Nový európsky dohovor predchádza rasizmu a urážaniu na športových podujatiach

Písmo: A- | A+

29. januára 2019 prerokoval výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE) návrh rozhodnutia Rady, ktoré umožňuje aj Slovensku pristúpiť k dohovoru o integrovanom prístupe k bezpečnosti počas športových podujatiach.

Kto chodí na futbalové zápasy vie, že nadšené fandenie a zážitok z férového zápolenia sa ľahko môžu zvrhnúť na hrubosť, vulgárnosť a násilie. V roku 1985 počas finále Európskeho pohára majstrov vyvolali násilné potýčky fanúšikov tragédiu na Bruselskom štadióne Heysel. Zomrelo tam 39 ľudí a ďalších 600 bolo zranených.

Európske štáty okamžite reagovali medzinárodným dohovorom o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (CETS č. 120). Zaviazali sa v ňom k prijatiu opatrení na zvýšenie bezpečnosti na štadiónoch ako aj pred a po jednotlivých zápasoch. Súčasťou dohovoru je aj záväzok k výchove mladých ľudí v duchu fair play.

V priebehu rokov sa však ukázalo, že ustanovenia dohovoru už nepokrývajú všetky oblasti, ktoré predstavujú riziko prepuknutia násilností na futbalových zápasoch. V roku 2016 tak vznikol Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218). Zohľadňuje dynamický vývoj v oblasti informačných technológií. Novinkou je však dôraz na predchádzanie a postihovanie rasizmu a urážlivých prejavov na športových podujatiach.

Ďalšou novinkou je vytvorenie Výboru pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach. Výbor bude dohliadať na dodržiavanie ustanovení dohovoru a navrhovať opatrenia na lepšiu implementáciu dohovoru.

Slovenská republika zatiaľ dohovor nepodpísala. Aktívne sa však zúčastňovala na jeho príprave a v posledných rokoch vláda navrhla aj viacero zmien v zákonoch, ktoré pripravia náš právny poriadok na pristúpenie k dohovoru a jeho ratifikáciu. Keďže dohovor predpokladá aj posilnenú policajnú spoluprácu, ktorá už je v rámci EÚ regulovaná viacerými nariadeniami, pristúpenie členských štátov EÚ podieľajúcich sa na policajnej spolupráci je možné až po dosiahnutí vzájomnej dohody týchto štátov na pôde Rady EÚ.

V utorok 29. januára 2019 prerokoval výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE) návrh rozhodnutia Rady, ktoré umožňuje popri iných štátoch EÚ aj Slovenskej republike pristúpiť k dohovoru. Po prijatí rozhodnutia v Rade EÚ bude tak mať aj Slovensko možnosť pristúpením k novému dohovoru zvýšiť ochranu a bezpečnosť návštevníkov športových podujatí.

Európsky parlament je významným miestom, na ktorom volení zástupcovia členských štátov EÚ prispievajú okrem iného aj k zlepšeniu ochrany práv a slobôd občanov. Nový dohovor o spolupráci pri bezpečnosti športových podujatí bude výzvou aj pre slovenskú spoločnosť. Športové zväzy, školy, občianske združenia, ale aj cirkvi by sa mali zamerať najmä na tú časť dohovoru, ktorá hovorí o predchádzaní a postihovaní rasizmu a urážlivých prejavov.

V našej kultúre sa žiaľ udomácnili mnohé urážlivé prejavy spojené s rasizmom, homofóbiou a sexizmom. Najmä v prostredí partií športových fanúšikov ľudia strácajú zábrany a predbiehajú sa v čím šťavnatejších vyjadreniach odporu a poníženia tých druhých.

Je dobré, že európske prostredie tento trend odmieta a že spoločnosti jednotlivých štátov si chcú navzájom pomáhať pri zušľachťovaní športovej kultúry.

Ondrej Prostredník
kandidát hnutia Progresívne Slovensko na poslanca Európskeho parlamentu 

Foto: The Telegraph

Skryť Zatvoriť reklamu