Index VS. ETF

Index VS. ETF
(Zdroj: Nikola Ivanov)
Písmo: A- | A+

Pasívne investície získavajú v posledných rokoch na obrátkach. Pri pasívnom investovaní je voľba investorov zjednodušená ponukou portfólia akcií alebo aktív, ktoré sú súčasťou trhového indexu, a jeho zrkadlením.

Prostredníctvom týchto investícií zachytí človek celý trh alebo trhový segment. 

Indexové fondy a fondy obchodované na burze (ETF) patria k obľúbeným pasívnym inštrumentom na akciovom trhu. Aj keď sú oba ľahko zameniteľné a pojmy podobné, pretože oba pozostávajú z portfólií akcií, ktoré sledujú trhový index, rozdiel medzi ETF a indexovým fondom je v spôsobe ich fungovania. Pozrime sa podrobne na indexové fondy vs ETF, aby ste zistili, ktoré vám môžu vyhovovať.

 

Jeden z najvýznamnejších rozdielov medzi ETF a indexovým fondom je v tom, kde a ako sa uvádza. Indexové fondy sa predávajú na konci dňa ako ostatné investičné fondy, zatiaľ čo ETF sa obchodujú na burze ako akcie. Aj keď majú indexové fondy nižšie náklady ako aktívne spravované investičné fondy, stále sú vyššie ako pri ETF. 

Na prvý pohľad sa zdá, že ETF je efektívny nástroj z hľadiska nákladov a likvidity, avšak trhové funkcie komplikujú potenciál ETF, ktoré sú menej diverzifikované ako indexové fondy. 

Ako fungujú indexové fondy?

Indexové fondy sú investičné fondy, ktoré zahŕňajú združovanie kapitálových investícií ľudí a investovanie kombinovaného korpusu do vybraných akcií. Toto portfólio akcií odzrkadľuje napríklad trhový index ako S&P 500 . Správca fondu replikuje zložky benchmarkového indexu, ktorý sleduje, a to v pomere pre alokáciu aktívnejšie ako v benchmarkovom indexe. Preto sú poskytnuté tak, aby poskytovali výnosy rovnaké alebo takmer rovnaké ako benchmarkový index. Indexové fondy sa celkovo usilujú vyrovnať pohyb finančných trhov a nie ho poraziť. 

Často však existuje marginálny rozdiel vo výnosoch indexu a indexového fondu, ktorý sa nazýva chyba sledovania. Úloha správcu fondu obmedzuje chyby sledovania na minimum. Toto je tiež jedno z cieľov pri výbere indexových fondov.

Indexové fondy sú pasívne fondy, pretože nevyžadujú nepretržitý zásah manažéra fondu ani výskumu a výskumu na identifikáciu príležitostí na trhu alebo na prípravu stratégie. Nízke náklady na dopravu v porovnaní s bežnými investičnými fondmi. Indexové fondy sú preto lacnejšie. 

Pokiaľ ide o spätné odkúpenie indexových fondov, fungujú podobne ako ostatné akciové investičné fondy - predávajú sa na základe bežných hodnôt aktívnych (NAV), o ktorých sa rozhoduje na konci dňa, keď sa trh zatvára.

Kto môže investovať do indexových fondov?

· Indexové fondy sú vhodné pre tých investorov, ktorí chcú investovať na akciovom trhu, ale opäť si všímajú volatilitu akcií. 

· Investori, ktorí chcú kúpiť celý trh, môžu obmedziť investície do indexových fondov

· Indexové fondy sú dobré pre tých, ktorí chcú stabilné výnosy, ktoré sa zhodujú (vyvážený výnos-riziko)

· Tí, ktorí majú dlhodobý plán vytvárania bohatstva, môžu obmedziť indexový fond svojho portfólia 

Ako fungujú ETF?

Podobne ako v prípade indexových fondov, fondy obchodovaných na burze zhromažďujú kapitál od investorov a vkladajú ho do portfólia pozostalých z akcií, ktoré sú súčasťou benchmarkového indexu, ako je S&P 500. ETF môže tiež sledovať komoditný index, ako je Gold Price Index (zlatý ETF ).

ETF sú jedinečným inštrumentom, ktorý je svojim zložením podobný investičným fondom, ale je možné, že s nimi obchodujú po celý deň ako s akciami (investičné fondy je možné splatiť iba na NAV na konci obchodovania za daný deň). Jednotková cena ETF sa v priebehu dňa líši v závislosti od dopytu a ponuky. ETF kombinujú výhody diverzifikácie investičných fondov s jednoduchosťou obchodovania, ktoré akcie ponúkajú. 

Pomer nákladov k ETF je nižší ako u indexových fondov, ale s vlastníctvom ETF sú spojené ďalšie náklady. Pretože je kótovaný na burze cenných papierov, na obchodovanie a poplatky sú nevyhnutné Maklérsky účet , ktorého náklady predražujú investovanie. Aj pri ETF existuje, existujú chyby sledovania. Aby sa ukázalo, že trhové príležitosti majú za následok chyby sledovania, je vhodné, aby sa do užšieho výberu dostali tie, ktoré majú minimálnu chybu sledovania.

Kto môže investovať do ETF?

· Investori, ktorí chcú nízke riziko a predvídateľné výnosy z konkrétnych trhových segmentov

· ETF sú vhodné pre tých investorov, ktorí chcú mať možnosť obchodovať na trhu po celý deň, ale zároveň chcú výhody, ktoré poskytujú investičný fond

· Aj keď sú náklady na ETF porovnateľné s indexovými fondmi, táto investícia je vhodná pre tých investorov, ktorí zvažujú dodatočné náklady na obchodovanie na burze.

Aké sú hlavné rozdiely medzi ETF a indexovými fondmi?

ETF a indexové fondy sú pasívne investície, ktoré sledujú trhový index a súčasne umožňujú diverzifikáciu portfólia, a majú nižšie náklady na správu (pomerné náklady). 

Nasleduje tabuľka, ktorá podporuje ETF vs indexový fond na základe rôznych kritérií:

Kritériá

ETF

Indexový fond

Cieľ

Dlhodobá investičná a trhová stratégia

Stabilné dlhodobé investície a návratnosť

Pomer výdavkov

Nižšie ako indexové fondy

Znížte aktívne prostriedky

Transakcia

Obchoduje sa ako s akciami

Obchoduje sa s nimi ako s investičnými fondmi

Poplatky za sprostredkovanie

Áno

Nie

Ceny

Na základe dopytu a ponuky

Na základe NAV na konci obchodnej relácie

Nestálosť

Pohyb cien počas celého dňa

Menej prchavé ako ETF

Pasívne vzdelávanie prostredníctvom indexových fondov a ETF zaznamenáva v Indii za posledné desaťročie exponenciálny rast. Voľba, či investovať do indexových fondov alebo do ETF, sledovať investičné ciele, trvanie a ochoty investora riskovať. Indexové fondy a ETF majú potenciál dlhodobo sa dobre vracať, keď investor poskytuje čas na zastavenie krátkodobej volatility a vyššie hodnoty. Výber investícií jedného investora, nemusia byť nevyhnutné pre splnenie požiadaviek druhého. Investori by preto mali zhodnotiť svoj výber v súlade so svojimi špecifickými rizikovými profilmi a investičnou stratégiou.


Skryť Zatvoriť reklamu