Prečo dnes žijú niektorí antivaxeri?

Písmo: A- | A+

Pretože ich rodičia boli generáciou, ktorá intenzívne vnímala to, že ich deti môžu zomrieť krátko po pôrode, alebo v prvých rokoch života.

Na ochorenia, ktoré sa dali len veľmi ťažko liečiť, mali vážne komplikácie, dlhodobé a invalidizujúce následky a často napriek snahe lekárov a pokročilej medicíne prišla neodvrátiteľná smrť.

Dnešní antivaxeri boli svojimi rodičmi a lekármi zaočkovaní proti týmto chorobám:

Záškrt
Je to bakteriálne ochorenie. Napadá krčné mandle a hrtan. Choroba môže skončiť udusením v priebehu niekoľkých hodín.
Povinné očkovanie bolo na našom území zavedené v roku 1946.
Vďaka očkovaniu na Slovensku od roku 1969 žiadny človek neochorel ani nezomrel na záškrt.

Tetanus
Je vážne infekčné ochorenie nervového systému sprevádzané bolestivými kŕčmi, ktoré sú také silné, že môžu zlomiť kosti alebo pretrhnúť svaly.
Očkovania proti tetanu bolo na Slovensku zavedené v roku 1958.
V súčasnosti sa vyskytujú ojedinelé prípady u starších neočkovaných alebo nedostatočne očkovaných osôb.
Vďaka očkovaniu je aj toto vážne infekčné ochorenie u nás unikátne.

Čierny kašeľ
Je akútne respiračné ochorenie. Prejavuje sa záchvatovitým kašľom sprevádzané krvácaním do viečok, zápalom pľúc, zápalmi stredného ucha a zápalom mozgu.
Po zavedení pravidelného povinného očkovania v roku 1958 chorobnosť výrazne poklesla a udržiava sa na nízkych hodnotách.
Adolescenti a dospelí neboli pravidelne preočkovávaní a ich protilátky získané očkovaním v detstve postupne klesajú. Preto nastal mierny nárast počtu prípadov čierneho kašľa. Preto sa na Slovensku zaviedlo v roku 2010 preočkovanie detí proti čiernemu kašľu v 13. roku života.
 

Vírusová hepatitída B
Prejavuje sa únavou, nechutenstvom, napínaním na zvracanie, zvýšenou teplotou, bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, tmavým močom, svetlou stolicou a žltým sfarbením očných bielok a kože. Chronická infekcia môže u časti postihnutých viesť k ťažkému poškodeniu pečene, vzniku pečeňovej cirhózy alebo karcinómu.
Od roku 1998 sa v Slovenskej republike povinne očkujú všetky dojčatá. Vďaka očkovaniu bolo v roku 2015 hlásených len 65 prípadov.
 

Hemofilové invazívne ochorenia
Ide o závažné infekcie, ktoré spôsobujú zápal mozgových blán, zápal hrtanovej príklopky, bronchopneumónie, zápal pľúc, zápal kĺbov a kostí a tiež sepsy. Ťažké formy infekcie zanechávajú chronické následky, najmä poškodenie sluchu, poškodenie mozgu.
Očkovania dojčiat proti hemofilovým invazívnym infekciám sa vykonáva od roku 2000.

Detská obrna
Je to závažné, často zmrzačujúce, alebo smrtiace ochorenie postihujúce predovšetkým detskú populáciu. Keď vírus napadne a zničí bunky centrálneho nervového systému, vzniká zápal mozgových blán a asi u 1 % infikovaných najobávanejšia paralytická forma ochorenia. Pri tejto forme vznikajú obrny najmä svalov končatín rôzneho rozsahu, ktoré sú nevyliečiteľné a trvalé. Vedú k deformitám končatín a často k pripútaniu postihnutých na invalidný vozík. Môže nastať aj obrna dýchacích svalov a následne k porucha dýchania. Život ohrozujúce je postihnutie mozgového kmeňa, kedy môže nastať smrť v dôsledku zlyhania životne dôležitých centier.
Vďaka očkovaniu sa na Slovensku obrna nevyskytuje už viac ako 50 rokov. Posledné ochorenie bolo evidované v auguste 1960.

Osýpky
Sú vírusovým ochorením sprevádzaným horúčkou, vyrážkou, kašľom, nádchou, konjunktivitídou. Osýpky sú vážnym zdravotným problémom v tých krajinách, kde sa neočkuje, alebo očkuje nedostatočne. Podľa SZO bolo vo svete v roku 2014 zaznamenaných približne 114 900 úmrtí prevažne u detí do päť rokov, ide asi o 314 úmrtí denne alebo 13 úmrtí každú hodinu.
Začiatok povinného očkovania u nás bol v roku 1969. Vďaka povinnému očkovaniu neeviduje dnes Slovensko žiaden prípad osýpok.
Mamičky pozor. Ovčie kiahne alebo varicela je detské vírusové, silne nákazlivé ochorenie. Na rozdiel od pravých kiahní sa dajú dobre liečiť. To nie sú osýpky, na ktoré sa zomiera.

Rubeola
Ružienka je ľahko prebiehajúce ochorenie, ktoré pri ochorení tehotnej ženy môže spôsobiť vážne poškodenia plodu. Infekcia tehotnej ženy, najmä v prvých troch mesiacoch gravidity môže viesť k infekcii plodu a k potratu, alebo k poškodeniu plodu rôzneho rozsahu, čo sa po narodení prejaví ako vrodený rubeolový syndróm - mentálna retardácia, slepota, hluchota, srdcové chyby.
Začiatok povinného očkovania na Slovensku bol v roku 1985. Vďaka povinnému očkovaniu od roku 2000 nebol evidovaný žiaden prípad ochorenia.

Mumps
Je akútne ochorenie sprevádzané bolestivým opuchom slinných žliaz s možným postihnutím centrálneho nervového systému – zápalom mozgových blán, pankreasu a pohlavných žliaz.
Začiatok povinného očkovania na Slovensku bol v roku 1987. Odvtedy je toto ochorenie vďaka povinnému očkovaniu u nás unikátne.

Milí antivaxeri.
Vyššie spomínané protilátky kolujú vo vašich žilách preto, lebo vaši rodičia a lekári chceli, aby vás chránili pred závažnými a smrteľnými ochoreniami. Niektorí z vás len kvôli nim dnes žijete. Len kvôli nim dnes netočíte kolieska invalidného vozíka. Len preto si dnes možno neslintáte na golier košele v zariadení sociálnych služieb. 
Len preto, že vaše matky dôverovali a netrúfali si sporiť sa s imunológmi, doktormi, výskumníkmi a profesormi medicínskych vied.
Vy dnes máte tú neslýchanú odvahu. Ale tú odbornosť nemáte. No máte tú istú zodpovednosť, akú mali vaše matky. Zložte zbrane.

Kvôli svojim deťom, kvôli svojim rodičom, kvôli všetkým, ktorých máte radi.
 

Skryť Zatvoriť reklamu