Vymierame a vlastná hlúposť nás dorazí

Vyspelé krajiny majú závažný problém. Vymierajú. Detí sa rodí príliš málo na to, aby boli v budúcnosti zárukou ekonomického rastu a aby podržali početnú starnúcu generáciu, ktorej vek dožitia stále stúpa. Tento trend bude mať v dohľadnej dobe za následok spomalenie rozvoja a zhoršenie sociálnej situácie vo všetkých vyspelých krajinách.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Stromy života vädnú
Tieto tendencie sú viditeľné na vekových pyramídach zvaných aj Stromy života. V grafe sú uvedené tri základné typy stromov života:

Typy stromov života
Typy stromov života 

Prvý progresívny typ je charakteristický pre historické a prehistorické populácie alebo pre rozvojové krajiny. Detí sa rodí veľa, no ľudia umierajú v porovnaní s vyspelým svetom oveľa skôr. Zlá hygiena, nedostupnosť zdravotnej pomoci, zlá výživa.

Stacionárny typ stromu života zobrazuje kontinuálne nahrádzanie počtu obyvateľstva pomerne rovnomerne vo všetkých zložkách. Detí je približne toľko ako produktívnych a produktívnych je približne toľko ako dôchodcov.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Regresívny typ zobrazuje súčasné trendy ekonomicky vyspelých krajín. Má tvar urny a zobrazuje vymieranie populácie. Detí sa rodí málo a zároveň prichádza k starnutiu populácie. Vysoký vek dožitia ľudí znamená, že je zvýšená záťaž na ich hmotné a sociálne zabezpečenie, ale na tom sa nemá kto podieľať. Produktivita obyvateľov bude klesať a ich celkový počet sa bude znižovať.

Slovenský strom komplikácií a Husákove deti
Slovenský strom života má niekoľko špecifík, ktoré všetkým obyvateľov v blízkej budúcnosti znepríjemnia život. Takto vyzeral v roku 2012:

Strom života SK
Strom života SK 

Vidíme na ňom populačnú explóziu - tzv. Husákove deti, ktorá bola spôsobená krátkodobou a neudržateľnou prorodinnou politikou. V súčasnosti je táto silná generácia v produktívnom veku. Nasleduje ale trendy rozvinutých štátov, teda posúva prvý pôrod do vyššieho veku a drží sa pri jednom, najviac dvoch deťoch a zvyšuje sa tiež podiel bezdetných. To znamená, že v čase, keď bude táto generácia prichádzať do dôchodkového veku, bude ohromný prepad v počte produktívnych ľudí na Slovensku. Otázkou teda je, kto a ako zabezpečí pre túto silnú generáciu dôstojnú starobu, ak vieme, že vek dožitia sa zvyšuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Rozvojový štát uprostred krajiny
Ďalším veľkým problémom, ktorý prileje olej do ohňa neistej budúcnosti našej krajiny je to, že s plným vedomím si v srdci Európy držíme rozvojové mikrokrajiny s vlastnými zákonitosťami, iným vývinom, iným hodnotovým nastavením. V týchto krajinách nie je problém s pôrodnosťou. Práve naopak. Ich strom života v porovnaní s ostatným Slovenskom vyzerá takto:

Stromy života -rómska populácia a majorita
Stromy života -rómska populácia a majorita 

 Áno, segregované osady vo vnútri Slovenska majú úplne inú populačnú krivku ako zvyšok krajiny. Je to jasnevidieť na progresívnom type stromu života. Detí sa rodí veľa, vek dožitia je nízky. Ako v rozvojových krajinách. Tu však ide o zmes tradícií a sebazáchovného mechanizmu komunity, lebo veľká rodina prinášala v tradičnej rómskej spoločnosti ekonomické výhody, prestíž, napĺňala ochrannú funkciu a umožňovala vytvárať spojenectvá.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa štatistík má nevzdelanosť v týchto komunitách priamy vplyv na skoré rodičovstvo.V skupine nevzdelaných žien už len jedna tretina bola vo veku 20 rokov bezdetná. A 37% z týchto dvadsaťročných žien malo dokonca viac ako jedno dieťa. Naproti tomu až 60% vzdelaných Rómiek bolo vo veku 20 rokov bezdetných. Tieto ženy zväčša nežili v segregovaných osadách a boli ekonomicky aktívne.

Z toho vyplýva, že segregácia, chudoba a nedostatočné vzdelanie majú významný vplyv na populačné správanie rómskych žien. Pri nezmenenom stave bude prognóza na rok 2030 v porovnaní s ostatnou populáciou Slovenska vyzerať takto:

Skryť Vypnúť reklamu
Majoritná a rómska populácia
Majoritná a rómska populácia 

Rómska populácia bude stabilizovať rastúci trend a svojou pôrodnosťou bude naďalej významne prevyšovať trendy majoritného obyvateľstva. Mohli by sme povedať – chvalabohu, aspoň malá zábezpeka toho, že Slovensko nevymrie.

