Zázrak sústredenej práce

Písmo: A- | A+

Základom pre rozvoj dieťaťa je koncentrácia. Dieťa, ktoré sa dokáže koncentrovať, je nesmierne šťastné.“  (Mária Montessori)

Obrázok blogu

Či ste si to všimli, alebo nie, myšlienky Márie Montessori sa začínajú stále viac šíriť aj po Slovensku. Inšpirujú sa nimi čerstvé mamičky, ktoré si z Montessori praxe vyberajú rôzne činnosti, aby mohli zmysluplne zamestnať svoju ratolesť, alebo aj také, ktoré si princípy Montessori pedagogiky berú za svoj výchovný ideál. Vďaka nim, ako aj z potešujúcej iniciatívy niektorých učiteľov, sa táto pedagogika začína pomaličky udomácňovať aj v niektorých našich predškolských zariadeniach. Mnohé štátne či súkromné škôlky lákajú deti do svojho zariadenia s prísľubom uplatňovania prvkov Montessori pedagogiky, iné sa hrdia tým, že sú Montessori škôlkami. Odhadujem, že v škôlkach, ktoré ponúkajú prvky Montessori pedagogiky, nemajú Montessori materiál – povedzme si narovinu, zakúpiť ho je finančne náročnou záležitosťou. A tak využívajú „prvky“ v podobe svojpomocne vyrobených pomôcok alebo zapájaním detí do prípravy jedla a podobne. Je úžasné, že sa takéto veci robia aj v štátnych škôlkach a že sú tam učitelia, ktorí vidia v tejto pedagogike cestu ideálnu pre dieťa.

Do druhej skupiny spomínaných predškolských zariadení patria škôlky, ktoré sa označujú ako „Montessori“. Na Slovensku ide zväčša o súkromné zariadenia. Tieto škôlky zamestnávajú učiteľov, ktorí absolvovali Montessori kurz, a v policiach majú zoradené originálne Montessori materiály. Avšak ani tieto atribúty nerobia takúto škôlku dobrou Montessori škôlkou, ak sa v nej obchádzajú základné princípy Montessori pedagogiky. Tie vychádzajú z predpokladu, že dieťa na ceste poznávania sleduje svoj vnútorný plán, ktorý sa odkrýva vďaka jeho schopnosti koncentrácie. KONCENTRÁCIA alebo SÚSTREDENIE SA je kľúčovým fenoménom Montessori filozofie. Ako takmer vo všetkom, aj v prípade rozvoja koncentrácie a pozornosti je prvých šesť rokov života najdôležitejším obdobím.

Schopnosť sústrediť sa považovala M. Montessori za niečo, čo je dieťaťu vlastné, ak mu ponúkneme v správnom čase správnu činnosť. V takomto prípade sa dieťa dokáže hlboko do činnosti pohrúžiť a venovať sa jej dlhý čas bez toho, že by vnímalo okolie. M. Montessori opisuje prípad, kedy jedno dievčatko v škôlke bolo natoľko pohrúžené do vkladania valčekov do správnych otvorov, že nevnímalo nielen ruch okolo seba, ale ani to, keď ho na stoličke zdvihli a opäť položili. Dievčatko stále nerušene pri činnosti zotrvávalo.

Priznávam, že v našej škôlke sme zatiaľ takúto mieru koncentrácie nespozorovali (veríme, že aj to príde J), ale máme skúsenosti s deťmi, ktoré naozaj dokážu dlho-predlho napríklad presýpať fazuľku z jedného džbánika do druhého a nenechajú sa rušiť žiadnym podnetom z okolia. Potom si s pospevovaním odložia tácku so džbánikmi do police a dajú si pauzu, veselo sa prejdú po triede, pozrú, kto čo robí, alebo sa nadesiatujú a prehodia pár slov s kamarátom. A venujú sa ďalšej činnosti. Vtedy ako učiteľky s príjemným pocitom pozeráme na tento jav, pretože tušíme, že dieťa sa cez momenty hlbokej koncentrácie blíži k harmonizácii, k vyladeniu vlastného vnútra, ktoré je častokrát rozhárané a predpodnetované svetom, ktorý ho obklopuje. (O tom, že v dnešnej pretechnizovanej dobe je schopnosť koncentrácie vzácnejšia a dôležitejšia, než tomu bolo pred 100 rokmi, sa určite nemusím rozpisovať.)

Pre nás ako učiteľov je dôležité dieťa starostlivo pozorovať, poznávať ho a na základe odpozorovaného mu ponúkať činnosti, ktoré sú pre neho podnetné a zaujímavé, pri ktorých sa dokáže dlho sústrediť a opúšťať ich so spokojným pocitom naplnenosti. Ide väčšinou o také aktivity, ktoré podporujú svalovú koordináciu, koordináciu oko-ruka a jemnú motoriku. Patrí sem napríklad presýpanie rôzne veľkých zŕn zo džbánika do džbánika, naberanie orieškov kliešťami a vkladanie ich do mištičky, preosievanie múky, nalievanie vody z kanvičky do pohárikov, strúhanie a šľahanie mydla, zametanie dlážky, umývanie stola a podobne. Tieto činnosti nazývame „cvičeniami praktického života“ a sú pre nové deti v škôlke najpríťažlivejšie. Najmä cez ne dochádza k sústredenej činnosti a od nej k harmonizácii, upokojeniu dieťaťa.

Dieťa sa dokáže sústrediť pri mnohých ďalších aktivitách – dôležité je poskytnúť mu k tomu podmienky. Ako to môžeme zabezpečiť? Pre domáce i škôlkarske prostredie platí niekoľko odporúčaní:

  1. Dieťa pri žiadnej činnosti nerušíme (samozrejme, ak neubližuje sebe ani iným) – ak napríklad ticho a zaujato kreslí, nerušme ho vypytovaním sa, čo to je, a počkajme, kým svoju prácu dokončí. Ak treba zmeniť činnosť (napríklad ísť obedovať), upozorníme na to v niekoľkominútovom predstihu.

  2. Pozorujme – dieťa nám svojou činnosťou dáva najavo, čo pre svoj vývin potrebuje; či je to rozvoj hrubej motoriky (skákanie, chodenie po schodoch...), grafomotoriky (kreslenie...), budovanie sociálnych vzťahov (sledovanie detí, nadväzovanie kamarátstiev...) atď.

  3. Vytvorme vhodné podmienky – ak vieme, čo dieťa najviac vyhľadáva, uložme mu to do poličky, vytvorme mu priestor na kreslenie alebo na skákanie ap.

  4. Zbytočne veľa nerozprávajme – ak chceme dieťaťu ukázať, ako sa niečo robí, upriamme jeho pozornosť na prácu našich rúk, nerozptyľujme ho prílišným opisovaním toho, čo robíme a prečo to robíme.

  5. Nepreťažujme pozornosť dieťaťa množstvom podnetov – ponúkajme radšej menej hračiek alebo činností, ktoré sú vyberané s ohľadom na aktuálne potreby dieťaťa.

Ak má dieťa dostatok príležitostí k sústredenej činnosti, nielenže je spokojnejšie, ale narastá aj jeho schopnosť učiť sa nové veci. A tak sa u detí v Montessori škôlkach postupne prebúdza záujem aj o písmená, o veľké čísla a o tajomstvá prírody.

Mgr. Kvetoslava Rábelyová

bývalá riaditeľka SMŠ Montessori Zvolen

Skryť Zatvoriť reklamu