Koľko zarábali riadiaci pracovníci mestského úradu v Prešove za rok 2019

Úradníci prešovského mestského úradu si vybrali životnú pracovnú cestu slúžiť nám obyvateľom mesta. Majú v rukách páky ako zlepšiť podmienky života v Prešove, ako ho posúvať dopredu. Vedúci úradníci

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

mestského úradu sú ti, ktorí by mali zodpovedať za chod mesta, za jednotlivé kroky svojich podriadených pracovníkov. Myslím si, že by sme sa my obyvatelia mesta mali viac zaujímať o veci verejné. Posúďte, či výsledkom práce prešovských mestských úradníkov je adekvátne ich mzdám, ktoré za prácu dostavajú.

Obrázok blogu

Primátorka mesta je odmeňovaná v zmysle zákona č. 253/1994 Z.. z. Plat primátorky sa počíta ako násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve v danom roku a od toho, koľko obyvateľov má mesto. Primátorka mesta je zaradená do 8 platovej skupiny s počtom obyvateľov 50 001 do 100 000, čomu prislúcha násobok vo výške 3,54. Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím môže primátorke plat zvýšiť až o 60 % V súčasností má 36 %. Na základe toho primátorka môže mať každý rok iný plat. V roku 2019 jej základný plat bol 3 586 eur nez navýšenia. Andrea Turčanová mala v roku 2019 mzdu 4 486 eur. Okrem toho za poslaneckú činnosť v krajskom zastupiteľstve mala odmenu 514 eur mesačne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dvaja viceprimátori sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Plat zástupcom schvaľuje primátorka mesta. Prvý zástupca primátorky mesta mal vlani plat 3 233 eur. Druhý zástupca zarobil 2 927 eur. Okrem toho obaja dostávajú odmeny za poslaneckú činnosť a v orgánoch mestských spoločnosti. Prvý zástupca dostal odmenu 460 eur mesačne a druhý zástupca dostal odmenu 475 eur mesačne.

Odmeňovanie ostatných zamestnancov sa riadi Poriadkom o odmeňovaní zamestnancov mesta a Kolektívnej zmluvy.

Priemerný mesačný zárobok v roku 2015 bol 980 eur a v roku 2019 bol 1 351 eur. Za päť rokov nárast miezd bol o 371 eur, čo predstavuje navýšenie o 37,86 %. Znova posúďte, či práca je rovná pláci.

SkryťVypnúť reklamu

Považujem za dobré, že pod vedením primátorky Andrei Turčanovej platy úradníkov od roku 2015 vzrástli o 371 eur, ale otázkou je, či aj výkony pracovníkov úradu rástli za toto obdobie adekvátne, teda 37,86 %. Som presvedčený, že niektorí úradníci si také platy nezaslúžia, pretože ich výsledky smerom k občanom mesta Prešov sú na nízkej ľudskej aj odbornej úrovní.

Obrázok blogu

Často sa mestskému úradníkovi v Prešove stáva, že na požiadavky a podnety občanov neodpovedá v zákonnej lehote a keď reaguje, ich odpoveď je "jalová". Napríklad, Správa zimnej údržby prešovských ciest vybudovala tri parkovacie státia pre autá tryskovou metódou na ulici Škultétyho 7-9. Áno, ale pravda je taká, že na Škultétyho ulici urobilo postrek tryskovou metódou a nie parkovacie státia pre autá. Alebo úradník na mestskom zastupiteľstve predkladá žiadosť obyvateľa o schválenie kúpy mestského pozemku, aby cez neho mohol mať vjazd a vstup do rodinného domu. Pritom v tom čase, keď úradník na zastupiteľstve občanovu žiadosť o schválenie ešte len predkladá, dotyčný žiadateľ už dávno na pozemku, ktorý vraj chce kúpiť vybudoval garáž. Takýchto zavádzajúcich a klamlivých prešľapov sa úradníci dopúšťajú často. Bez následkov.

SkryťVypnúť reklamu

Počet úradníkov na mestskom úrade v roku 2018 bol 241. V roku 2019 už len 221 a to preto, že bol v roku 2019 urobený audit, ktorý potvrdil prezamestnanosť. V porovnaní s rokom 2018 o 20 úradníkov. Finančné prostriedky neboli efektívne využité. V roku 2018 bolo len na mzdách vyplatených 200 000 eur bez odvodov a režijných nákladov. Tieto prostriedky sa radšej mali využiť na zlepšenie životného prostredia v meste a v obytných zónach.

Chod mestského úradu zabezpečuje obslužný personál ako sú informátori, upratovačky a vodiči, čo je 14 ľudí. Opatrovateľskú službu vykonáva 90 pracovníkov. Prácu v denných centrách 15 pracovníkov, v denných stacionároch 1a terénnu sociálnu prácu robí 8 pracovníkov.

SkryťVypnúť reklamu

Transparentnosť a hospodárnosť s finančnými prostriedkami by mala byť garantovaná zodpovedným a zákonným postupom pri plnení úloh úradníkmi mestského úradu. Úradníci radnice totiž nehospodária so svojimi peniazmi, ale s peniazmi, ktoré dostavajú do rozpočtu od pracujúcich, teda z podielových daní. Ďalším príjmom sú miestne dane a poplatky od obyvateľov mesta. Lenže ako vlastne úradník s peniazmi daňovníkov narába. Nuž, napríklad aj tak, že prepláca faktúry vo výške 21 294 eur za prácu, ktorá nebola urobená! Opravuje parkovisko na súkromnom pozemku obchodnej spoločnosti na Konštantínovej ulici pred obchodom NORMA za 2 000 eur.

Obrázok blogu
(zdroj: Emil Osavčuk)

Neziskovej organizácii URBANISTIKA preplatí nákup materiálu za 1 934 eur. Zaplatí spoločnosti MP Kanál za opravu profilovej dlažby na Hlavnej ulici. Za 74 metrov štvorcových 13 779 eur. Za jeden meter štvorcový mesto zaplatilo 187 eur. To je ale sumička ! No a takých príkladov je viac. Ak budú úradníci takto gazdovať, finančných prostriedkov na zlepšenie životného prostredia a krajší Prešov nebude nikdy dosť. 

Obrázok blogu
(zdroj: Emil Osavčuk)
Dobrý gazda najprv na chodníkoch opravy diery a poškodenú dlažbu, aby nedošlo k úrazu až potom zo zbíjačkou robí kozmetické úpravy .
Dobrý gazda najprv na chodníkoch opravy diery a poškodenú dlažbu, aby nedošlo k úrazu až potom zo zbíjačkou robí kozmetické úpravy . (zdroj: Emil Osavčuk)

Faktom je aj to, že ani jeden úradník za sledované obdobie pod vedením primátorky mesta nebol hmotne zodpovedný za plnenie vecných úloh a za množstvo aj kvalitu prevzatých prác. Jediným dokladom pre výpočet mzdy úradníka je jeho čipová karta, čo znamená, že bol v práci. Nie je to málo za také platy ?

Prešov je krajským a tretím najväčším mestom na Slovensku v ktorom je sústredená výkonná moc, zákonodarná moc, školstvo, biskupské úrady a pod. Z toho pohľadu by malo mesto inak vyzerať, aby prilákalo turistov na krásy, ktoré tu zanechali predkovia. Úradníci mestského úradu by mali hodnoty mesta chrániť, zveľaďovať a nie dovoliť ich, devastovať prekopávkami a čiernymi stavbami... Trápi to vedúceho stavebného úradu, že na mestských pozemkoch rastu čierne stavby ako huby po daždi ? Že pokútnosti sa legalizujú dodatočné ?. Spôsobom - stavebníkovi dáme symbolickú pokutu a tým je vec vyriešená, prípade kto má správne politické tričko ani pokutu nedáme. Tak to v Prešove chodí. Aj vlk je sýty, aj ovca celá. A pre vyvolených s tichým súhlasom stavebného úradu je stavebný zákon len zdrap papiera ! Trápi to niekoho, že naše chodníky sú po prekopávkach samy baypas ?. Úlohou vedúceho odboru životného prostredia je len podpisovať rozhodnutia o povolení rozkopávok a kontrolovať ich spätne už nie ?. Niektoré prekopávky na chodníkoch a trávnatých porastov nie sú dane do pôvodného stavu už niekoľko rokov. Chodník na Masarykovej ulici od autobusovej stanice po ulicu Plzenskú je dezolátnom stave, Masarykova ulica je vstupnou bránou do centrá mesta, čo nie dobrá vizitka pre radnicu a poslancov obvodu č. 4 Staré mesto. Po tomto chodníku denne prejde cca 15 000 ľudí. Opravujeme dobré chodníky za 15 000 eur pre 47 obyvateľov. A to preto, že mesto nemá pasport miestnych komunikácií s popisom a určením zloženia cestného zvršku, dĺžky a šírky cesty a chodníkov mesto Prešov nevlastní. Preto dochádza k tomu, že niektoré chodníky sa opravujú na žiadosť poslancov aj tam kde sú dobré.

Obyvatelia mesta Prešov, by mali vziať zodpovednosť za stav vecí v našom meste do vlastných rúk. Predsa my občania svojou prácou a humánnymi aktivitami tvoríme hodnoty pre mesto, v ktorom žijeme. Úradníctvo sme si vytvorili pre správu toho, čo vytvoríme, preto úradníkov kontrolujme dôsledne a pravidelne. Pretlačme túto funkciu do základných noriem správania štátu tak, aby obyvatelia mesta boli vo výboroch mestských časti, aby sa mohli podieľať na riadení samosprávy. Pýtam sa, prečo primátorka mesta a poslanci boja prijať obyvateľov mesta, medzi seba do výboroch mestských časti? Veď zákon o Obecnom zriadení to umožňuje. Pritom všetci sme obyvatelia a občania počas celej dĺžky svojho života, úradníkmi a primátormi sme len časť svojho bytia. Napriek tomu ťaháme voči úradníkom, poslancom a vedúcim činiteľom za kratší koniec povrazu. Žijeme v strese, kým ono si bez zodpovedností voľkajú na svojich celkom dobre platených postoch.

Ľudia v Prešove očakávajú, že vedenie radnice nebude len zvyšovať dane a poplatky, ale začne sa správať k mestským peniazom a majetku ako k vlastnému, nie ako k cudziemu.

Emil Osavčuk

Emil Osavčuk

Bloger 
  • Počet článkov:  35
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som vyučený typograf. Počas svojho pôsobenia vo výrobnej sfére som zastaval rôzne hospodárske a spoločenské funkcie. Toho času som na dôchodku. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu