Energetická chudoba domácností za posledné 4 roky na Slovensku

Písmo: A- | A+

Podľa súčasnej vlády Slovenskej republiky je „energetická chudoba“ definovaná ako stav, keď mesačné výdavky na spotrebu u priemernej domácnosti na elektrinu, plyn a teplo, predstavujú významný podiel priemerného mesačnného príjmu.

Pojem „energetická chudoba“ je jeden z dôležitých indikátorov, definovaných Európskou úniou, ktoré hovoria o kvalite života občanov v tom-ktorom členskom štáte. O čo viac musia zo svojich mesačných príjmov platiť občania na energie, o to menej im ostáva na jedlo, bývanie a prípadne trávenie voľného času. Nehovoriac o obmedzení možností uložiť si úspory na nepredvídané životné situácie.

V rokoch 2005 až 2010 sme mali na Slovensku podiel ohrozených domácností v pásme medzi 12% až 18%. V roku 2011 začal tento nepriaznivý trend stúpať a v rokoch 2012 až 2015 sme sa prehupli do pásma 20% až 30%. V skutočnosti môže byť toto číslo oveľa hrozivejšie, pretože do oficiálnych štatistík sa nedostávajú napríklad ľudia ktorí boli nútení odísť za prácou do zahraničia z existenčných dôvodov, alebo skupina cca 70 tisíc občanov dlhodobo nezamestnanteľných, ktorá vypadla zo sociálnej siete pod tlakom zmien legislatívy v posledných rokoch aby nekazili štatistiky zamestnanosti.

Takmer jeden a pol milióna občanov Slovenska je existenčne ohrozených.

Dochádza tu k paradoxu. Majoritná vládna strana masíruje svojich občanov dennodenne mediálnymi vyhláseniami o „sociálnom“ programe a o tom, koľko robí pre svojich občanov. Pritom dlhodobo zhoršuje finančnú situáciu u najslabších skupín obyvateľstva. Prečo tento rozpor, a čo stojí za týmto dramatickým znížením kvality života u takmer u jeden a pol milióna občanov našej krajiny?

Otázka je o to viac na mieste, keď sa premiér chváli pozitívnymi makroekonomickými ukazovateľmi a občanom podhodí almužnu v podobe „plynovej vratky“ tesne pred voľbami a nehanbí sa to vydávať za riešenie energetickej chudoby. Ako Vám konkrétne pomohlo toto riešenie v každomesačných výdajoch za plyn, elektrinu a teplo?

Ak Slovensko skutočne na tom stojí tak dobre a pozitívne, ako je možné že situácia rodín sa za posledné 4 roky tak zhoršila?

Som človek pracujúci v energetike, a žiaľ, poznám odpoveď prečo je to tak. Ale tento článok nie je o tom, ako urobiť analýzu šafárenia jednofarebnej vlády za posledné 4 roky. Nezávislí odborníci z oblasti energetiky to vedia urobiť presne a vyčerpávajúco.

Tento článok je o tom, aby sme sa zamysleli nad pravdivosťou tvrdení prichádzajúcich k nám z oficiálnych médií. A zároveň je to apel na tých, ktorý majú príjem domácnosti menší ako 800 eur a výdavky na energie vyššie ako 120 eur mesačne. Vážení spoluobčania, čo s týmto faktom urobíme?

Skryť Zatvoriť reklamu