reklama

Rizikové turistické trasy v Nízkych Tatrách (VEREJNÝ ZÁUJEM)

Súpis turistických značených chodníkov v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) ohrozených postrekmi pesticídmi (tučným písmom sú zvýraznené trasy ohrozené aj leteckým postrekom):

Písmo: A- | A+
Diskusia  (23)

1. Reálne riziko hrozí na týchto turistických trasách:

Obrázok blogu

Vyšná Boca - Bacúšske sedlo

Obrázok blogu

Malužiná - sedlo pod Veľkým bokom

Obrázok blogu

Svarín - Svarínka - Nemecká - Veľký bok

Obrázok blogu

Čierny Váh - dolina Ipoltica - dolina Dikula - sedlo Priehybka na hlavnom hrebeni

Obrázok blogu

dolina Ipoltica - sedlo Priehyba na hlavnom hrebeni

Obrázok blogu

Zadná hoľa - Veľký bok

Obrázok blogu

Čertovica - Ždiarske sedlo (hrebeňová magistrála E8)

Obrázok blogu

Budnárka - Soľanka

Obrázok blogu

Liptovská Teplička - turistická útulňa Andrejcová

Obrázok blogu

Zadná dolina - Smrečinské sedlo

Obrázok blogu

Zadná dolina - Martalúzka - Kráľová hoľa

Obrázok blogu

Telgárt - Kráľová hoľa (magistrála E8)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Pohorelá - turistická útulňa Andrejcová

Obrázok blogu

Heľpa - sedlo Priehybka

Obrázok blogu

Beňuš - Beňuška - sedlo za Lenivou

Obrázok blogu

Čertovica - Lajštroch - chata M.R.Štefánika (hrebeňová magistrála E8)

Obrázok blogu

Jarabá - Kumštové sedlo

Obrázok blogu

Mýto pod Ďumbierom - Mlynná dolina - chata M.R.Štefánika

Vyššie uvedené turistické trasy prechádzajú na dlhších úsekochlesnými porastami, kde lesohospodári žiadali postreky (pozemné aj letecké) a dodnesneboli zamietnuté.

2. Potenciálne riziko hrozí na týchto turistických trasách:

Obrázok blogu

Liptovská Teplička - Kráľová hoľa

Obrázok blogu

Liptovská Teplička - Hudáčová - Doštianky

Obrázok blogu

Korytnica - Hiadeľské sedlo

Vyššie uvedené tri turistické trasy prechádzajú na krátkom úseku lesnými porastami, kde lesohospodári žiadali pozemné postreky a dodnes neboli zamietnuté (riziko závisí od lokalizácie postreku v rámci lesného porastu).

SkryťVypnúť reklamu
reklama
Obrázok blogu

Telgárt - Kráľová skala - Kráľová hoľa

Obrázok blogu

Šumiac - Predné sedlo - Kráľová hoľa

Vyššie uvedené dve turistické trasy prechádzajú neďalekolesných porastov, kde lesohospodári žiadali letecké postreky a dodnesneboli zamietnuté (riziko závisí od presnosti prípadných leteckých postrekov a poveternostnej situácie).

Lokalizácia chemických postrekov v mapách

Obrázok blogu


Západná časť Nízkych Tatier - oblasť v okolí Korytnice

Obrázok blogu


Východná časť Nízkych Tatier

Mapy v plnom rozlíšení si môžete stiahnuť nižšie.

Údaje sú získané so žiadostí štátnych lesov (LESY SR, š.p.) a Lesov mesta Brezno zaslaných úradom životného prostredia a rozhodnutí úradov o povolení alebo zamietnutí žiadostí. Je však možné, že som nemal k dispozícii všetky žiadosti a tiež ne je úplne vylúčené, že postreky pesticídmi budú aplikované aj v iných oblastiach Nízkych Tatier.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Všetky vyššie uvedené turistické trasy by mali byť v tejto sezóne pre verejnosť uzavreté (aj z dôvodu ohrozenia zdravia) a na miestach vstupov označené tabuľami s úradnými rozhodnutiami, ktoré využívanie lesov verejnosťou zakázali alebo obmedzili. Bohužiaľ, k dnešnému dňu kompetentné úrady ani Správa NAPANTu nezverejnili na svojich oficiálnych webových stránkach zoznam lokalít, ktorých sa chemické postreky (a teda ja zákazy pre verejnosť) týkajú, preto som sa rozhodol zverejniť informácie, ktoré mám k dispozícii na svojom blogu.

Aké pesticídy sa aplikujú

Aplikované sú chemikálie Fury 10 EW, Karate ZEON 5 SC a Vaztak 10 EC.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Z karty bezpečnostných údajov pesticídu Fury 10 EW (zrejme najpoužívanejšieho):

 • chemický názov látky: zeta-cypermethrin

 • chemická charakteristika: (S)- α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R) cis-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
  dimethylcyclopropane carboxylate a (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-(2,2-
  dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

 • identifikácia rizík:

  • Slabo horľavý. Za vyšších teplôt môže podporovať horenie.
  • Tepelný rozklad a horenie môžu viesť k vytváraniu jedovatých vedľajších splodín.
  • Vysoko toxický pre ryby a vodné organizmy. Nevypúšťajte ho do odpadov
   a vodných zdrojov.
  • Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
 • prípravok je

  • škodlivý
  • nebezpečný pre životné prostredie
  • škodlivý pri vdýchnutí a po požití
  • dráždi oči a dýchacie cesty
  • veľmi jedovatý pre vodné organizmy
 • Opatrenia na ochranu osôb:

  • Zabráňte vstupu nechránených osôb do kontaminovaného priestoru.
 • Opatrenia na ochranu životného prostredia:

  • Zabrániť kontaminácii povrchových vôd a úniku prípravku do kanalizácie a voľnej pôdy.
  • Odstrániť povrchovú vrstvu, pokiaľ je to možné bez ohrozenia osobnej bezpečnosti.
  • Zabrániť vstupu zvierat do kontaminovaného priestoru.

Cypermetrín je považovaný za endokrinný disruptor, čo znamená, že môže poškodiť hormonálny systém človeka.
Niektoré štúdie naznačujú spojenie medzi cypermetrínom a výskytomParkinsonovej choroby. Zasiahnutie cypermetrínom môže zvýšiť rizikoneplodnosti (predovšetkým u mužov), spontánneho potratu, vyvolaťpredčasný pôrod a spôsobiť vrodené abnormality plodu. Aj keď jecypermetrín určený na zabíjanie hmyzu a pre cicavce by mal byť málotoxický, niekoľko štúdií potvrdilo jeho schopnosť poškodzovať DNAcicavcov v mozgu, slezine, obličkách, kostnej dreni, pečenia lymfocytoch (zdroj).

Róbert Oružinský

Róbert Oružinský

Bloger 
 • Počet článkov:  120
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu