Pomáhajú poslanci ľuďom?

Písmo: A- | A+

S niekdajším majetkom štátu sa ešte stále narába od buka do buka. Vlastnícke vzťahy nie sú ani po desiatkach rokov vysporiadané a vyvolávajú zbytočné konflikty na ulici K amfiteátru 1 a 2 v Prešove.

O čo tu ide?

Stavebné bytové družstvo v Prešove v roku 1973 vybudovalo bytové domy a prístupovú cestu na pozemkoch Československého štátu. Spravovali ich Bytový podnik a Duklianske tlačiarne.

Prišiel rok 1989 a novodobí revolucionári na vtedajšom Mestskom národno výbore v Prešove rozdávali majetok od buka do buka a dokonca zadarmo.V tejto lokalite, ak by si chcel poddaný ľud kúpiť mestský pozemok musí zaplatiť 70 eur za meter štvorcový. Takú demokraciu som si nepredstavoval.

Štátny majetok sa stal mestským

V roku 1990 na základe rozhodnutia finančného odboru v Prešov po evidenčným číslom 593/32z/1990. Bytový podnik, š. p. v Prešove uzavrel Dohodu s obyvateľmi bloku č. 3 a 5 na ulici Lesík delostrelcov v Prešove dňa 25. 1. 1991, pod č. BP/1991 o zriadená práva osobného užívania priľahlých pozemkov na záhradky.

Na základe uzavretej dohody s Bytovým podnikom dali si urobiť geodetické zameranie, pozemkov aj s prístupovou cestou a rozdelili si ich rovnakým dielom. Takýmto necitlivým prístupom k obyvateľom domov na ulici K amfiteátru č. 1 2ľ "sprivatizovali" v roku 1993 prístupovú cestu, ktorú vybudovalo Stavebné bytové družstvo na mestskom pozemku na vlastné náklady v roku 1973 a bola odovzdaná do údržby technickému zariadeniu MsNV v Prešove.

Prístupová cesta
Prístupová cesta (zdroj: Emil Osavčuk)

Riešenie sa hľadalo roky

Obyvatelia domu č. 3 z ulice Lesík delostrelcov našli riešenie, ako vyporiadať majetkovo právny vzťah. Konkrétne 19. marca 2019 podali na úrad žiadosť s návrhom, že vymenia pozemky po garážami za pozemok prístupovej cesty K amfiteátru 1 a 2. Odbor hlavného architekta dal k návrhu súhlasné stanovisko ešte v septembri 2019. Rovnako odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odbor finančný a mestského majetku, komisia MsZ pre disponovanie s majetkom a dokonca mestská rada odporučila poslancom schváliť. Jednoducho, je najvyšší čas majetok vysporiadať.

Kto to stopol?

Na zasadaní mestského zastupiteľstva 24. 2. 2021 sa mala zámena pozemku podľa programu prerokovať. ale poslankyňa a predsedníčka výboru MČ Renáta Fedorčíková dala návrh, aby bol tento bod z rokovania stiahnutý a poslanci to odhlasovali.

Poslanci Výboru mestskej časti č. 4: Ing. Renáta Fedorčíková, Ing. Emil Chlapeček, PhDr. Janetta Langová a Ing. Martin Kovalčík so zámerom pozemku nesúhlasili.

Ing. Renáta Fedorčíková
Ing. Renáta Fedorčíková 
Ing. Emil Chlapeček
Ing. Emil Chlapeček 
PhDr. Janetta Langová
PhDr. Janetta Langová 
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Martin Kovalčík 

Pomáhajú poslanci ľuďom

Myslím si, že Renáta Fedorčíková mala dosť času sa od septembra 2019 dôkladne oboznámiť s problémom, ktorý trápi Spoločenstvo vlastníkov bytov na ulici K amfiteátru 1 a 2 neurobila tak. Poslankyňa za poslaneckú prácu podľa môjho názoru dostáva slušnú mesačnú odmenu 322 eur v hrubom 115 eur v hrubom a 115 eur paušálne mesačné náhrady na mobil, internet auto, parkovanie a administratívne náklady.

Nič jej nestalo v ceste, aby komunikovala s dotknutými obyvateľmi aj kompetentnými úradníkmi MsÚ, ale neurobila to. Akoby ju, ani jej kolegov poslancov nezaujímal stav, že hoci mestu platíme dane ako všetci obyvatelia mesta Prešov, a nemáme cestu k domom , lebo je v súkromných rukách. Vy máte konfort,máte zabezpečenú zimnú i letnú údržbu, opravy chodníkov a ciest, my nemáme nič, pretože z verejných zdrojov nemôžu byť financované súkromné cesty.

Som toho názoru, že to nebola náhoda, ale zámer blokovať prevod pozemkov: Dvakrát na zasadaní výboru MČ č. 4 a raz na MsZ.

Vnímam to ako paradox, lebo si myslím, že ak poslanec nepomôže, nemal škodiť.Nevzdávame sa. Spoločenstvo vlastníkov bytov spolu s odborom finančným a mestského majetku nájdu riešenie, síce ťažšie, ale nájdu spôsob, ako dostať prístupovú cestu pred rok 1989.

Skryť Zatvoriť reklamu