Rozvojová pomoc na Mars (časť prvá: Deklarácia)

Písmo: A- | A+

Július Angel bol zamestnancom medzinárodnej agentúry pre vedu a vesmír (W.A.S.T.E.) od roku 1975. Prelomovým rokom jeho kariéry sa stal rok 1980. Práve vtedy bol v agentúre čoraz viac zaťahovaný do dlho kvasených rozhovorov s jeho kolegami a kolegyňami. Rozhovorov očarujúcich svojou pokrokovosťou. Rozhovorov o ľudskej misii na Mars. Tieto debaty však pre W.A.S.T.E. neboli ničím novým. Mnohí odborníci sú toho názoru, že sa začali dokonca už pred jej vznikom.

Koncovým bodom týchto tajuplných úlomkov moderného osvietenstva sa v jedno ráno stal práve Július – jeden zo ctených hlavných hrdinov tejto fiktívnej série o reálne najambicióznejšej ľudskej odysei všetkých čias.

V kávičkárni oddelenia neľudských zdrojov v centrále W.A.S.T.E. ho pri rannej úvahe nad kávou, ako už tradične, vyrušila kolegyňa. Prešla rovno k veci: „Júls, počul si už o tom novom tajnom projekte, ktorý nám vraj dnes zošlú z centrály?“, vychrlila. Július tej otázke sprvoti neprikladal priveľký význam a rozhodol sa ignorovať ju, zakvačený ešte stále dostatočne hlboko vo svojej obľúbenej rannej kozmológii.

„Tak počul? Ak áno, tak len kývni hlavou, nebudem ťa rušiť. Vidím, že si znovu na Marse. Ale ak nie, tak ti radím, zobuď sa. Toto je lepšie ako tvoja každodenná kávičková úvaha. Ver mi!“, začervenala sa, keďže posledné dve slová z nej vypískli.

Aj vďaka piskotu sa Július zobudil a prekvapene zahutil hlasné - „ČO?“.

Azara mu vyrozprávala celý príbeh o stáročia budovanom skladisku odborných štúdií a teoretických textov v internej knižnici W.A.S.T.E., ktoré postupne zmenili agentúrne kolektívne vedomie, ako aj vedomie moderných civilizácií sveta. Centrála si na tomto projekte, čohokoľvek sa už týkal, dala evidentne záležať viac, ako na hocičom inom. 

Obrázok blogu
(zdroj: urbanghostsmedia.com)

Len tak mimochodom, Azara bola upratovačka. Práve to z nej robilo ideálneho človeka na prieskum ovzdušia vo W.A.S.T.E. Mala to tam ťažké, to je pravda. Všade samý odpad. 

Dôvodom Júliovho prekvapenia z toho, čo mu Azara naznačila, bol fakt, že sa vo svojich kozmológiách nachádzal stále, nie len pri pití rannej kávy. Vôbec tak nepoznal východiská, na ktorých kolektívne vedomie agentúry práve fičalo. Závery odborných zdrojov, ktoré im centrála roky podstrkávala do knižnice, teda nemal ako predpokladať. Tie závery boli dva a zhodovali sa s utajenými výstupmi, ktoré prúdili vo vzduchu W.A.S.T.E. už dávno pred jej vznikom: 1) konzumná spoločnosť a snahy o nepretržitý hospodársky rast privedú ľudstvo a planétu Zem k úplnému vyčerpaniu ich životaschopnosti, 2) pre účely konzumného životného štýlu civilizovanej elity ľudstva bude potrebná systematická expanzia jej nemohúcnosti na ďalšie planéty.

Práve tieto dva závery boli o 20 rokov neskôr reflektované v deklarácii medzinárodnej organizácie Systematickej Expanzie Nemohúcnosti (SEN) z roku 2000. Tú na summite najvyšších lídrov sveta predniesol jej Generál–Tajomník (G-T) s utajeným menom. 

Predniesol ju v posledný deň summitu, kedy už, ako už tradične v SEN, prevládalo v rokovacej sále ticho. Ticho a chrapot.

