Zmena, ktorej sa väčšina bojí, ale je nevyhnutná

Písmo: A- | A+

Každý, kto sa len trochu dotkol témy verejnej správy dobre vie, aké to bude náročné nájsť si kompromis. Zmenu, ktorú prijmú a pochopia na dedine aj v mestách, politici aj odborníci a do ktorej sa budeme vedieť vžiť my všetci.

Únia miest Slovenska v utorok predstavila svoj návrh na pokračovanie reformy verejnej správy vrátane reformy samosprávy. Na ceste domov z práce som v rádiu prekvapene zachytila, žeÚnia miest Slovenska predstavila reformu samosprávy. Keby som dnes nebola účastná na predstavení menovanej “reformy”, táto správa by ma celkom potešila. Konečne niekto hovorí o samospráve aj v inom kontexte ako “nemáme peniaze, štát nám prehadzuje kompetencie, ale bez financií” a pod. Únia miest Slovenska, odkedy vedenie prevzal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, ožila a začala si budovať nielen svoju členskú základňu, ale aj odborné zložky. V utorok mali predstaviť výsledky práce odborníkov s cieľom navrhnúť pokračovanie reformy verejnej správy s dôrazom na samosprávu.

Najprv na pozitívnu nôtu. Veľmi si cením a teší ma, že sa hovorí o potrebe systémovej zmeny našej samosprávy. Richard Rybníček vo svojom úvodnom príhovore vyslovil niekoľko veľmi významných myšlienok. Hovoril o verejnej správe, ktorá je pre mnoho ľudí vrátane väčšinu politikov neatraktívnou a abstraktnou témou. Veľmi správne však povedal, že práve verejná správa je ten základ fungovania štátu a správne nastavený systém vrátane územno-správneho členenia, úradov, deľby kompetencií vie nielen prispieť k lepšiemu využitiu verejných financií, ale aj sprehľadniť občanom poskytovanie služieb štátom alebo samosprávou. To, či naša krajina je spravovaná dobre a efektívne jednoducho závisí od samotného nastavenia úradov - administratívnych zložiek. Práve od tohto záleží aj kvalita služieb v školstve, doprave, sociálnej oblasti, atď. 

Obrázok blogu

Prečo som však opatrná s ohlásením akýchkoľvek hotových dokumentov na reformu verejnej správy? Lebo sme sa už tak zamotali v zlučovaní, vytváraní, zrušení našich úradov, že bude ťažké vytvoriť jednoduchší systém, ktorý bude nielen rešpektovať subsidiaritu, princíp samosprávy, demokraciu, ale bude reflektovať aj na potreby modernizovať úrady a prehodnotiť, na čo skutočne idú a mali by ísť verejné financie. V zahraničí odborník ktorejkoľvek krajiny (okrem Francúzska) povie, že samospráva s 3 000 obcami je v súčasnej dobe neefektívna a nerozumná. Ľudia čím ďalej tým menej chcú mať do činenia s úradmi a radi by mali služby online. Kým učiteľom nevieme dať slušné platy, na administratívu malých samospráv, ktoré ledva kúria a svietia, štát posiela peniaze. A prečo? Lebo každý chce mať vlastnú vlajku, erb a pečať? Lebo namiesto toho, aby sme hľadali riešenia na skutočné problémy zaplátame nespokojné hlasy nesystémovými novelami zákonov. 

Štát je tu na to, aby v zastúpení niektorými kľúčovými ministerstvami koordinoval akúkoľvek zásadnú reformu. Sú to záujmové združenia, ktoré obhajujú svojich členov a majú skúsenosti z praxe. Potom sú tu nezávislé verejné orgány, akademici, odborníci z rôznych mimovládok alebo ľudia, ktorí sa inak venujú týmto témam. Jediné zmysluplné riešenie je vytvoriť si zo všetkých týchto zástupcov pracovnú skupinu, ktorá v prvom rade nekompromisne a bez politikárčenia zadefinuje skutočné problémy našej samosprávy a na základe faktov a dát navrhne zmenu, ktorá bude nielen prijateľná pre všetkých, ale najmä nezavedie ešte väčší chaos. Bude to však mať zmysel jedine vtedy, ak budúca vláda sa zaviaže, že skutočná reforma verejnej správy bude na zozname jej priorít. 

Každá snaha a iniciatíva hovoriť o tejto téme a udržať jej význam pri živote je nevyhnutná. Každý, kto sa len trochu dotkol témy verejnej správy však veľmi dobre vie, aké to bude náročné nájsť si dobrý kompromis. Zmenu, ktorú prijmú a pochopia na dedine aj v mestách, politici aj odborníci a hlavne zmenu, do ktorej sa budeme vedieť vžiť my všetci, občania tejto krajiny.Monika Filipová

https://strana-sas.sk/filipova 

Riešenia SaS pre samosprávu: https://www.sas.sk/detail/5755/23-samosprava/obsah

Skryť Zatvoriť reklamu