Politická a hospodárska blokácia Ruskej federácii.

Písmo: A- | A+

Vyhlásenie referenda o prijatí, alebo zamietnutí embarga proti Ruskej federácii.

Musím povedať, že zo svojou politickou prácou mi p. Fico nie je sympatický. Ale riešenie problému prijatia, alebo zamietnutia politickej a hospodárskej blokácie by mal riešiť vyhlásením referenda, v ktorom by sa ľudia - voliči vyjadrili či súhlasia s jednotlivými bodmi, ktoré navrhli predstavitelia Európskej únie. lebo jej prijatie,alebo jej zamietnutie bude veľkým zásahom do politiky i ekonomiky slovenského štátu, ale aj ostatných štátov. Je potrebne si uvedomiť, že jej prijatie, znamená zvýšenie počtu nezamestnaných a zníženie prímu štátu. Vláda EU môže uvoľniť peniaze na náhradu škody, ale je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o peniaze, ktoré tam vložili jednotlivé štáty EU. Takže sa jedná o veľmi svojskú náhradu škody. Ak blokácia bude trvať niekoľko rokov, stratu budu znášať občania jednotlivých štátov, lebo tieto peniaze budú chýbať v štátnom rozpočte a štát ich nebude môcť použiť na rozvoj štátu a zvyšovanie životnej úrovne občanov.Podľa môjho názoru problém Ukrajiny je, že jej vlády organizačne ani právne nezvládli riadenie štátu, výsledkom čoho je veľká korupcia,nezamestnanosť atď. Dlhú dobu inklinovali k ruskému systému voľného obchodu a na základe toho brali od ruského štátu hypotéky a aj iné výhody. V súčasnej dobe dochádza k novému ekonomickému a politickému prerozdeleniu sveta. USA sa snažia zaujať pozíciu jedinej svetovej veľmoci v spolupráci s politikmi Európskej únie. Tento svoj ciel sa snažia dosiahnuť aj propagovaním svojich politických názorov, t.j. snažia sa v iných štátoch presadiť svoj pohľad na demokraciu a základné ľudské práva, ktoré nie sú schopný dodržiavať ani vo vlastných štátoch.

