Otvorený list poslancom NR SR

Písmo: A- | A+

V súčasnosti je v Národnej rade SR po prvom čítaní návrh zákona, ktorý upravuje odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov.

Jeho súčasná podoba je absolútne neprijateľná pre odborové, ako aj profesijné organizácie zastupujúce zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Preto som sa obrátila listom osobne na každého poslanca Národnej rady SR, aby nepodporili v druhom čítaní túto neprijateľnú podobu zákonu z dielne ministerstva zdravotníctva. 

„Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

iste viete, že vláda predložila Národnej rade SR na schválenie odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780).

Tento návrh vlády nie je kompromisom. Nedošlo k žiadnej dohode so zástupcami zdravotníckych pracovníkov a komorami zdravotníckych pracovníkov. Jeho predloženie po štyroch rokoch rokovaní je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky. Alarmujúca nespravodlivosť v platovom ohodnotení nevyrieši základná zložka mzdy sestry a pôrodnej asistentky vo výške 0,81 násobku priemernej mzdy bežného Slováka.

Podceňovanie práce sestier smiešnym ohodnotením, ktoré má byť zákonom zabetónované na mnoho rokov je jedným z dôvodov prečo návrh vlády vyžaduje zmenu. Návrh neodstraňuje najvážnejší problém zdravotníctva - nedostatok sestier, lebo nemotivuje mladé ženy, aby si vyberali takúto ťažkú prácu. Bola to vláda a teraz ste to vy poslanci, ktorí nám ukážete, ako si v skutočnosti prácu sestier vážite.

Vaše hlasovanie a Vaše pozmeňujúce návrhy určia zodpovednosť za personálny kolaps o niekoľko rokov. Priemerný vek sestier tesne atakuje hranicu 50 rokov. Každý rok sa z registra sestier odhlasuje okolo 1200 sestier a prichádza do registra okolo 370 sestier, takže každý rok ubudne 830 sestier.

Po dvadsiatich piatich rokoch prázdnych rečí jedna vec irituje asi všetky sestry a pôrodné asistentky a to sú frázy o nedostatku peňazí. Na priority sa peniaze nájdu, nájdu sa dokonca peniaze na predražené nákupy a pre finančné skupiny. Pod nosom máte financie, ktoré by vyriešili všetky problémy s platmi, ak by ste sa okrem súkromného zisku zdravotných poisťovní zamysleli aj nad zákonom dovoľovanými výdavkami na správu t. j. prevádzku súkromných či akých zdravotných poisťovní v stovkách miliónov eur, ktoré mnohonásobne vyššie ako poplatky za správu dôchodkových správcovských spoločností.

Želám Vám, aby Vás v budúcnosti mal kto ošetriť lebo, všetci zrejme nebudete môcť byť ošetrení kvalitnými slovenskými sestrami v Rakúsku. Moje úprimné želanie ostane iba zdvorilostnou frázou, ak sa dnes nepostavíte za sestry a pôrodné asistentky. Napätie stúpa a sestry budú žiadať oveľa viac, keď skôr či neskôr pohár trpezlivosti pretečie.“

Monika Kavecká

predsedníčka OZ SaPA

Skryť Zatvoriť reklamu