Závažné podozrenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa odfláknuté

Písmo: A- | A+

Obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí sú veľmi citlivou témou. Preto je dôležité, aby úrady, súdy a polícia postupovali promptne a nanajvýš dôsledne. V banku je totiž život dieťaťa, jeho fyzické i psychické zdravie a poškodenia, ktoré si bude bolestne niesť životom. Uplynul viac ako jeden rok odvtedy, keď ma oslovila Lenka - mama malej Natálky. V čerstvom a hroznom zážitku mi vypovedala, čo sa dozvedela od malej dcérky. Tá jej pri kúpaní začala vysvetľovať, kam jej otec dáva penis a prsty, popisovala masturbačné pohyby.

Obrázok blogu

Otec s matkou žijú už nejaký čas oddelene, ale otec si pravidelne brával dcéru na víkendy. Matka bola spokojná, že dieťa je s otcom, otec bol spokojný, že je s dcérou.
Matka si však začala však všímať, že Natálka sa nechce kúpať. Jedného dňa sa ale pri kúpaní rozhovorila. Jej matka napriek prvotnému úľaku duchaprítomne vzala do ruky telefón a začala jej rozprávanie nahrávať. Zdesená hľadala pomoc.

Keď ma kontaktovala, ešte tej noci sme spísali predbežné opatrenie o zákaze styku otca s dieťaťom a návrh vo veci samej na súdny zákaz styku. Formulovali sme tiež trestné oznámenie o podozrení na sexuálne zneužívanie maloletej. Tiež som matke odporučila, aby bezodkladne navštívila s dcérkou lekára a aby malá podstúpila odborné gynekologické a psychologické vyšetrenie.
Písal sa jún 2013.

Zakrátko bol predbežným opatrením vydaný dočasný zákaz styku otca s dieťaťom. A to bolo to prvé a zároveň posledné, čo bolo vydané.

Pojednávanie v tejto veci sa konalo marci 2014. Teda o 9 mesiacov. Odročené na neurčito. Od vtedy uplynulo ďalších sedem mesiacov a ...nič.

Zákon 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok §176 ods. 3:
„Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania... Konanie možno predĺžiť, len ak z vážnych dôvodov a z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy. Súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov bezodkladne po začatí konania.“

To značí, že do šiestich mesiacov mala matka malej Natálky vedieť, ako súd vo veci rozhodol. Nevie to však dodnes. To jest viac ako 15 mesiacov od začatia konania. Najhoršie je, že stále žije v strachu a pod verbálnymi aj súdnymi atakmi príslušníkov otcovej rodiny, ktorí sa dieťaťa domáhajú.

Krajský súd v Trenčíne sa k veci vyjadril nasledovne:
„Keďže ide o citlivú vec, nebude sa k nej súd vyjadrovať. Určite nie je v záujme dieťaťa aby sa predmetom verejnej diskusie stala otázka, či bolo sexuálne zneužívané.“

Veľmi dojemný záujem súdu o dieťa.
Polícia nechala v priebehu roka niekoľko krát vyšetriť malú Natálku aj jej matku. Otec bol na polícii vypovedať iba raz a to ako svedok. Otec vytrvalo tvrdí, že všetky obvinenia sú vymyslené a podľa jeho slov nikdy sexuálne hry s dieťaťom nehral a netuší, prečo si matka zrazu tieto obvinenia začala vymýšľať.

Tri znalecké posudky však hovoria niečo iné.

Z posudku súdneho znalca:
„...uchopuje najskôr jednu matkinu ruku, následne i druhú a pre dieťa neprirodzeným spôsobom, pritláča obidve ruky postupne k svojmu genitálu (nemožno predpokladať ovplyvňovanie dieťaťa matkou, skôr neadekvátny prejav otca voči dieťaťu, dieťa nie je schopné tento pohyb prejaviť vlastnou predstavivosťou, jedine zažitou skúsenosťou). Súčasne dieťa slovne reaguje, žiada matku: „musíš tam nechať ruku....aj druhú mi tam daj...nepustím tú ruku...“, na podnecovanie dieťa reaguje „tatik tam dáva ruku“...na bližšie dotazovanie, ako sa tatík s ňou hrá, je emočne čoraz dráždivejšia len náznakom ukazuje hru „leze, leze“.

„...dieťa priamo demonštruje hru „leze leze“ na svojom tele a reaguje tiež slovne, že do „ritky“ lezú „tatikove pršteky“. Zdôrazňujeme, že reakcie dieťaťa sú autentické, dieťa vzhľadom na svoju dosiahnutú vývinovú úroveň nedisponuje schopnosťou vymyslieť si túto „hru“ a nedokázalo by ju demonštrovať týmto spôsobom, pokiaľ by aj bolo „inštruované matkou“, jedná sa o autentickú skúsenosť dieťaťa.
 

Z posudku druhého súdneho znalca:
„Konanie popísané vo výroku uznesenia (ako aj na videozázname) maloletej Natálii teda vymyslená hra označovaná ako „Leze, leze, do dierky vlezie“, nemožno považovať za primerané, väčšinové a sociálne prijateľné ...a môže u disponovaných osôb smerovať k sexuálnemu vzrušenie a uspokojeniu.“

Z vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast po gynekologickom vyšetrení:
„...poranenie nezistené, vonkajšie rodidlá s začervenaním – niet dôvodu neveriť dieťaťu o nevhodnom správaní sa otca.“

Po týchto záveroch všetky posudky odkazujú na to, že je potrebné sexuologické vyšetrenie otca.
Polícii však takýto posudok nechýbal.


Krajská prokuratúra v Žiline sa napriek vyjadreniu znalcov vyjadrila nasledovne:
„Vyšetrovateľ rozhodol o zastavení trestného stíhania, lebo podľa jeho názoru skutok sa nestal.“
K svojmu výroku nepodali žiadne ďalšie vysvetlenie a ani neuviedli, čo ich primälo k tomuto záveru, keďže vyšetrenia dieťaťa poukazujú na neštandardné sexuálne praktiky neprináležiace k veku a vedomiu dieťaťa a súdny znalci z oboru požadovali pre ďalšie posúdenie vyšetrenie otca, ktoré už nikto nenariadil a doteraz sa nezrealizovalo.

Okresný prokurátor v Čadci ďalšie vyšetrovanie nepokladá za potrebné, „nakoľko aj toto vyšetrovanie by nezmenilo výsledky vyšetrovania“
Úžasné, vedieť takto predpovedať budúcnosť.

Mama Lenka už 15 mesiacov tŕpne strachom. A teraz, keď bolo vyšetrovanie zastavené, ešte väčšmi. Pretože ak sa „skutok nestal“, je pravdepodobné, že bude zrušený dočasný zákaz styku otca a štvorročnej Natálky. Bude to znamenať, že otec si ju zasa vyzdvihne na víkend a čo sa bude diať za zatvorenými dverami, naháňa jej mame hrôzu.

Detské duše sú príliš krehké, a traumy, ktoré ich stretnú v detstve riešia mnohokrát celý život. Často nie sú vyjadrenia detí brané dostatočne vážne, no sexuálne zneužívanie dieťaťa je brutálnym ohrozením jeho psychického zdravia a zaslúži si dôsledný prístup všetkých kompetentných orgánov.
Väčšina detských obetí zostáva odborníkom aj štatistikám skrytých. Pretože takýto a podobný prístup má naša spoločnosť k tomu, keď je ohrozené zdravie a život dieťaťa. 

viac: reportáž A. Paulínyovej 

Aby sa o prípade dozvedelo viac ľudí, podporte, prosím, článok na vybrali.sme.sk. Ďakujem.

Skryť Zatvoriť reklamu