Gombášska farnosť

Žijeme v čase, keď sa konajú v našich farnostiach primičné sväté omše. Aj gombášska farnosť patrí vďaka Bohu medzi tie šťastné farnosti, ktorá dala svetu až troch kňazov z filiálnej obce Lubochňa. Sú to: Michal Holík a bratia Pavol a Peter Jurčaga. Pri tejto vzácnej príležitosti treba povedať aspoň niektoré údaje o starej gombášskej farnosti.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)
"Cholera v Gombáši" od neznámeho autora. Obraz je umiestnený v sakristii kostola
"Cholera v Gombáši" od neznámeho autora. Obraz je umiestnený v sakristii kostola 

V kanonickej vizitácií ostrihomského biskupstva z r. 1773 sa spomína, že Gombašania už dávnejšie túžili mať vo svojej obci kostol. Misionár Serafín Bošáni katechizoval a slúžil sväté omše už v r. 1765. Pretože obec nemala kostol, omše slúžil len v humne. Cirkevná obec najprv patrila k ružomberskej farnosti a potom do r. 1787 do komjatskej. V tomto roku sa aj v Gombáši zriadila farnosť Svätého kríža. Na kostol sa upravil starý hostinec a jeho filiálkami sa stala obec Švošov a dočasne i Stankovany. Starý prícestný hostinec sa pri pokuse o opravu dňa 24. 4. 1795 zrútil. Nakoľko Kráľovská komora stavbu murovaného kostola neodsúhlasila, tak za päť týždňov si farníci z Gombáša a Švošova postavili nový drevený kostol. Jeho posviacka sa uskutočnila dňa 2. 6. 1795. Až v r. 1816 sa Kráľovská komora rozhodla postaviť teraší murovaný kostol, ktorý bol dokončený v r. 1817-1918. Rozvoj duchovného života v tomto dolnoliptovskom regióne sa spája s aktivzáciou pátrov františkánov. Pričinením miestného farára Jozefa Dvorčáka sa podarilo postaviť nielen kostol, ale aj faru a školu.
Roku 1825 sa uskutočnila prvá vymaľovka kostola. Klemby kostola sa nemaľovali a ostali biele. V tomto roku bol kostol benediktovaný spišským biskupom Bélikom. O znovuvysvätení kostola po rekonštrukcii nie sú záznamy.
Za účinkovania farára Štefana Hatiara (1904-1912) sa uskutočnila už v r. 1905 rozsiahla úprava interiéru kostola. Podlaha sa vydláždila kvalitnou priliehavou dlažbou. Pri vstupe do svätyne bol na dlažbe boku schodíka nápis z r. 1905, že rekonštrukcia sa urobila za pápeža Pia X, biskupa Dr. Alexandra Párvyho a gombášskeho farára Štefana Hatiara. Je pravdepodobné, že kostol bol znova benediktovaný v rokoch 1905 alebo 1906. Jeho zásluhou sa inštalovali aj nové oltáre, ktoré zhotovili tirolskí majstri. V bočných nikách hlavného sú sochy sv. Andreja a sv. Anny.
V pôvodnej výzdobe (1825) bol na čelnej stene svätyne za nízkym oltárom namaľovaný cisár Heraklius, ktorý niesol na pleci r. 630 Pánov kríž. Obraz vypĺňal samotnú výzdobu hlavného oltára. Nové bočné oltáre vymenili sochu Božského srdca za sv. Floriána a na epištolovej strane postavili oltár Lurdskej Panny Márie.
Terajšiu maľovku kostola s monumentálnymi obrazmi vyhotovil r. 1905 sliačiansky rodák Jozef Hanula. Pri výmaľbe kostola sa inšpiroval motívmi pôvodnej starej maliarskej výzdoby z roku 1825. Obraz cisára Heraklia namaľoval na pravú stranu svätyne. Maľbu financovali železničiari farnosti a mená darcov sú napísané pod spomínaným obrazom. Vlhosťou steny sa obraz úplne zničil, čomu dopomohlo aj reštaurovanie olejovou farbou majstrom Pauerom, čím sa stratil aj pôvodný charakter Hanulovej tempery.
Druhý obraz bol Mojžiš na púšti s medeným hadom zaveseným na rozvidlenom stĺpe. Tento obraz je v dobrom stave a je namaľovaný pod chórom. Pod obrazom je chronostichon s týmto textom: "Stalo sa Trojjedinému Bohu za Pia X. Ctenou pravicou maliara Jozefa Hanulu. Zo zvončeka (zvončekom) veriaceho ľudu 1905." V latinskom texte slovo FIAT je chybné a správne by malo byť FIEBAT. Druhý chronostichon je na klembe lode: "Túto posvätnú budovu postavila láskavosť kráľa. Ozdobila nevšedná vďačnosť zbožného ľudu 1825." Rok 1825 je nesprávny a má byť r. 1905.
Môj otec (narodený 1888) spomínal, že pri maľovaní kostola mali byť nad bočnými oltármi dva iné obrazy. Na jednom bol farár Hatiar ako dáva po spovedi rozhrešenie krojovanému mužovi a na druhom mala byť žena v sedliackom kroji. Tieto portréty muža a ženy údajne pobúrili veriacich a aj miestny duchovný zakladaním spolkov striedmosti nepotešill chlapov, ktorí si radi vypili. Portréty sa museli premaľovať na ornamentálne monogramy (Mária a JHS). Je to škoda, lebo by sa bolo zachovalo farebné gombášske krojované oblečenie.
Na záver ešte spomeniem amerických kňazov, kt. majú korene v Gombáši: Ondrej Šušorený a ešte žijúci Ronald Zgunda, ktorý bol nedávno v našej obci.
Ďalší kňazi z gombášskej farnosti sú: prof. Jozef Kútnik Šmálov, Peter Galan Skalanovič, Vojtech Žiara, prof. Štefan Olos, páter Vincent Dančo, Viktor Olos, Vladimír Olos, Emanuel Chyla Zaťko, Msg. Ján Maga.
Modlime sa za novokňazov s prosbou o božie požehnanie.

Karol Okáľ

Karol Okáľ

Bloger 
  • Počet článkov:  70
  •  | 
  • Páči sa:  0x

kronikár, pišúci zadarmo, no nie nadarmo Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu