Hľadanie zamestnania: motivačný list, prínos osobného webu

Proces hľadania si zamestnania je v súčasnosti pre mnohých tou najaktuálnejšou činnosťou. V článku sú opísané výhody vytvorenia a udržiavania osobného webu pre uchádzačov a tiež zameranie a štruktúra motivačného listu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Uchádzači o zamestnanie zvyčajne posielajú motivačný / sprievodný list spoločne s životopisom, ako spôsob predstavenia sa potenciálnemu zamestnávateľovi a zdôvodňujú svoju vhodnosť pre žiadanú pozíciu. Motivačný list má zvyčajne rozsah jednej strany textu a pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu (jadra) a záveru.

Užitočnosť osobného webu:

V procese hľadania si nového zamestnania, osobný web predstavuje pre uchádzača veľký prínos pre jeho on-line prezentáciu a súčasne komparatívnu výhodu v súťaži o miesto.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

80% pracovných miest nie je často vôbec inzerovaných, priemerný počet ľudí, ktorí sa hlásia na daný džob je 118 a iba 20% uchádzačov dostane možnosť urobiť pohovor. 56% všetkých personalistov (manažér pre nábor a výber zamestnancov) viac zaujme osobný web uchádzača, než akýkoľvek iný nástroj osobnej prezentácie, ale iba 7% uchádzačov o zamestnanie takýto web má.
Osobný web ponúka niekoľko dôležitých vecí, ako zlepšiť šance uchádzača. Dáva personalistovi náhľad na osobnosť kandidáta. Poskytuje tvorivú slobodu vyjadriť svoju osobnosť spôsobmi, ktoré nie sú aplikovateľné len cez motivačný list. Atraktívne informácie uvedené na osobnom webe hovoria niečo o vás, a to dáva personalistovi viac šancí rozhodnúť, či vás pozvať na pohovor. Mať dobre urobený osobný web taktiež posiela správu, že sa svedomito pripravujete na svoju kariéru a personalisti budú toto registrovať.
Prezentácia na webe nie je statická, ale môže sa dynamicky meniť. Len čo sa k niečomu dopracujete, je možné to v nej hneď doplniť.

SkryťVypnúť reklamu

Ako bolo uvedené, osobný web má len asi 7% uchádzačov o zamestnanie. Prečo toto percento nie je vyššie? Väčšina kandidátov nevie, čo by mala takáto prezentácia obsahovať. Ak zamýšľate vytvoriť si osobný web, musíte vedieť prečo. Aký je účel osobného webu? Kto ho asi bude čítať? Na aké znalosti a informácie chcete upozorniť? Ak primárnym zámerom je získanie zamestnania v špecifickej oblasti, potom váš osobný web si vyžaduje sa na to zamerať. Obsah osobného webu môže byť podstatným spôsobom závislý na cieľovom charaktere pracovnej aktivity a pozícii, ktorú chce uchádzač dosiahnuť. Avšak, sú niektoré spoločné elementy, ktoré by mal obsahovať osobný web každého uchádzača.
Sú to najmä nasledovné:

SkryťVypnúť reklamu

Kontaktné informácie. Ubezpečte sa, že potenciálny zamestnávateľ vás môže ľahko kontaktovať podľa informácií na osobnom webe, bez akejkoľvek ďalšej podpornej informácie. Vynechať adresu a udržiavať kontaktnú informáciu viac všeobecnú - meno, email a telefón.

Predstavenie sa. Stránka "O mne" bude pre personalistu užitočná, avšak musí byť udržiavaná na profesionálnej úrovni a stručná. Stručné a výstižné predstavenie môže pomôcť návštevníkom stránky k vysvetleniu toho, čo robíte a ako im môžete pomôcť. Návštevníkov to povzbudí k pokračovaniu v čítaní.
Tu môžete uviesť akúkoľvek doplňujúcu informáciu, ktorá nie je v motivačnom liste, ako sú záujmy, hobby alebo ocenenia a úspechy. Môže tu byť odkaz na diplomovú (promócia na VŠ) alebo dizertačnú prácu (doktorandské štúdium). Tu je tiež vhodné miesto pre fotografiu, musí však byť veľmi kvalitná.
Z tejto stránky webu môže byť smerovaný odkaz na štruktúrovaný životopis (Curriculum Vitae CV). Na webe je možné nájsť pre CV vhodný vzor.

