Pozor na fanatický ateizmus!

Písmo: A- | A+

Fanatizmus v akejkoľvek podobe je nebezpečný a odsúdeniahodný. Fanatizmus vedie človeka k slepote, jednostrannosti a neschopnosti viesť dialóg s ľuďmi iného názoru, rasy, pohlavia, alebo vierovyznania. Ak je fanatizmus systematicky živený slepou nenávisťou, tak prerastá do agresivity ako tomu môžeme byť momentálne svedkami v Keni. Vo vzácnom filme Hotel Rwanda, je možné vidieť, ako ľahko sa nenávisť a fanatizmus šíri. Zhliadnutie tohto filmu je zážitkom, ktorý s človekom iste pohne a rozšíri jeho pohľad na svet. V slovníku dnešného človeka sa fanatizmus spája skoro výlučne s náboženstvom. Zamysleli ste sa už niekedy, že aj ateizmus môže byť fanatický? Ateistický fanatizmus je rovnako nebezpečný ako fanatizmus náboženský. Som prekvapený, že sa na Slovensku začína rozmáhať práve fanatický ateizmus. Osobne ako kresťan mám veľa dobrých priateľov, ktorí sú ateisti. Pre mňa je ateizmus viera, že Boh neexistuje. Ako kresťan nemôžem exaktne  vedecky dokázať existenciu Boha, tak ako ateista nemôže dokázať jeho neexistenciu. To však nemôže a v mojom prípade ani nie je dôvod, aby som nemal dobrých priateľov aj medzi ateistami.

Ako hlavný ideológ fanatického ateizmu na Slovensku sa profiluje pani Pietruchová. Rešpektujem jej opačný názor na umelý potrat. Nepáči sa mi však, že rozdúchava nenávistné emócie voči ľuďom, ktorí veria v Ježiša Krista. Jeho najdôležitejšie posolstvo je milovať Boha a ľudí. Je to ponuka cesty, ako jedna z mnohých. Nikto ňou nemusí nasilu kráčať. Preto je nebezpečné zovšeobecňujúce tvrdenie, že úprimní kresťania sú náboženskí fanatici. Pohŕdavé a zosmiešňujúce vyjadrenia na stranu kresťanov vyjadrujú iba ľudia, ktorí nemajú medzi nimi úprimných priateľov. Alebo ich nechcú mať. Platí to aj naopak.

V spoločnosti je túžba po tolerancii. Rastie solidarita s všemožne diskriminovanými. Hoci Slovensko je považované za kresťanskú krajinu, v skutočnosti je sekulárnou krajinou. Dosvedčuje to aj legislatíva umožňujúca umelý potrat. Kresťania začínajú byť na internetových fórach vďačným terčom posmechu. Surf fanatického ateizmu sa môže zviesť na vlne nenávisti a čoskoro môžu byť kresťania terčom nielen posmechu a pohŕdania... Nesadnime na lep lacno živenej nenávisti.

Matka Tereza tvrdila, že viera bez lásky je fanatická. Dovolím si tú myšlienku rozvinúť. Ateizmus bez rešpektu a úcty k veriacim akéhokoľvek vyznania, teda bez lásky je tiež fanatický.

Snaha o vzájomné priateľstvo medzi veriacimi a ateistami napriek ich názorovým rozdielom je liekom proti fanatizmu jedných aj druhých.

Skryť Zatvoriť reklamu