Homosexuálna revolúcia

Písmo: A- | A+

Od januára tohto roka majú homosexuáli v Európe a aj na Slovensku právo adoptovať si deti.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu totiž vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, musia mať rovnaké práva ako heterosexuálni žiadatelia. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou.

Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

 

Je zrejmé, že:

  • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
  • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
  • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
  • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Rozsudok ESĽP nezohľadnil právo dieťaťa na jeho zdravý osobnostný rozvoj. Morálne, spoločensky a právne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať katastrofálne dôsledky na identitu adoptovaných detí a ich vnímanie modelu rodiny.

 

Zdravý rozum a skúsenosti rodičov hovoria, že deti sa najviac učia napodobňovaním vzorov najmä vo svojej rodine a najbližšom okolí. Rola otca a rola matky sú jednoducho pre správny vývoj dieťaťa nezastupiteľné. Potvrdzujú to aj renomované zahraničné štúdie (napr. Dr. Katarine Kot  http://rodina.pastorbonus.sk/plugins/studie/upload/Katherine_Kot_27.pdf ), že až 12% detí žijúcich v homosexuálnej domácnosti sa sami stanú homosexuálne orientovanými. V praxi to znamená nárast homosexuálne orientovaných jednotlivcov v spoločnosti. Prehĺbenie demografickej krízy v Európe dostáva z najvyšších miest zelenú.

 

Sme živými svedkami homosexuálnej revolúcie. Revolúcia je to preto, že homosexuáli budú môcť obísť platnú legislatívu vo vyše 40 štátoch Európy a prostredníctvom súdov sa domôcť adopcie detí.

 

Ak nesúhlasíte s adopciou detí homosexuálmi, zašlite svoj vlastný protest na predsedu parlamentného zhromaždenia Rady Európy z www.pastorbonus.sk

 

Svojím protestom vyjadríte podporu rodine založenej manželstvom muža a ženy a právam dieťaťa na zdravý osobnostný rozvoj.

Skryť Zatvoriť reklamu