Prečo by mohol voliť maďarský volič slovenskú stranu?

Písmo: A- | A+

Maďarské strany, trochu podobne ako slovenské, nezvládli predvolebný kompromis a nespojili sa. Hrozí, že ani jedna z maďarských strán sa nedostane do parlamentu vo voľbách 2020 a vo vzduchu visí otázka, kto ich bude zastupovať.

Nie som odborník na tému maďarskej menšiny. Som jednoducho súčasťou tejto komunity, narodila som sa do nej, vyrástla som v nej a prvé poznatky o svojej dedine, regióne, krajine a sveta som získala v jazyku, o ktorom mnoho ľudí si myslí, že sa nedá naučiť alebo je to náhodný výber spoluhlások a samohlások. Práve tento jazyk je mojim materinským jazykom a aj pre mňa, ako pre drvivú väčšinu ostatných, trvalo dlho, kým sa mi podarilo naučiť sa po slovensky. Nie však preto, lebo sme nechceli. Skôr preto, lebo samotná výučba nebola dobre nastavená a nemali sme šancu si ho dobre osvojiť. Treba však povedať, že aj vďaka alebo práve kvôli jazykovej odlišnosti je maďarská menšina špecifickou súčasťou Slovenska a obohacuje jeho kultúru, prináša rozmanitosť a rozširuje rozhľad.

Téma maďarskej menšiny sa žiaľ na Slovensku aj po toľkých rokoch spolunažívania a spoločného boja pre demokratickú spoločnosť a krajinu stále často spája s predsudkami alebo negatívnymi skúsenosťami. Vraj neovládame štátny jazyk. Nechceme sa rozprávať po slovensky. Sme hrdí. Chceme maďarské občianstvo. Samé požiadavky, povedzme si úprimne, pre slovenského občana s jednotnou etnickou a národnou identitou absolútne nepochopiteľné. O čom sa však menej hovorí, keď sa hovorí o maďarskom voličovi je, že je taký istý občan tejto krajiny a má také isté požiadavky na kvalitu života, prácu, vzdelávanie, výchovu detí a spravodlivé fungovanie štátu, ako jeho ostatní spoluobčania. Maďarská menšina žije v najmenej rozvinutých okresoch, bojuje s pracovnými možnosťami, s rozpadnutými rodinami, ktoré si kvôli práci musia nájsť kompromis a oddeliť sa, s neuveriteľne zanedbanou infraštruktúrou a často s vlastnou identitou.

Je na čase, aby aj slovenské strany oslovovali maďarských voličov a ponúkali hodnoverné zastúpenie nielen v jazykovej oblasti, ale aj v tých dôležitých témach, ktoré sú pre zlepšenie ich životov kľúčové: vzdelávanie, infraštruktúra, podnikanie, pracovné príležitosti, sociálne služby.

Strana SAS možno nemá svoj program v maďarčine (zatiaľ), ale venuje sa v ňom národnostným menšinám a svoj autentický záujem dokazuje aj tým, že poskytuje miesta do volieb do Národnej rady SR kandidátom z rôznych národnostných menšín. Ako som vyššie vyjadrila, nie som odborníčka na maďarskú menšinu, ale som jej súčasťou a snažím sa porozumieť problémom, výzvam a obavám, ktoré ich trápia a zneisťujú. Maďarský volič je disciplinovaný a vždy sa pridal na správnu stranu, ale to neznamená, že mu stačí program v maďarskom jazyku a výzva, aby išli voliť. Je potrebné rozprávať sa s nimi o bolestivých témach podobne ako so slovenským voličom a ponúknuť im hodnoverné a skutočné zastúpenie.

Skryť Zatvoriť reklamu