Po oficiálnych i neoficiálnych jednaniach s ukrajinskou vládou a inými predstaviteľmi o výhodách voľného obchodu s Európskou úniou a sľubovaním ďalších výhod dosiahli to, že došlo k politickej kríze v štáte. Ukrajinská vláda nebola schopná vysvetliť občanom ekonomické, politické výhody a nevýhody medzi ruským systémom voľného obchodu a systému Európskej únie. Došlo k rozdeleniu politikov na časť, ktorá bola za prijatie ruského systému a na časť, ktorá bola za prijatie systému EU. Tieto názorové rozdieli začala jedna strana politikov riešiť štátnym prevratom. Tento prevrat sa dá charakterizovať ako palácoví prevrat s lokálnou podporou ulice - Majdan, ktorý nezvládli a došlo k vypuknutiu skrytých ukrajinských problémov a následne k ozbrojenému konfliktu medzi niektorými regiónmi a novou vládou. Tento problém nová vláda sa nesnaží riešiť jednaním s predstaviteľmi opozície, ale všetko sa snaží riešiť vojenskou cestou a tak sa rozpútala vojna. Ak zájdeme do histórie, t.j. do druhej svetovej vojny, kedy prevažná časť ukrajinských politikov spolu s armádou sa pridala na stranu nemcov. takže došlo k boju medzi oficiálnou ukrajinskou armádou a ukrajinskou armádou, ktorá sa pridala k ruskej armáde. O postoji oficiálnej ukrajinskej armády k jednotlivým národnostiam žijúcich na Ukrajine, viď. články o Banderovcov a im podobným vojenským a polovojenským oddielom sa dajú nájsť aj na www. stránkach. Iba idealista si môže myslieť, že tieto národy po ukončení tohto konfliktu budú žiť bez problémov spolu, ako bratia. Pričom predstavitelia ukrajinskej vlády sa snažia do riešenia tohto a ostatných svojich problémov zatiahnuť aj mimo európske štáty a najme superveľmoc USA, pričom je to problém Európy. Preto by tento problém mali riešiť politici Európskej únie, ktorí viedli rokovania s predstaviteľmi Ukrajiny, s predstaviteľmi povstalcov a ruskými politikmi. Na výsledky svojej politickej práce by sa mali ísť pozrieť, t.j. nech si zdvihnú svoje sadlom obrastené zadky zo stoličiek a nech sa idú pozrieť do tváre umierajúcich a trpiacich ľudí, ktorím nik nechce poskytnúť humanitárnu pomoc. Keď im ju poskytla ruská vláda tak sa začali robiť prieťahy a nakoniec túto pomoc vyhlásili za proti zákonnú. Ak porovnáme tento problém s problémom usmrtenia amerického novinára s džihadistami, z ktorého americký prezident urobil veľký svetový problém. Asi americký novinár je nadčlovek z národa nadľudí, lebo umieranie a utrpenie niekoľko desiatok tisíc ľudí jeho a iných nezaujíma a z ich konania vyplýva, že si nezaslúžia ani humanitárnu pomoc, sú to asi bezcenní ľudia. Vstup Ukrajiny do zóny voľného obchodu a do EU nie je pre EU žiadnym ekonomickým prínosom. Do ukrajinského štátu je potrebne investovať veľa miliard eur, respek. dolárov, kde ich chcú zobrať politici Európskej únie. Ukrajine nemá peniaze, ale ešte môžu výhodne predať povolenie na výstavbu vojenských základní USA, čím ale nedosiahnu nič iba v Európe dôjde k vyostreniu politických a vojenských problémov, ktoré môžu byť základom pre vznik tretej svetovej vojny v Európe. 

Organizácia európskej únie je postavená tak, že je spolovice nefunkčná a s rozsiahlou administratívou, ktorá ju brzdí. Vytvorili vládu vlád s europoslancami, ktorí nie sú schopní vyriešiť ani veľkú dlhodobú nezamestnanosť v štátoch EU a tiež veľkú nezamestnanosť mladých ľudí. Nevedia vyriešiť ani problém s nekontrovatelným prisťahovalectvom do EU. Prisťahovalci chcú pracovať, jesť, bývať atď. v EU pričom nezamestnanosť v štátoch EU dosahuje historické rekordy. Výsledok práce tejto vlády je, že každým dňom sa zvyšuje počet obyvateľov v EU, ktorí žijú na hranici chudoby a pod ňou. V EU pomaly neexistuje deň, aby na svetlo nevyšla nová korupčná kauza. Je to chyba v organizácii v štátoch i EU, lebo nie je vybudovaná spoľahlivá kontrola, politici nakladajú s peniazmi štátu i EU tak ako uznajú za vhodné, ale nie vždy podľa zákona. Občania - voliči EU nemôžu ovplyvniť rozhodnutie vlády EU. Napríklad, ako môžu občania - voliči EU ovplyvniť vyhlásenie embarga proti ruskému štátu? Nijako. Politický predstavitelia EU s europoslancami sami seba presvedčili a myslia si, že keď sú zvolení voličmi, tak voliči musia súhlasiť z ich rozhodnutiami a ich názor ich vôbec nezaujíma. To ale nie je demokracia, ale diktatúra. Ja osobne som toho názoru a bolo by žiadúce, aby politickí predstavitelia slovenského štátu vyhlásili referendum o prijatí, alebo zamietnutí embarga proti Ruskej federácii. Politici by si mali uvedomiť, že v súčasnej dobe je potrebné riešiť problémy za jednacím stolom a nie štrngotať so zbraňami i začínať nové kola zbrojenia.

Skryť Zatvoriť reklamu