Nie, nevymrie, ale o tridsať rokov sa bude zmietať v nebezpečnej kríze, kedy nebude mať zdroje na pokrytie potrieb starnúcich obyvateľov a nevzdelaní ľudia budú mať ešte menej nádeje na slušní život ako dnes. Predpokladám, že nastane vývojový regres celej spoločnosti. Kam až klesneme a ako to bude vyzerať to je zatiaľ otázkou. Ale isté je, že ak v populácii segregovaných osád bude naďalej panovať bieda a nevzdelanosť, bude to ďalšou ranou už i tak zdevastovanej prosperity.

Morálna bieda a skutočná bieda
Bieda je situácia, ktorá nedovoľuje jednotlivcovi, domácnosti alebo celej sociálnej vrstve uspokojovať svoje základné životné potreby. Pojem bieda používame na označenie extrémnych foriem chudoby. A keďže budú mať títo ľudia problém s napĺňaním základných životných potrieb, tak zo začarovaného kruhu izolácie sa von nedostanú. Potrebujú pomoc.

Ak je pre niekoho slabou motiváciou pomôcť ľuďom v núdzi,mal by myslieť aspoň na to, že tým pomáha aj sebe. Politické špičky tento hroziaci problém ignorujú. Vraj Rómovia v osadách žijú zo dňa na deň. No politici robia presne to isté. Radšej sa nedívajú do budúcnosti, aby tam náhodou neuvideli niečo nepríjemné. Prešustrovali milióny na triviálnosti, akými sú napr. zvyšovanie počítačovej gramotnosti v osadách, alebo lekcie písania motivačných listov zamestnávateľovi. Toľko hlúpostí a za obrovské peniaze!

Pri každej osade už dávno mohlo stáť komunitné centrum, kde sa mohli v slušnom prostredí hrať a vzdelávať deti, kde by pripravovali predškolákov a učili ich slovensky, kde by tiekla z kohútiku voda a v zime by tam bolo teplo a pokoj na učenie. To všetko už mohlo a malo byť. Mali ťahať ľudí k vzdelaniu, aby sa vymanili z biedy a izolácie. Lebo len vzdelanie otvára dvere do širšej spoločnosti.

Zachráni nás populačná explózia alebo rozumná politika
V roku 2011 to už vyzeralo nádejne. Ministerstvo práce na čele s Jozefom Mihálom a Luciou Nicholsonovou pripravilo Národný projekt komunitných centier. Zmyslom centier malo byť vzdelávanie detí a ich lepšia pripravenosti na vstup do školy. Mali tam byť predškolské kluby pre deti, kluby pre matky s deťmi, mladým ľuďom by mali ponúkať aktivity na trávenie voľného času, krúžky, tréningy, prednášky, rodinám by mali priblížiť zdravotnú starostlivosť a poskytovať sociálne poradenstvo, nezamestnaným pomoc pri hľadaní práce. Na projekt bola vyčlenená slušná suma - 20 miliónov eur z ESF, pričom je Ministerstvo práce pod vedením Richtera viazané projekt zrealizovať. Odvtedy uplynuli tri roky. Tipnite si, koľko takých centier dnes už stojí. Správne. Zatiaľ žiadne. 

EÚ nás napomína, že nehospodárne a korupčne zaobchádzame s eurofondami, že nie sme schopní ich vyčerpať. No nie je to absurdnosť? Pre vlastnú neschopnosť prichádzame o milióny, ktoré by mohli byť pre nás všetkých do budúcna prospešné, ak by boli využité rozumne. O dva roky, pri záverečnom zúčtovaní tejto vlády uvidíme, koľko aj z týchto dvadsiatich miliónov sa opäť minulo účinkom.

Tí, ktorí ste dnes ráno išli do práce, môžete sa zatiaľ pripravovať na to, že z dôstojnej staroby nebudete mať nič. Pretože vymierame a problémy neriešime. Politika má na populačnú krivku významný vplyv. Preto politik by mal byť človek s plánmi a víziou. U nás však máme väčšinu takých, ktorí prišli do politiky ako na klondajk, alebo sa za slušný honorár skrývajú pred reálnym životom, lebo vedia, že by v ňom neobstáli.

Preto ak náhodou naozaj vymrieme, história si povie - tak im treba!

Natália Blahová

Natália Blahová

Bloger 
  • Počet článkov:  369
  •  | 
  • Páči sa:  32x

Som sociálna poradkyňa. Ľudské práva, práva dieťaťa, rodinná a sociálna politika sú témy, ktorými sa zaoberám celý svoj pracovný život. Túžim po slušnom štáte, ktorý by fungoval pre ľudí a myslel aj na tých najslabších. Zoznam autorových rubrík:  RodinaúvahyPoéziapocitovkyknižnicaKomentáreu násPolitikafotonezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

5 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu