Ako si (ne)postaviť malú fotovoltaickú elektráreň III.

Písmo: A- | A+

Trochu hĺbkovej psychológie na úvod: Každá skrutka má svoj správny moment.

Konštrukcie pre uchytenie fotovoltaických modulov na strechu, prípadne na fasádu domu sú dôležitá súčasť inštalácie, nech by Vás ktokoľvek presviedčal o opaku. Na nich totiž závisí, či panely zostanú na streche na svojom mieste počas životnosti strechy alebo len do najbližšej búrky.

Obrázok blogu

Takisto, kvalitná konštrukcia a správne vykonaná montáž veľakrát rozhodnú aj o rýchlosti poklesu výkonu a to tým, že fixuje fotovoltaické moduly takým spôsobom, aby pri dlhodobom pôsobení vetra, ďažďa a snehu nedochádzalo k nadmernému zaťažovniu modulov a tým aj k mikrotrhlinám v kremiku. 

KOTVENIE

(táto časť nie je z lodného denníka)

Dôležité je vedieť, ako ukotvíme konštrukciu na strechu tak, aby splnila svoju funkciu a pritom strecha ostala naďalej funkčná. Uvediem niekoľko typov striech z pohľadu inštalatéra fotovoltaiky.

Škridlová strecha s drevenou alebo železnou trámovou konštrukciou: Kotvy (kotevné háky) sa upevňujú do trámu tak, aby bolo možné založiť škridlu na pôvodné miesto. Je to spoľahlivé riešenie, ktoré zabezpečuje dlhodobú stálosť a prakticky bezúdržbovosť riešenia.

Obrázok blogu

Eternitová strecha s drevenou trámovou konštrukciou: Dnes je k videniu na starších domoch, pre zdravotnú závadnosť sa v novostavbách eternit už nepoužíva. V tomto prípade odporúčam obrátiť sa na dodávateľa ktorý má s takýmito strechami skúsenosti. Veľa montážnych firiem sa takýmto strechám vyhýba, pretože je nutné riešiť komplikácie pri montáži a riziko zničenia časti krytiny je vysoké. Napriek tomu, existujú riešenia aj na tieto typy striech. 

Asfaltové krytiny a krytiny z vlnitého plechu na konštrukcii z drevených trámov: Používajú sa kotviace tŕne, ktoré sa zavŕtajú cez existujúcu krytinu do trámu. Na třni sa nachádza tesnenie, ktoré by malo mať atest na dlhodobú odolnosť proti UV žiareniu. Odporúčam každý rok po zime skontrolovať vodotesnosť miesta prierazu krytiny a vykonať pretesnenie.

Obrázok blogu

Trapézový plech alebo trapézová krytina sendvičovej konštrukcie: Kotvenie je priamo na krytinu, je nevyhnutné dodržiavať technológiu montáže a pre dobrú vodotesnosť používať tesniace prvky s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Napriek tomu, že pri kvalitnej montáži je vodotesnosť podstatne lepšia ako u predchádzajúceho prípadu, odporúčam občasnú kontrolu aspoň raz za 3-4 roky.

Plochá strecha - kotvenie do konštrukcie strechy: Komplikovaný spôsob, ktorý môže zasiahnuť do statických parametrov strechy. Pokiaľ môžete, je dobré sa tomuto spôsobu vyhnúť. Ak je to jediná možnosť, dajte návrh kotvenia posúdiť statikovi. Väčšinou sa používa pri nových stavbách kde sa kotvenie rieši už počas výstavby.

Plochá strecha - kotvenie záťažou : Dnes asi najpoužívanejší spôsob kotvenia konštrukcií pre ploché strechy. Vyžaduje však konštrukciu strechy s dostatočnou nosnosťou, pretože okrem samotnej hmotnosti konštrukcií a modulov pribudne hmotnosť záťaže, ktorá je podstatne vyššia ako hmotnosť samotných technologických častí. Špecifický prípad je montáž modulov na plastové vaničky ktoré sa naplnia pieskom.

Plochá strecha - kotvenie prítlakom: Konštrukcia je doplnená aerodynamickými prvkami, ktoré pri vetre z ľubovoľnej strany spôsobia prítlak na celú konštrukciu a takto ju fixujú k streche. U tohoto typu kotvenia sa však vždy používa dodatočné kotvenie celej konštrukcie do konštrukcie strechy v niekoľkých bodoch.

Kotvenie na fasádu: Používa sa hlavne pri designovom "obzvláštnení" stavby, alebo v opodstatnených prípadoch, napr. u vysokohorských chát. Vždy je pevne spojené s budovou a pri umiestnení väčšieho množstva modulov vyžaduje statické posúdenie.V slovenských podmienkach som sa žiaľ, stretol s umiestnením na fasádu budovy iba vo fáze projektu. Existuje množstvo výrobcov strešných konštrukcií ale pre umiestnenie na fasáde je to väčšinou "ad hoc" riešenie.

Kotvenie na balkón: Špecifický prípad kotvenia na fasádu, používa sa v súvislosti s mikroinštaláciami jedného alebo dvoch fotovoltaických modulov.

Nesnažte sa ušetriť na kotvení, dodržiavajte predpísané vzdialenosti kotiev a dbajte na to aby boli montované v jednej línii. Zle vykonané kotvenie spôsobuje v dlhodobej prevádzke nezanedbateľné problémy.

Špecifické prípady kotvenia: V prípade ak chceme čiastočne alebo úplne nahradiť strešnú krytinu fotovoltaickými modulmi, je to možné aj s štandartnými modulmi. Nemusíte siahať do ponuky špecializovaných modulov ktoré nahradzujú strešnú krytinu a ktoré majú tú nepriaznivú vlastnosť že sú drahé. Zastrešiť altánok alebo letnú terasu s fotovoltaickými modulmi zvládne aj zručný domáci kutil. Iba majte na pamäti, že je to elektrické zariadenie a je nutné dodržať elektrické bezpečnostné normy. Ak sa rozhodnete pre trvalé zastrešenie objektu alebo jeho časti fotovoltaikou, odporúčam návrh a montáž zveriť autorizovanej firme.

ROŠTOVANIE A MONTÁŽ MODULOV

Na rozdiel od kotiev, ktoré sú oceľové, profily pre montáž modulov používame z hliníka vačšinou v triede 5 alebo vyššej. 

Obrázok blogu

Na namontované kotvenie pripevňujeme hliníkové profily na ktoré potom priamo montujeme fotovoltaické moduly. Moduly pripevňujeme vždy po dlhšej strane. Je to dané tým, že v hornej kratšej strane bývajú umiestnené diódy, ktoré sa zvyknú mechanickým namáhaním poškodiť. Je dobré prečítať si montážny manuál výrobcu a jeho odporúčania.

STAROSTLIVOSŤ POČAS PREVÁDZKY

Dobre zvolená a správne nainštalovaná nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť počas prevádzky.

Pri niektorých typoch kotvenia je dôležité kontrolovať vodotesnosť či prípadné poškodenia izolácie.

Vo všeobecnosti, je vhodné v ročných alebo dvojročných intervaloch kontrolovať dotiahnutie skrutiek na úchytoch modulov (s výnimkou samodoťahovacích úchytov ako napr. KLiXX).

ČEREŠNIČKY NA TORTE

Dnes existujú výrobcovia konštrukcií prakticky na všetky typy striech. Dnes je konkurencia na trhu strešných konštrukcií tak veľká, že výrobcovia sa snažia pri návrhu nových modelov konštrukcií o akúsi pridanú hodnotu.

V prvom balíku sú výrobcovia, ktorí sa snažia pridať estetický rozmer. Ponúkajú eloxovaný hliník, plastové ukončenia profilov, čiastočnú kapotáž úchytov. Napriek ich tvrdeniam, že sa jedná o technologicky opodstatnené výhody, v skutočnosti majú iba kozmetickú funkciu.

V druhom balíku sú výrobcovia, ktorí prinášajú inovatívne riešenia, ktoré šetria čas pri montáži, integrujú bezpečnostné prvky proti krádeži modulov, znižujú náklady na montáž.a podobne.

Je na užívateľovi, aby sa rozhodol, ktorou cestou pôjde, aj keď často má nielen poradný ale najmä rozhodujúci hlas peňaženka.

Skryť Zatvoriť reklamu