SkryťVypnúť reklamu

Príklady vašej práce. Zaobchádzajte s osobným webom ako s portfóliom pre predvádzanie príkladov vašej práce.

Výsledky. Tak ako pre motivačný list, aj pre osobný web je žiadúce zdielať kvantifikovateľné výsledky z minulých zamestnaní namiesto prostého zoznamu vašich výsledkov. Informácia, že ste minulý mesiac získali 30 nových klientov, je účinnejšia, ako informácia, že ste pracovali v predaji pre hľadanie možností nového biznisu. Ak môžete pripojiť približný výnos v eurách, ešte lepšie.

Odkazy. Pridajte odkazy na profesionálne asociácie, ktorých ste členom; odkazy na akékoľvek články o vás alebo ktoré vás citujú; a odkazy na profesionálne časopisy alebo iné dôležité čítanie vzťahujúce sa na vašu profesiu. To pomôže potenciálnemu zamestnávateľovi vedieť, že ste zaujatí pre vec a hľadáte poznatky v oblasti svojej profesie.

Referencie. Slovo referencia pochádza z anglického slova reference, čo v preklade znamená okrem iného aj posudok, vyjadrenie, poukázanie alebo odporúčanie. Referencia je niečo, čo na vás ukazuje - na vašu prácu, úspešné zákazky atď. Prípadným zákazníkom vaša referencia ukáže výsledky a odobrí vašu odbornosť a schopnosť im poskytnúť kvalitné služby a riešenia. Najlepšie za vás môžu hovoriť spokojní klienti a úspešne zrealizované projekty. Autormi referencií sú zväčšia bývalí zamestnávatelia, kolegovia, pedagógovia, obchodní partneri či školitelia. Odporúča sa poskytnúť referencie od niekoľkých ľudí súčasne, aby si zamestnávateľ mohol overiť dané informácie u viacerých. Nevyhnutnou súčasťou referencie je kontakt na jej autora.
Prečo požiadať o referenciu?
- referencie sú jedným z dôležitých zdrojov informácií o vás,
- významne prispievajú k úspechu kandidáta pri výbere
- zvyšujete si šancu, aby si personalista pozrel práve váš životopis
- významný faktor v prípade, že sa rozhoduje medzi viacerými kandidátmi súčasne

Keď už máte vytvorený pôsobivý, informáciami naplnený osobný web, budete ho chcieť zviditeľniť a využiť pri hľadaní zamestnania. Má byť najvyššou súčasťou vašej on-line prítomnosti. Zabezpečte, že budete odkaz na váš osobný web pridávať k podpisu na emailoch a motivačnom liste, na vizitke a v profiloch na sociálnych sieťach. Ak prispievate publikačnými článkami alebo v odborných skupinách webe, pripojte tento odkaz taktiež.

Motivačný / sprievodný list:

Uchádzači o zamestnanie zvyčajne posielajú motivačný / sprievodný list spoločne s životopisom ako spôsob predstavenia sa potenciálnemu zamestnávateľovi a zdôvodňujú svoju vhodnosť pre žiadanú pozíciu. Zamestnávateľ môže využívať vyhľadávanie individualizovaných a starostlivo zostavených motivačných listov ako jednej z metód odfiltrovania žiadateľov, ktorí nemajú dostatočný záujem o danú pozíciu alebo nemajú potrebné základné schopnosti.

Motivačný list zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si vyžaduje osobitnú pozornosť. Teda, aby si prečítali životopis, ktorý je nevyhnutnou súčasťou listu a pozvali uchádzača na pohovor.

Motivačný list má zvyčajne rozsah jednej strany textu a pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu (jadra) a záveru.

Úvod. Stručne uvádza požadovanú špecifickú pozíciu a má byť formulovaný tak, aby podchytil bezprostredný záujem zamestnávateľa. Ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. V prvej časti motivačného listu oznamujeme zamestnávateľovi, odkiaľ sme sa dozvedeli o voľnom pracovnom mieste. Ak to bolo z médií, uveďte i konkrétny názov, napr. titul novín a dátum vydania. V ďalšej časti uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

Hlavná časť listu. Zvýrazňuje alebo zosilňuje obsah motivačného listu a vysvetľuje, prečo uchádzač má záujem na predmetnom zamestnaní a mohol by byť pre zamestnávateľa hodnotným. Diskutované záležitosti typicky obsahujú znalosti a zručnosti, kvalifikáciu a prax. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál. Ide o stručné zhrnutie vašich vedomostí, schopností (vzdelanie, ktoré sa k pozícii viaže, ďalšie schopnosti: ovládanie PC programov, absolvované školenia) či skúseností (predchádzajúce pracovné skúsenosti, prax pri štúdiu...). Všetky sa však musia vzťahovať k pracovnému miestu, o ktoré prejavujete záujem. Nepíšte o tom, čoby ste chceli robiť; namiesto toho majte stále na pamäti, čím by ste mohli byť prospešní zamestnávateľovi.

Záver. Sumarizuje obsah listu a indikuje aký najbližší krok uchádzač očakáva. Môže indikovať, že uchádzač je ochotný kontaktovať zamestnávateľa, vhodnejšie je však viac nepriamy prístup s prostým vyhlásením, že sa teší na odozvu. Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že sa chce dozvedieť o Vás viac. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.

Prílohy. Ak spolu s motivačným listom a životopisom posielate i prílohy, mali by ste ich zoradiť do určitého poradia: životopis (poskytujete fakty o vašej osobe), kópie vysvedčení, získané certifikáty, referencie.

V porovnaní so štruktúrovaným životopisom, hlavným účelom motivačného listu je ukázať, ako vaše schopnosti napĺňajú potreby zamestnávateľa.
Nevyjadrujte sa príliš neurčito. Osoba, ktorá vaše údaje číta, dostane desiatky odpovedí na danú ponuku. Správne zostavený motivačný list podporuje vaše stretnutia s potenciálnym zamestnávateľom. Ak ste motivačný list už raz vytvorili, neposielajte ho hromadne do všetkých firiem. Pre každú by ste mali vytvoriť jedinečný list, vyzdvihnúť tie skúsenosti a vedomosti, ktoré sú pre tú ktorú firmu dôležité.

Keďže sa on-line informácia stáva stále viac dôležitou, osobné stránky a účasť v sociálnych sieťach sa očakáva. Preto je žiadúce vytvoriť si osobný web čo najskôr, aby ste získali komparatívnu výhodu a predstih pred ostatnými uchádzačmi.

Použité zdroje a odkazy:

Poradenstvo Forbes http://www.forbes.com/

Vzor životopisu http://www.profesia.cz/cms/kariera-v-kostce/hledam-praci/zivotopis/vzor-zivotopisu/40417?detail=1

Miroslav Nesrsta

Miroslav Nesrsta

Bloger 
  • Počet článkov:  112
  •  | 
  • Páči sa:  7x

Pôvodom z Brna na Morave; dôchodca, žijem na Liptove od r. 1965. V aktívnom veku konštruktér v odbore IT.Blogovanie robím v rámci intelektuálnej aktivity 3. veku so záujmom porozprávať sa o témach spoločného záujmu. Zoznam autorových rubrík:  filozofia, politika, ekonomikavzdelávaniekultúraautoSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu