Za málo peňazí veľa muziky?

Písmo: A- | A+

Niektorí poslanci v samospráve sa nedávno ozvali, že nedostávajú primerané finančné ohodnotenie za svoju prácu.

Veľmi som chcela nepísať o “peniazoch” pri písaní o samospráve, ale zdá sa, že sa tomu jednoducho nedá vyhnúť. Či riešime starostu, kompetencie, kontrolu alebo aj poslancov. Musím uznať, že platy starostov boli vždy viditeľnejšou a zaujímavejšou témou pre verejnosť ako odmeňovanie poslancov v samospráve. Často oprávnene vzhľadom na výšku platov niektorých starostov/primátorov a ich prácu. Zmena nastala možno pri nedávnej novele zákona o obecnom zriadení, kedy sa zaviedol strop pre odmeňovanie poslancov. Dôvod? Odmeny približne 20,000 poslancov v slovenských samosprávach dovtedy nenadväzovali na žiadne všeobecné pravidlá alebo merateľné ukazovatele a záviselo od rozhodnutia zastupiteľstiev, ktoré schvaľujú zásady odmeňovania. To spôsobilo, že v niektorých samosprávach poslanci, ktorí možno sa výrazne nepodielali na fungovaní samosprávy, dostávali neprimerane vysoké mesačné odmeny, pričom túto funkciu vykonávali popri svojich plných pracovných úväzkoch. Tu by som chcela zdôrazniť, že česť výnimkám. Verím, že sa nájdu samosprávy, ktoré tieto ukazovatele majú a aj podľa nich postupujú. Skúsme však dať odpoveď na otázky, NA čo má nárok poslanec v samospráve a ZA čo. 

NA čo teda má nárok poslanec obce alebo mesta? V prvom rade je dôležité, aby si kandidát aspoň trochu preštudoval zákony. V prípade poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev zákon hovorí o “možnej odmene”. Poslanec teda môže dostať odmenu. Zákon nikde nehovorí o plate, ktorý by bol nedajbože aj nárokovateľný. Rozhodovanie o tejto odmene- o jej výške a podmienkach - logicky prenecháva na samotnú samosprávu, ktorá by mala poskytnúť finančnú odmenu poslancom podľa svojej finančnej kondícii ako aj činnostiach poslancov. Je však dôležité zdôrazniť, že v podmienkach našich samospráv byť poslancom je skôr čestná funkcia a nejde o zárobkovú činnosť. Nemá sa to porovnávať s poslancom národnej rady alebo európskeho parlamentu, ktoré vzhľadom na časovú náročnosť výkonu ako aj rozsah zodpovednosti majú iný význam. Takže poslanec má nárok na odmenu podľa toho, ako to ustanovia zásady odmeňovania. V súčasnosti poslanec za celý kalendárny rok môže dostať maximálne výšku platu starostu v obci, kde je poslancom. Mimo tohto limitu majú poslanci nárok na odmenu za niektoré špecifické činnosti ako sobášenie. 

ZA čo dostáva tú odmenu? Zjednoduším to a tým určite vyvolám veľkú dávku nesúhlasu aj od poslancov a poslankýň samospráv, ale v skratke: za aktívnu účasť na zasadnutiach (na ktoré sa samozrejme treba pripraviť, keďže zastupiteľstvo rozhoduje o lokálnych záležitostiach), za účasť v komisiách prípadne výboroch, dozorných alebo ďalších orgánoch. Poslanci určite nemajú plniť alebo suplovať prácu obecného/mestského úradu. Ich základnou povinnosťou je uznášať sa a rozhodovať, sú teda skôr miestnym “zákonodarným” orgánom a nie výkonným. Treba tiež dodať, že zákon ustanovuje, že poslanec vykonáva svoj mandát zásadne bez prerušenia pracovného pomeru. 

Toto všetko však neznamená, že si aj poslanci našich samospráv nezaslúžia odmenu za prácu a čas, ktorý venujú výkonu svojho mandátu. Ak však chceme mať poslancov na “plné úväzky”, ktorý za výkon funkcie budú dostávať platy, tak sa opäť dostávame k jednému zo zásadných problémov slovenskej samosprávy - vysoká roztrieštenosť, zmysel 20,000 miestnych poslancov a takmer 3000 starostov, ktorých kvalita je vysoko obmedzená ľudským kapitálom. Som za to, aby za kvalitne odvedenú prácu ľudia dostali primeranú odmenu a to bez ohľadu na to, či ide o súkromný alebo verejný sektor alebo ide o volenú funkciu. Je však dôležité presne pomenovať nedostatky a neriešiť len následky, ale najmä príčiny problémov. Ak chceme efektívne spravovať krajinu nemôžeme si dovoliť míňať množstvo verejných financií na administratívu. Ak chceme mať kvalitné rozhodovanie a výkon, potrebujeme niekde ubrať a niekde pridať. Menej úradov a teda v konečnom dôsledku aj menší počet úradníkov v celkových číslach oproti dnešku, avšak s vysoko odborným personálom, ktorý bude kvalifikovane vykonávať svoju prácu, za ktorú si zaslúži primerané finančné ohodnotenie.

Monika Filipová

https://strana-sas.sk/filipova 

Riešenia SaS pre samosprávu: https://www.sas.sk/detail/5755/23-samosprava/obsah

Skryť Zatvoriť reklamu