Ignorujúc túto situáciu, G-T s utajeným menom začal prednášať. Text videl po prvýkrát, a tak sa vo svojom prejave nevyhol viacerým zaváhaniam. Nikým nerušený začínal svoj prednes končiť slovami: „Plán B neexistuje pretože nemáme planétu B“, poznamenal a nahlas si odkašľal do mikrofónu, čím zobudil takmer všetkých driemajúcich svetových lídrov. Hrôze v ich očiach sa potešil, uškrnul a z rukáva vytiahol tromf, na ktorého použitie tak dlho čakal aj on, aj jeho predchodcovia. „Ibaže, by sme mali planétu C! Plán C z dielne medzinárodnej agentúry W.A.S.T.E. sídliacej pod SEN, s veľkou radosťou privádzam k životu!“

Následný zúrivý potlesk v sále prerušovali len opakujúce sa ďalšie a ďalšie vlny potlesku, až kým si prvý z vysokých ambasádorov s vreskotom nezlomil ruku. Opäť nastalo spavé ticho. Svetová mašinéria mala nový plán. 

Obrázok blogu
(zdroj: Between the Lines)

Deklarácia SEN z 8. septembra 2000 

„Plán C“

Mars je rozvojovou planétou, lebo:

  1. Plocha obrábaných a zavlažovaných polí na tejto planéte zaberá 0 percent jej povrchu.

  2. Počet vybudovaných škôl všetkých stupňov dokopy na planéte činí celkový počet 0. Úroveň vzdelania je tak najnižšia v histórii všetkých štatistík.

  3. Hodnota hrubého národného dôchodku na Marse činí 0 dolárov per capita.

  4. Ak aj na Marse niekedy bol život, tak všetok vyhynul. A to je v 21. storočí z pohľadu medicínskeho vývoja neakceptovateľné.

  5. Priemerná dĺžka ľudského života na Marse je a vždy bola na úrovni 0 – dní, týždňov, mesiacov, rokov, storočí...

  6. Na Marse neexistuje žiadna iná infraštruktúra, okrem tej vytvorenej prírodou.

  7. Obchod medzi Marsom a rozvinutou časťou planéty Zem činí 0 dolárov.

  8. Planéta Mars je červená. To je po víťazstve slobody a demokracie vo svete neprípustné.

Na základe záverov odborníkov z agentúry W.A.S.T.E., sa medzinárodné spoločenstvo zaväzuje za prechod našej ľudskej civilizácie na Plán C. Ten, na základe zdôvodnenia zhrnutého vyššie, nariaďuje – kolonizáciu planéty Mars do roku 2015. Realizátorom kolonizácie sa stáva medzinárodné spoločenstvo zastupované agentúrou W.A.S.T.E. a jej riaditeľom, menovaným Júliusom Angelom.
*
Július sa teda prijatím deklarácie stal riaditeľom W.A.S.T.E., ktorú organizácia SEN určila za hlavného realizátora vesmírnej odysei na záchranu úzkej skupiny vyvolených pozemšťanov. O tomto fakte však zvyšná časť ľudstva nevedela. 

Prečo by aj. 
„Nech sa tešia!“, povedali si v SEN aj W.A.S.T.E.. 
A ľudia sa tešili...

Obrázok blogu
(zdroj: www.shockmansion.com)

*
Na červenej planéte si medzičasom urobila povrchová prieskumná sonda wasteM.A.R.S. svoju historicky prvú selfie. Marťanská mikroorganická komunita bez lídra zvaná Škasht sa ešte predtým vyplazila na objektív kamery ľudskej sondy – fotografky. 

Chcela jej niečo naznačiť. WasteM.A.R.S. ju však svojim objektívom nedokázala zachytiť. Škasht, podobne ako všetky ostatné marťanské mikroorganické komunity, bola pre ignorantské formy života a ich nástroje, neviditeľná. 

*
...po tom, čo prvá selfie wasteM.A.R.S. virálne obletela časť sveta s pripojením na internet, sa ľudia tešili ešte viac...

Jakub Žaludko - autor pracuje v treťom sektore.

---

Text vznikol bez nároku na honorár. Uverejnené texty reprezentujú výlučne názory ich autorov. Edukácia@Internet a Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (partneri v projekte Global E-learning, zriaďovatelia portálu monda.eu) sa nemusia stotožňovať s názormi či postojmi v nich obsiahnutých.

Skryť Zatvoriť reklamu