Ako si (ne)postaviť fotovoltaickú elektráreň - EPILÓG?

Písmo: A- | A+

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú .... bijú, bijú, ale málo. Ešte stále ich dosť ostalo - problémov do ďalších kôl programu Zelená domácnostiam

Energetická situácia domácností na Slovensku už dva a pol roka núti ľudí si viac všímať podporné programy na zlepšenie kvality ich obydlí. Táto pozornosť sa výrazne zostrila po 7. decembri minulého roka, kedy sa spustilo prvé kolo žiadostí o podporu pre inštaláciu technológií, ktoré by nám mali zlacniť mesačné náklady spojené s bývaním. Áno, hovorím o projekte "Zelená domácnostiam".

Po prvom kole, ktoré s rozpačitosťou mladého šťeňaťa spustili po dlhom - predlhom očakávaní bez ohlásenia presného termínu, konečne nastal čas, keď mnohí, ktorí už prestali dúfať, uverili, že naozaj sa spustil program pre občanov, na ktorý Slovensko tak dlho čakalo. Dokonca mu všetci odpustili začiatočnícke chyby a tí najpripravenejší sa tešili na termín spustenia druhého kola, avizovaný niekedy "v januári".

Z januára bol nakoniec 1. február, ale to naozaj nebol "ten" problém, ktorý nakoniec vyústil do veľkej diskusie v médiách. Média sa sústredili na náhodne pomenovanú a preukázateľne spochybniteľnú možnosť "robotickej" registrácie, úplne im však unikla podstata celého problému.

1. Dopredu zle nastavené pravidlá pre regióny boli ešte vypuklejšie deformované počas spustenia druhého kola.

Bratislavský región bol dopredu znevýhodnený, keď SIEA už pred spustením programu cez médiá niekoľkokrát informovala verejnosť, že z celkovej plánovanej sumy pre program 115 miliónov euro, plánuje v prvej fáze vyčleniť 46 miliónov rovnomerne rozdelených pre regióny Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý mal dostať len 2,3 milióna. Áno, zrejmý nesúlad v chápaní dotačných programov, ale nakoniec, bolo to ozámené, vysvetľované a teda očakávalo sa že ďalej sa pôjde regulérne podľa počiatočne nastavených podmienok. Dalo sa predpokladať, že hlavný slovenský región príspevok vyčerpá podstatne skôr alebo mu budú prideľované v jednotlivých kolách menšie čiastky. Avšak, nik nečakal, že počas už spustenej registrácie sa "odrazu" SIEA operatívne rozhodla zvýšiť prostriedky pre 2. kolo takmer dvojnásobne z dôvodu veľkého záujmu, avšak opäť len mimobratislavským regiónom. Rozhodnutie, ktoré postráda elementrárnu logiku, vedie k záveru, že dôvod stojí mimo pravidiel programu. Závery nechám na čitateľoch. 

2. priznaná manipulácia SIEA s žiadosťami o registráciu, ospravedlňovaná ex-post v médiách "preferenciou podľa priorít" 

Záujemcovia o technológiu fotovoltaických modulov, ktorí stáli na prvej lajne, dúfali že sa podarí registrácia aspoň niekoľkým z nich. Aké však bolo prekvapenie, keď na druhý deň SIEA zverejnila, že v bratislavskom regióne vylúčila! všetky žiadosti o FV zariadenia a až z ostatných žiadostí o iné technológie spravila poradovník. Ospravedlnila to preferenciou iných technológií. O akých preferenciách predstavitelia SIEA hovoria ak jedna z technológií dostala z možných pridelených prostriedkov 0 percent? nehovoriac o tom, že ručne zasiahli do súťaže v jej priebehu. To je to isté, ako keby nás nejaká štátna inštutúcia vyzvala do súťaže v behu. Nič netušiaci občania sa prihlásia, postavia na štart a po výstrele štartovacej pištole bežia o závod, kto ako vie. Po dobehnutí do cieľa sa pýtajú ako dopadli a tam im vážený pán dôstojného výzoru povie: "Ľutujem, my sme Vám vlastne ani neodmerali čas. My vyhodnotíme len tých, čo bežali v červených teplákoch." 

 

Pokiaľ nejaká štátna inštútácia je poverená novou úlohou, v ktorej nemala predtám kde získať dostatok skúseností, je možné očakávať, že na začiatku uvádzania do praxe sa vyskytnú malé technické problémy a prípadné nedostatky. Avšak to, čo SIEA predviedla v druhom kole žiadostí hovorí o tendenčnom správaní v zmysle "cui prodest". Určite však nie občanom. Oveľa viac závažnejše je, že SIEA verejne priznala zasahovanie do súťaže, ergo manipuláciu a nič sa nedeje. 

V štáte, ktorý naozaj slúži svojim občanom by nasledovala automatická reakcia a minimálne odvolávanie z top manažérskych postov po takomto zásadnom zlyhaní. Čo viac dodať... pri toľkých kauzách súčasnej vládnej strany už takéto zlyhania asi ani nie je súčasná vláda schopná ani registrovať.

 

Sledujem vývoj v energetike a obnoviteľných zdrojoch v rámci Slovenska, Európy a celosvetových trendov už dlhšiu dobu. Súhlasím s názorom, že akékoľvek dotácie krivia podnikateľské prostredie a brzdia prirodzený vývoj. Avšak to, že sa niekomu podarí pokriviť už pokrivené, to je vážne artistický kúsok.

 

Skryť Zatvoriť reklamu