Ako si (ne)postaviť fotovoltaickú elektráreň VII. - bezpečnosť

Písmo: A- | A+

Doba pokročila... kedysi našu bezpečnosť pred neznámym nebezpečenstvom vymedzoval kruh dosvitu horiaceho ohňa ... dnes sa chránime pred živlami oveľa viac komplexnejšie a sofistikovanejšie.

ELEKTRICKÁ OCHRANA

Fotovoltaické zariadenie chápeme predovšetkým ako elektrické zariadenie. Je to najmä zariadenie vyrábajúce elektrický prúd (vedci odpustia zjednodušenie) ale pri transformácii na normovaný striedavý prúd a súvisiace činnosti je to zariadenie ktoré elektrickú energiu aj spotrebúva, teda spotrebič.

Poistky a ističe

Z tohoto pohľadu môžeme hovoriť o elektrickej bezpečnosti zariadenia. Potrebné elektrické bezpečnostné prvky a ich parametre navrhuje elektrotechnický projektant. Sú to najmä poistky alebo ističe, a to ako na strane jednosmerného prúdu vstupujúceho do striedača z fotovoltaických modulov, tak na strane striedavého prúdu. Ich funkcia je ochrániť zariadenie pri prípadnom preťažení.

Prepäťové ochrany

Ďalšia ochrana je ochrana proti bleskom a atmosférickému prepätiu. Dôležité je nezabudnúť použiť prepäťovú ochranu na DC vstupe do striedača v zmysle aktuálnych technických noriem.

U elektrických ochranných prvkov sa rozlišuje, kde sú použité. Pre jednosmernú časť inštalácie (DC ochrany) sa používajú prvky s inými charakteristikami než na striedavú časť (AC ochrany). 

Sieťová ochrana

Ochrana, ktorá v prípade nezhody prevádzkových parametrov odpojí inštaláciu od distribučnej siete. V prípade jednofázových FV inštalácií do 16A interné predpisy distribučných spoločností pripúšťajú ako dostatočnú sieťovú ochranu zabudovanú vo väčšine striedačov, ktoré sú na trhu. V prípade trojfázových inštalácií je potrebné použiť samostatnú sieťovú ochranu. Vhodné a cenovo dostupné riešenie je napríklad U-f Guard, ochrana, kotrá je špeciálne navrhnutá pre prevádzku s malými FV inštaláciami.

Bleskozvod a uzemnenie

Pre bezpečnú prevádzku fotovoltaického zariadenie je samozrejmosťou správne uzemnenie celého zariadenia a ochrana fotovoltaických modulov bleskozvodom. Podľa technickým noriem je potrebné fotovoltaické moduly chrániť oddialeným bleskozvodom.

Pri uzemnení zariadení fotovoltaickej inštalácie vždy starostlivo čítajte dokumentáciu výrobcu ku striedačom a FV modulom. Niektoré fotovoltaické moduly je nutné uzemňovať na zápornom póle, niektoré na kladnom a u niektorých sa uzemňuje len konštrukcia. 

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI A ŽIVELNÝM POHROMÁM

Inštalácia na budove sa stáva integrovanou súčasťou budovy. Ako takú ju potrebujeme zabezpečiť proti krádeži aj proti neoprávnenému prístupu. Takže metódy pre zabezpečenie sú identické ako zabezpečenie nasšej nehnuteľnosti proti nenechavcom.

Súčasťou ochrany proti krádeži a taktiež aj proti živelným pohromám je poistenie. Keďže inštalácia sa stáva integrovanou súčasťou budovy, malo by sa na ňu vzťahovať poistenie nehnuteľnosti. Odporúčam však vždy prekonzultovať rozsah poistného plnenia s Vašim poistným maklérom.

Pre doplnenie informácie, preveroval som poistné podmienky u majoritných poisťovní na Slovensku.

Na FV inštalácie na budovách by sa malo vzťahovať poistenie nehnuteľnosti. V pripade ak máte poistnú zmluvu nie staršiu ako dva roky, tak slová "by da malo" berte ako istotu. Ak je však Vaše poistenie nehnuteľnosti staršie ako dva roky, je na mieste obnoviť si poistku podľa aktuálnych poistných podmienok, ktoré vždy kopírujú aj aktuálnu legislatívu.

Skryť Zatvoriť reklamu