Prežije Babetta rok 2012 ?

Pre tých ktorý nevedia čo je vlastne Babetta (pozor nie Babeta) len tak informatívne. Babetta je vlastne špeciálny Slovenský štepený bicykel. Zaštepil ho síce nie Mičurin, ale konštruktéri a dizajnéri z Považských strojárni, jej cesta do sveta začala v roku 1971 a skončila v Kolárove koncom r.1997. Teraz jej hrozí totálny zánik.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)
Obrázok blogu

Prečo by Babetta nemala prežiť rok 2012.

Následkom novely zákona č. 725/2004 jej vlastne proste hrozí totálne vyhynutie (zmiznutie zo Slovenských ciest)

A prečo?

Citujem: „Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii.

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013„

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže sa to týka aj tých našich Slovenských štepených bicyklov, takzvaných Babiett, budem písať výlučne o nej, lebo jej existencia po roku 2012 je vážne ohrozená.

Skúsim to zosumarizovať, že prečo:

Čo podľa novely zákona č. 725/2004 majiteľ, zároveň prevádzkovateľ, musí urobiť aby svoju Babettu legalizoval.

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii. ( toto je samozrejmá vec, s ktorou by žiaden majiteľ nemal mať problém) ovšem ....

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii musí obsahovať:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,

SkryťVypnúť reklamu

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky. ( tu by tiež nemal nastať žiadny problém)

b) identifikačné údaje o vozidle, a to

1. značku vozidla,

2. obchodný názov vozidla,

3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),

4. druh vozidla,

5. kategóriu vozidla,

6. obchodné meno výrobcu vozidla,

7. identifikačné číslo vozidla VIN.

SkryťVypnúť reklamu

A tu je pes zakopaný, žiadna Babetta totiž VIN číslo pridelené, ani vyrazené na karosérii (ráme) nemá.

Babetty sa vyrábali od roku 1971 do roku 1997 v rôznych typových označeniach ( 228 až 225) a v nespočetných modifikáciách, ovšem podľa vtedajších zákonov nepodliehali pod evidenciu DI a na jej prevádzkovanie po verejných komunikácia stačila kartička, takzvaná „Technický preukaz" v ktorom výrobca potvrdzuje technickú spôsobilosť k prevádzke. Tieto kartičky vyplnil a odovzdal majiteľovi predajca Babetty pri jej kúpe. Zároveň ešte na Babette bol umiestnený pod svetlom na ráme štítok, ktorý obsahoval údaje výrobcu, rok výroby, typ, č. motora, prípadne sériové číslo, ktoré v tom čase plne stačili na identifikáciu a overenie Babetty a preto ich doterajšia prevádzka bola bezproblémová na verejných komunikáciách, vlastne ešte budú do konca roku 2012.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Takže bez VIN čísla žiadne osvedčenie.

Aké problémy VIN číslo pre Babetty ďalej prináša:

Ďalej sú potrebné tieto doklady.

Citujem: "Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii sú:

a) technické osvedčenie vozidla,

b) odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,

c) platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,

d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T"

Tieto doklady Vám nikto nevydá pokiaľ nemáte pridelené VIN a vyrazené číslo na ráme Babetty.

No čo už, musíte si ho dať vyraziť, ak ju chcete prihlásiť. V tom by nebolo ešte nič zlé, lenže tu začína kolotoč na ktorý máte len 15 dní a budete musieť siahnuť hlboko do vrecka (kto ako).

Nasleduje táto tortúra:

Citujem vyjadrenie vedúcého STK-MIKO ŽILINA, na mail dotaz, ako postupovať na získanie VIN čísla:

"ak je zlé VIN alebo chýba a pod. zákazník musí ísť na technickú kontrolu,

kde napíšu akú chybu má, potom na 1. kontrolu originality, kde tiež napíšu akú chybu má

-potom nasleduje žiadosť na MDPT ( v predpise ) s 20 eur kolkom o pridelenie

náhradného VIN a jeho prílohou sú 2 protokoly nie staršie ako 15 dní

ak príde do 30 dní odpoveď, potom nasleduje pridelenie náhradného VIN

- až teraz na základe rozhodnutia MDPT vyrazíme náhradné VIN ( zatial to

stojí 115 eur ) + 2 kontrola

KO cca 50 eur

- potom si dáte žiadosť na OBUD v mieste trvalého bydliska za 5 eur o vydanie

OEV II. ( žiadosť je tiež v prílohe )

a polícia pridelí evidenčné číslo a OEV I

Postup , zákon, predpis sme si nevymysleli, samozrejme že treba priviesť

celý motocykel na KO a vyrazenie VIN

trvá to cca ako kontrola + vyrazenie špeciálnym prístrojom 80- 100 min"

Zoznam jednotlivých pracovísk kontroly originality a vyrazenie VIN čísla na Slovensku je nasledovný:

a) pre banskobystrický kraj - PKO č. 1633 DONIVO STK, s.r.o. Zvolenská cesta 145 974 05 Banská Bystrica

b) pre bratislavský kraj - PKO č. 1116 ROZAN s.r.o. Račianska 184/B 831 02 Bratislava

c) pre košický kraj - PKO č. 1702 AUTO BODNÁR s.r.o. Napájadla č. 2/A 040 22 Košice

d) pre nitriansky kraj - PKO č. 1430 Zarri s.r.o. Štúrova 140 949 01 Nitra - Mlynárce

e) pre prešovský kraj - PKO č. 1806 STK, spol. s r.o. Strojnícka 9 080 06 Prešov

f) pre trenčiansky kraj - PKO č. 1311 KONI INVEST, s.r.o. Zlatovská cesta 428 911 05 Trenčín

g) pre trnavský kraj - PKO č. 1210 STK Trnava s.r.o. Nitrianska 1 917 01 Trnava

h) pre žilinský kraj - PKO č. 1502 STK - MIKO, s.r.o. Rosinská cesta

Kópiu úplného znenie zákona metodického pokynu č. 31/2009, č. 49/2010 nájdete URL:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8yC_bEw1kP3YzQxNDA0MTctMzIyYy00MTA2LTg1OGUtOTk5NmJmYmJlNjlm&hl=sk&authkey=COOJxt0J

Skúsim to zhrnúť trocha inak.

Babetta je tak špecifický problém, že Vám nikto dnes nedá presnú odpoveď. Zásadný problém je, že Babetta má hodnotu v závislosti od stavu a veku niekde v rozmedzí od 80 do 300 €, a teraz si predstavte, že náklady na jej postavenie na značky sa vyšplhajú v prípade tej najdrahšej na 150% jej ceny a to tvrdím, že je ešte málo, lebo to ešte nie je všetko do čoho musí majiteľ investovať.

Zákon mu totiž ešte ukladá:

Citujem "ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu"

Majitelia starších ročníkov Babiett ktoré nie sú ešte vybavené statorom z 20 W + 10 W svetelnými cievkami, si budú musieť takéto napájanie kúpiť, inštalovať nové rozvody, čo v konečnom dôsledku ešte zvýši už dosť vysoké náklady Babetty na legalizáciu.

Takže ak sa predsa len niekto odváži absolvovať nezmyselný kolotoč okolo evidencie, čaká ho dosť slušný jednorazový výdavok na jeho realizáciu, čo triezvo odhadujem na 350 až 400 €. Nebudem tu už spomínať každoročné výdavky na STK a EK a udržanie týchto vlastne už veteránov v takom technickom stave, aby vyhovovali dnešným predpisom pre jazdu na verejných komunikáciách.

Ak vezmeme do úvahy, že väčšinou vlastníkmi Babiett je tohto času skôr vrstva obyvateľov s nízkymi, prípadne zo žiadnymi príjmami, dôchodcovia, študujúca mládež, tak stojí za uváženie, či vôbec Babettu legalizujú, postavia na značky, alebo ju niekde šupnú do šopy, kde pomaličky, ale isto dožije svoju slávnu históriu. V najhoršom budú poniektorý nariedenie zo zákona ignorovať, jazdiť na Babette bez evidencie, čo zas bude ráj pre pánov policajtov na honbu a prenasledovanie týchto odvážlivcov.

Nekrológ.

Babetta vznikla na Slovensku a do sveta sa vydala r. 1971 s Považských strojární. Vyvážala sa približne do 80 štátov, kde ako Slovenský výrobok nás úspešne reprezentovala a tím aj zviditeľnila našu maličkú krajinu. Svetové prvenstvo dokonca nesie tým, že v Babette bolo ako prvé na svete použité bezkontaktove zapaľovanie s názvom Transimo (tranzistorové). Vyrobilo sa ich viac typov a modifikácii, žiaľ presný počet nie je k dispozícii, lebo z Kolárova nie sú dostupné žiadne údaje, ovšem odhad je 2 až 2,5 milióna kusov. Bola ako odrazoví mostík začínajúcim motoristom, cenovo dostupná pre mládež, dospelých a dôchodcov, s malými prevádzkovými nákladmi. Jazdil na nej môj dedo, otec, ja i môj syn a ak motyka vystrelí, mal by ešte môj vnuk, možná aj pravnuk. No čo už k tomu možno dodať. Snáď iba toľko, že nezmyselným a neuváženým nariadením naše Slovenské Babetty všade vo svete budú jazdiť naďalej, len v krajine ktorá sa o jej slávu zaslúžila, zmizne asi navždy do zabudnutia počnúc rokom 2013.

Tak toto si naša Babetta, ktorá zo Slovenska išla do sveta, určite nezaslúži. Nech sú im šopy, kurníky, či šrotoviská, miestom večného odpočinku.

Poznámky autora:

Podrobný preklad histórie Babetty z anglického orginálu, ako aj vyjadrenie konštruktéra, nájdete na URL: http://www.babetta.info/Babetta/articles.php?article_id=1

Tohto času je už rozbehnutá celoslovenská petičná akcia na udelenie výnimky zo zákona pre Babetty. Info o tejto akcii nájdete na URL: http://www.babetta.info/Peticia

Je to môj prvý článok, tak prosím sorry ak nájdete dáky preklep, prípadne chybu, či štilizáciu. Budem sa snažiť polepšiť.

Ďakujem.

František Niemiecz

František Niemiecz

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som dlhoročný vodič z povolania, tohto času invalidný dôchodca. Moje záľuby sú všestranné, ale najme rád chodím na rybačky a pomáham mladým motorkárom pri opravách motocyklov cez internet. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu