, kresťan, ateista, atď je pre mňa irelevantné. Jednoducho viac nedôverujem tomu konkrétnemu človeku. Zoznam autorových rubrík:  Islamské právoIslam a vedaKoránSunnaIslam a ženaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu